2023 Polis Alımları ( PMYO, POMEM, PAEM )

23.09.2018
9.003
A+
A-
2023 Polis Alımları ( PMYO, POMEM, PAEM )

Polis olmak isteyen ve bu hedef doğrultusunda çeşitli alım ilanlarını bekleyen adaylar, bu ilanlar geldikten sonra başvurur ve çeşitli sınav aşamalarını geçtikten sonra polis memuru olabilmektedirler.

Bizlerde bu yazımızda 2023 yılı içerisinde alımı yapılan ve yapılacak olan polis alımları hakkında siz değerli adayları bilgilendirmeye çalışacağız.

Polis Meslek Yüksek Okulu ( PMYO )

Polis Meslek Yüksekokulu ön lisans eğitimi veren polis okuludur. PMYO öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır.  Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.

Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

2023 PMYO Alımı

Geçtiğimiz günlerde PMYO ilanı yayınlanmıştı. Yayınlanan ilana göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.250) erkek, (250) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınacağı duyurulmuştu.

PMYO giriş şartlarını taşıyan adaylar 13-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ön başvurularını yapmıştı. Ön başvurularını yapan adayların son olarak 10 Eylül 2018 tarihinde sınav giriş yerleri ve tarihleri açıklanmıştı. 2018 PMYO alımına başvuran adayların sıradaki süreçleri PMYO giriş sınavları yani ön sağlık , fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları olacaktır.

2023 PMYO Başvuru Şartları

2018 PMYO başvuru şartları olarak adaylardan aşağıdaki şartlar istenmiştir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 3. 2018 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 260,000 (iki yüz altmış) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
 4. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 2018 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.
 5. 31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak.
 6. Erkek adayların en az 167 cm, bayan adayların en az 162 cm boyunda olmak. Erkek ve bayan adayların Beden Kitle İndeksi 18.00-27.00 aralığında olmak.
 7. Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
 8. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 9. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 10. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 12. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

Polis Amirleri Eğitim Merkezi ( PAEM )

PAEM Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis okuludur.

Polis Amirleri Eğitim Merkezini başarılı bir şekilde bitiren adaylar komiser yardımcısı rütbesiyle mezun olurlar.

2023 PAEM Alımı

2018 yılı içersinde şimdiye kadar ilanı yayınlanan alımlardan biride PAEM dır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne, 2022-2023 eğitim – öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları arasından 300’ü kadın, 2.700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacağı ilan edilmişti. 5 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan ilana adaylar 06 Eylül – 19 Eylül 2018 tarihleri arasında ön başvurularını yapmışlardı.

2023 PAEM Başvuru Şartları

2023 PAEM alımı için adaylardan aşağıdaki şartlar istenmiştir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. 2017 veya 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
 4. Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1989 ve sonrası doğanlar)
 5. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 6. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 7. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 8. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 9. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
 10. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 11. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 13. Eğitim-Öğretim dönemi başladığında (intibak eğitimi dahil) adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve silah altında olmamaları gerekmektedir. Bu nedenle; şahsen başvuru esnasında erkek adaylar 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge ibraz etmek zorundadırlar.

Polis Meslek Eğitim Merkezi ( POMEM )

POMEM ( Polis Meslek Eğitim Merkezi ) ön lisans ve lisans mezunu adayların 4 ay süreli parasız , yatılı ve üniformalı olarak eğitim gördüğü iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkaklarının Devletçe karşılandığı polis okuludur. Bu 4 ay eğitim süresini başarılı olarak bitiren polis adayları polis memuru olarak mezun olurlar.

2023 POMEM Alımı

2018 yılı içersinde POMEM için şimdiye kadar en son 23. Dönem POMEM ilanı geldi. 23. Dönem POMEM ilanıyla Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, ön lisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacağı duyurulmuştu. 05 Mart 2018 tarihinde gelen ilana adaylar, 12-30 Mart 2018 tarihleri arasında ön başvurularını yapmışlardı. Adayların sınav giriş belgeleri ise 20 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmıştı.

