Ana Sayfa / POLİSLİK / Polisler Askerlik Yapıyor mu?
polisler-askerlik-yapiyor-mu

Polisler Askerlik Yapıyor mu?

Polislikle ilgili detaylı bilgiye sahip olmayan veya hiç bilgisi olmadan polis olmayan bir çok polis adayının sorduğu polislerin askerlik yapıp yapmadığı hususuna bu yazımızda değineceğiz. Emniyet teşkilatına katılan bir çok adayın genel olarak askerlik yapmadan teşkilata girdikleri herkesçe bilinmekte bu nedenle her askere alma döneminde de bir çok polis memuru askere giderek bulundukları ilde polis açığı oluşturmaktaydı. Bununla ilgili olarak 2011 yılında bir düzenleme yapıldı.

Polisler Askerlik Yapar mı?
Polisler 2011 yılına kadar meslek içerisinde veya meslekten önce askerliklerini yapıyorlardı. Ancak 2011 yılında askerlikle ilgili olarak yapılan bir düzenleme ile 2011 den itibaren polislerin askerlik durumu bazı şartlar altında kaldırıldı. Bu şartlar 10 yıl fiili hizmet yapan polis memurları askerliğini yapmış sayılırlar. 10 yıl fiili hizmeti dolmadan meslekten ihraç edilen veya kendileri istifa eden polisler askerliklerini yapmamış sayılarak silah altına alınırlar. Bu on yıllık süre polis eğitiminin sona ermesi ve mesleğe başlamayla birlikte başlar.

Bu ilgili kanun çıkmadan önce bir çok polis memuru lisans mezunu olarak 6 ay askere gidiyor ve sonrasında tekrar polis memurluğuna dönüyorlardı. Polis memurları askerlik konusunda vatana hizmet ettikleri için askerliğin bu şekilde düzenlemesi kendileri adına çok faydalı bir durumdur zira bir çok polis memuru kendini bu duruma göre ayarlayarak gelecek planı yapmaktadırlar.

Polislerin Askerlikten Muafiyetini Sağlayan Değişikliğe Aşağıdan Ulaşabilirsiniz

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6109 Kabul Tarihi: 5/2/2011

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 7- Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Birinci fıkra kapsamındakilerden, Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini, memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

On yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, ilgili kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirir.

Seferberlik ve savaş hallerinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.?

MADDE 2- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ek 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren personelden halen askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilir ve görevlerine iade edilir. Bu madde ile ek 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında; saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından adli takibat yapılmaz ve bu suçları işlediklerinden dolayı adli tahkikata başlanılmış olanların işlemleri ile bu suçlara ilişkin kesinleşmiş kararların infazı durdurulur.

GEÇİCİ MADDE 45- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Emniyet Teşkilatı kadrolarında Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olarak on yıl ve daha fazla süre ile görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya meslekten ilişiği kesilen personel, ek 7 nci maddenin ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmaz.?

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Soru Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir