Polis Akademisi Erasmus Başvuru İlanı

01.04.2019
A+
A-
Polis Akademisi Erasmus Başvuru İlanı

Polis Akademisi Erasmus+ başvuru ilanı güncel olarak duyurulmuş olup, öğrencilerin staj veya eğitimlerini yurt dışında alma fırsatı sunulmuştur. Polis Akademisi Erasmus+ Programı   Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj  Hareketliliği Başvuru İlanı başlığı adı altında paylaşılan duyuruda öğrencilerin nereye gidebilecekleri ve kontenjanları detaylı olarak aktarılmıştır. Aynı zamanda yurt dışında eğitimine devam etmek isteyenlerin hangi şartlara sahip olması gerektiği de ilanın devamında mevcuttur. Tüm detaylı bilgileri buradan görebilir ve başvuru için beklentileri karşılayıp karşılayamadığınızı görebilirsiniz. Yurt dışında aşağıdaki listede yer alan ülkelerden birine giden öğrenci aynı zamanda hibe alacak ve eğitim süresi boyunca aylık maddi destek alacaklardır. Alacakları destek Euro ve Dolar üzerinden olduğu için herhangi bir şekilde zorluk çekmeyeceksiniz. Başvuru tarihleri 28/03/2019 – 18/04/2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarihler arasında başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Yazının en alt kısımda öğrencilerin ve stajyerlerin doldurması gereken belge yer alacaktır. İlgili kuruma teslim etmeniz dahilinde başvurunuz değerlendirilecektir.

Ülke ve Öğretim Türü Listesi

blank

Polis Akademisi Tarafından Yayınlanan Duyuru

“Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Programı çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış olan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gönderilecek öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim amaçlı süre için Program bütçesinden aylık maddi destek (hibe) verilecektir. Öğrenim hareketliliği 2019-2020 yılı Güz döneminde, staj hareketliliği ise bir sonraki Öğrenci İlanına kadar kabul belgesi getirdikleri takdirde gerçekleştirilecektir.”

Başvuruda Aranacak Şartlar

 • Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitülerde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler.
 • Başvuracak öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.
 • Başvuracak öğrencilerin yabancı dil düzeyinin en az B1 (YDS : 60,00 / YÖKDİL : 70,00) olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından geçerliliği tanınan diğer sınavlardan alınan puanların ise ÖSYM eşdeğerlilik tablosunda belirtilen bahsi geçen YDS (60,00) alt limit puanına denkleşmesi gerekmektedir.

Diğer Gerekli Kriterler

 • Seçilme puanında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
 • Akademik not ortalaması (%50),
 • YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. sınavlarda alınmış yabancı dil puanı (%50). (Yabancı dil belgesi olmayanlara yazılı dil sınavı yapılacaktır.)
 • 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocuklarının akademik not ve dil puanlarına 15’er puan eklenir.
 • Engelli öğrencilerin akademik not ve dil puanlarına 10’ar puan eklenir.
 • Erasmus Öğrenim Hareketliliği veya Staj Hareketliliği faaliyetlerinden aynı yükseköğretim kademesinde daha önce yararlanmış olanların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacakların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür.
 • Bu kriterler esas alınarak ortaya çıkacak puan sıralamasına göre öğrenciler asil ve yedek olarak belirleneceklerdir. Asil listeden feragat edilmesi durumunda yedek listedeki öğrenciler puan sıralarına göre hareketliliğe katılma hakkını kazanacaklardır. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunun değerlendirilmesinde 10 puan düşürülecektir.
 • Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketliliğin türü ve gidilecek kurum için tercihte bulunacaklardır. Tercihlerin değerlendirilmesinde öğrencilerin seçilme sırası esas alınacaktır.
 • Yukarıdaki listede belirtilen kontenjanlar kesin olmayıp, seçilen öğrencilerin ilgili kurumlardan kabul almaları durumunda hareketlilik gerçekleşecektir. Takvim uyuşmazlığı veya karşı kurumlardan talebin iptali gibi hâllerde öğrenim ve staj hareketliliği gerçekleştirilemeyebilir. Yükseköğretim kurumlarının kontenjan durumlarına göre öğrencilerin tercih dışı yerleştirilmeleri de söz konusu olabilir.
 • Öğrenci öğrenim hareketliliği en az bir yarıyıl süreyle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilir. Hareketliliğe katılan öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda bir yarıyıl için asgari 30 AKTS kredilik ders yükü almaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden eğitim-öğretim dili ve Erasmus dersleri hakkında bilgi edinmeleri tavsiye olunur.
 • Öğrenci staj hareketliliği öğrencinin alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesini amaçlamakta olup tam mesai günü esasına göre asgari 2 ay süreyle gerçekleştirilmelidir. Akademik amaçla staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Başkanlığımız olarak staj hareketliliği için yukarıda sayılı kurumlardan yalnızca üçüyle (Almanya Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi, Bulgaristan Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi ile İspanya Guardia Civil Üniversite Merkezi) ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Bununla beraber, Erasmus Partner ülkelerinde öğrencinin mevcut eğitim programıyla ilgili bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluştan staj için davet alınması durumunda bu kuruluşla partnerlik anlaşması imzalanabilir. Anlaşmanın imzalanması Başkanlık onayına bağlıdır. Öğrenci staj hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği kuruluşların nitelikleri Ulusal Ajans’ın 2019 Erasmus+ Uygulama El Kitabı adlı belgenin 7. ve 8. sayfalarında tanımlanmıştır: http://ua.gov.tr/docs/default-source/avrupa-dil-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0
 • Enstitüde öğrenim görmekte olan Teşkilat Mensubu Personel, Erasmus hareketliliğinden aylıksız-ücretsiz izin kullanmak suretiyle faydalanabilir.
 • Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere yol hibesi ödenmez.
 • İsteyen öğrenciler aynı şartlarda müracaat ve değerlendirme sürecine tabi tutulmak kaydıyla hibe almaksızın hareketlilikten kendi imkânlarıyla yararlanabilirler.
 • Hareketlilikler hakkında daha fazla bilgi Ulusal Ajans’ın yayınladığı 2018 Uygulama El Kitabı’nda bulunabilir: ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/2018-sözleşme-dönemi-yükseköğretim-kurumları-için-el-kitabı.pdf?sfvsn=0

Başvurular Nereye Yapılacak?

Söz konusu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler, yayınlanan başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak yabancı dil puan belgesi ve not ortalamalarını belirtir 4’lük sistemdeki transkript ile birlikte Dış ilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz Polis Akademisi’nde transkripti oluşmamış öğrenciler, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notunu gösterir transkript ile başvuru yapacaklardır.

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.