2023 24. Dönem POMEM Başvuru Şartları

22. Dönem POMEM için adaylardan aşağıdaki şartlar istenmiştir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Ön lisans veya lisans mezunu olmak,
 3. Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 4. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 5. Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 6. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 7. Boy en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olmak, herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olmak
 8. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 9. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 10. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 11. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 13. Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silâhaltında bulunmamak.

2023 24. Dönem POMEM İlanı

2018 yılı içersinde 23. Dönem POMEM ilanı ile birlikte POMEM Müdürlüklerine 10.000 polis adayı öğrenci alınacağı bildirilmişti. Ancak henüz bir ilan gelmemiştir. Şu anda 2018 yılı 23. Dönem POMEM alımı hakkında tek resmi belge ve dayanak Polis Akademisi Başkanlığının 25 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu duyurudur. Polis Akademisi Başkanlığının yapmış olduğu duyuru şu şekildedir; ‘’ Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

23. Dönem POMEM ilanı için 10.000 polis öğrenci alımı yapacağını açıklayan Polis Akademisi Başkanlığı, ilanın çıkma tarihi olarak da 2018 KPSS Lisans sınavı sonrasını göstermiştir. 2018 KPSS Lisans sınavının yapılmasının üstünden tam 2 ay 3 gün geçmesine rağmen henüz bir ilan yayınlanmamıştır.

İlanın gelmemesinden ötürü alım hakkında net bilgiler elde edilememektedir. Bununla birlikte 23. dönem POMEM ilanı kapsamında adaylardan istenecek başvuru şartlarının 22. Dönem POMEM başvuru şartlarıyla aynı olacağı kanaatindeyiz. Tabii ki 23. Dönem POMEM alımı hakkında kesin bilgi ilanın gelmesiyle ve başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla elde edilecektir.

Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır ? Şartları Nelerdir ?

PMYO Başvurusu Nasıl Yapılır ? Şartları Nelerdir ?

POMEM ile Nasıl Polis Olunur, Başvuru Şartları Nelerdir ?

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 83 YORUM
 1. Can dedi ki:

  PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ?

  1. Admin dedi ki:

   Yakında açıklanacak.

   1. HÜRREM dedi ki:

    yakında?

   2. hülya dedi ki:

    İyi günler tyt puanları açıklandı da bir konu hakkında sorum vardı benim geçen seneki tyt puanım polisliğe tutsa ama bu senki tutmasa bi sıkıntı olmaz dimi çünkü o puan 2 yıl kulşanılabiliyordu?

 2. Aykan dedi ki:

  Kavgadan dolayi infazim var bunun guvenlik sorusturmasinda sıkinti yasarmiyim?

  1. Admin dedi ki:

   sorun olabilir

 3. Emre dedi ki:

  23.11.2000 doğumluyum polis olamıyor muyum?

  1. Admin dedi ki:

   Seneye başvurursun

 4. Faruk dedi ki:

  Dayım ihraç edilen bir polis memuruydu. Sorun olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır

 5. Zeynep dedi ki:

  2001 ler olamiyormu

  1. Admin dedi ki:

   Seneye olur

 6. Mehmet dedi ki:

  lise mezunuyum tyt sınavlarına ve kpps girmedim ben 1 ekımde bı yere basvuru yapabılıyormuyum

  1. Admin dedi ki:

   Hayır

 7. Mehmet Salih dedi ki:

  01.01.2001 doğumluyum başvuruda bulanabilir miyim pomem için yanıtlarsanız sevinirim ?

 8. Onur dedi ki:

  Vücüdumunuz herhangi bir yerınde dovme bulunursa sıkıntı olurmu( bılek kısmında ) ?

  1. Samet dedi ki:

   Yazlık üniforma giyildiğinde görünen dövmeler elenme sebebidir. Yani bilekteki olmaz

   1. Admin dedi ki:

    evet..

 9. Ceren dedi ki:

  Pmyo mülakat sonuçları ne zaman açıklanır ve bayanlarda kaç kişi mulakati geçti?

 10. Eren Ülker dedi ki:

  Ön lisans okuyorum bir kaç dersim kaldı mezun olmama ancak seneye olurum ama . Bu durumda pomem e basvurabilirmiyim? KPSS ön lisan girmedim hic.

  1. Editör dedi ki:

   Değerli okuyucu mezun olmanız gerekiyor.

 11. berrak dedi ki:

  pmyo hangi şehirlerde bulnuyor acaba?

 12. Alişan dedi ki:

  Ben şuan universite okuyorum nasıl polis olabilirim en kısa surede

 13. Furkan dedi ki:

  Pmyo sonucları ne zaman açıklanır bilginiz var mı ?

 14. ayşe dedi ki:

  59.8 puan 60 a yuvarlanmıyor mu?

  1. Editör dedi ki:

   Değerli okuyucu minumum puan verildiğinden yeterli değil..

 15. Sinem dedi ki:

  PMYO nezaman aciklanacak acaba ?

  1. Önder dedi ki:

   Harbiden ya

 16. Furkan dedi ki:

  Selamlar tyt 268 parkur 43 sn ve sözlüden tam puan almış varsayarsam okula girebilme ihtimalim varmıdır?

 17. Yakup dedi ki:

  Çok gecikti 2018 pmyo sonuçları bilginiz var mı ?

  1. Editör dedi ki:

   Bu konuda net bilgimiz yok.

 18. mete dedi ki:

  Polis olduktuktan subaylık ya da astsubaylık sınavı açılsa başvurabilirmiyiz? Alırlar mı?

  1. Admin dedi ki:

   Kazanırsanız başvuru yapabilirsiniz.

 19. Selim dedi ki:

  sigara içmekten dolayı sağlıkta sıkıntı çıkar mı

  1. Admin dedi ki:

   hayır

 20. Özge dedi ki:

  1999 doğumlu lise mezunu sağlık çalışanıyım tytye girmedim KPSS ile polis olabilir miyim ?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır..

 21. MUSTAFA dedi ki:

  Admin ben üniversite okuyorum sınava hazırlanacam bidaha polisliği kazanırsam üniversite sorun olurmu?

  1. Admin dedi ki:

   hayır.

 22. burak dedi ki:

  pmyo sonuç ne zaman açıklanır yada açıklayacaklarmı ?

 23. burak dedi ki:

  PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ?

 24. Berat dedi ki:

  Gözümün altında en fazla 2 veya 2.5 cm kolumun arkasında ise pek belli olmayacak şekilde 3 cm lik yara izi var bu 2019 polislik sınavları için mülakatlara engel olur mu

  1. Admin dedi ki:

   uzaktan belli olup olmadığına bakarlar.

 25. Berat dedi ki:

  Açık öğretim okurken polis okuluna da kayıt olabiliyormuyum ?

  1. Admin dedi ki:

   mezun olmanız gerekiyor..

 26. Hasan dedi ki:

  Admin akyurt pmyo resmi siteye eklendi
  Sizce pmyo akyurta tek çatı altında toplanıp alimlar 1000 e mi düşer çünkü okul kapasitesi 2000 1. Ve 2.sınıf 1000 kişi alır
  Yoksa diğer pmyo lar kapanmaz alimlar 3 bin civarı mi olur?
  Cevaplarsaniz seviniriz.

 27. Ramazan dedi ki:

  PMYO den mezun oldugumuzda komser olmak için ne yapmamız lazım

  1. Furkan dedi ki:

   Bildigim kadarıyla direk komiser olunmuyor komiser yardımcısı olarak başlarsın onun içinde pmyo bittikten sonra 2 yıl açıktan okuyup komiser yardımcılığı sınavına girip 70 ve üzeri yanılmıyorsam alırsan komiser yardımcısı oluyorsun

 28. Yunus dedi ki:

  2018 paem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak bir bilginiz veya tahmininiz var mı admin

 29. bedir dedi ki:

  yeni başvurular olacakmı ben başvurunun olduğunu bilmiyordum tekrar yapılırmı 2019 başlarında falan

  1. Admin dedi ki:

   Net tarih belli değil dönem dönem alım oluyor..

 30. ahmet dedi ki:

  paem ne zaman aciklanir kesin gunu belli degilmi admin 45 gun olcak cuma gunu admin

 31. Fatih dedi ki:

  Merhaba,

  kulak zarımda delik var. Yakın zamanda eğitim için çağrılacağım. Duyma kaybım sol kulak 30db. Ameliyat olursam iyileşme süresi yaklaşık 1 ay. Bu süreç içerisinde eğitim için gitsem bir sorunla karşılaşır mıyım? Yahut ameliyat olmasam bu kesin bir elenme sebebi midir?

  1. Admin dedi ki:

   Delik olması elenme sebebi…

   1. Esma dedi ki:

    Bayan polislerde boy 1.62 gerekli peki Yunus polis olmak için de 1.62 den fazla mı olması lazım. Yoksa 1.62 boy ile yunus polis olunur mu?

    1. Admin dedi ki:

     boy yeterli değil…

 32. ömer faruk dedi ki:

  kpss ye girmeden pmyo ya girebilirmiyim 2019 da

  1. Admin dedi ki:

   ayt ve tyt puanınıza bakılır…

   1. ömer faruk dedi ki:

    sadece tyt ye girip 270 ve üstü puan yaparak oluyormu

    1. Admin dedi ki:

     evet…

 33. Damla dedi ki:

  Yunus Polis olmak için boy kaç olması lazım?

 34. Şule dedi ki:

  2019 da Pmyo öğrenci alımı yapacak mı?

  1. Admin dedi ki:

   evet….

 35. Buse dedi ki:

  Admin kapalı bayanın fiziki mülakatta başını açması şart mı?

  1. Admin dedi ki:

   hayır…

 36. Zeliha dedi ki:

  Admin bir şey sorucam. Kapalı bayan yunus polis olunuyo diye duydum. Peki şuan da kapalı yunus polis olarak görev yapan var mı?

 37. Ceren dedi ki:

  Pmyo okumak istiyorum ama şöyle bi sorum var çoğu sitede 2000 doğumlu olmanız gerekmektedir diyor. Ben bunun mantığını anlamadım. Bu seneki mezunların yarısından fazlası 2001 doğumlu illa mezuna mı kalmamız gerekiyor?

 38. Esma dedi ki:

  Admin 2019 da Pomem bayan özel harekat polis alımı yapacak mı?

  1. Admin dedi ki:

   alım olur…

 39. Emel dedi ki:

  Tesettürlü bir bayanın sözlü mülakatta ful siyah giyinmesi uygun mudur?

 40. Aleyna dedi ki:

  Bu sene pöh alımı olacak mı?

 41. Sinem dedi ki:

  27. 12.2001 doğumluyum bu yıl pmyo başvurabilir miyim?
  Eğer başvuramıyorsam mahkeme ile yaşımı büyülttüğümde kabul edilir miyim?

 42. Fatma dedi ki:

  Hocam ben 79 puan aldım on lisans mezunuyum bayan alımlarında şansım ney?Birde taban ve tavan puanlarını paylasacaklarmi?

  1. Admin dedi ki:

   aldığınız puan yeterli…

 43. sevda dedi ki:

  2020 mülakat zamanı alımı hakkında bilgiler var mı….

 44. umayy dedi ki:

  sorum şu: pmyodan pöh olursam da komiser yardımcısı mı olurum…((normalde paem ler komiser yardımcısı oluyor ))

 45. Dilan dedi ki:

  gözlük kullanan bir kişi pmyo ya gidebilirmi daha doğrusu bi sıkıntı çıkarmı

  1. Admin dedi ki:

   gözlerde ileride derecede sorun yoksa gözlük kullanmak engel olmaz..

   1. Dilan dedi ki:

    sağolun teşekkür ederim

 46. Mert dedi ki:

  2019 haziram da yapilan tyt ye girip yuksek puan alsam daha sonrami basvuru yapabiliyorum pmyo icin on basvuruyu

 47. Mesut dedi ki:

  Pmyo ‘ya ön başvuru yaptım bilgileri doldurdum onayladım ama oñayladiktan sonra başkasının ismi yazdı ama şimdi kendi ismim yaziyo o an bi yanlışlık mı oldu bide başvuru numarasında tc mız mı yaziyo

 48. Sıracettin paliğa dedi ki:

  Benim kızım eğitim merkezi gitmek istiyor Kayseri polis eğitim meslek merkezi gitmek istiyor