Polis Akademisi Eğitim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı

20.11.2018
A+
A-
Polis Akademisi Eğitim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı

Polis akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanı alımı yapılacağı açıklandı.

 • MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
 • ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
 • ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR :
 • İSTENİLEN BELGELER:
 • DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
 • BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirttiğimiz başlıkları takip edebilir
Aşağıda belirtilen başlıkların açıklamaları ile birlikte detaylı şekilde adaylar için açıklanmıştır.

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 08/11/2018 tarihli ve 2018/24 sayılı kararı doğrultusunda (1) Öğretim Görevlisi ve (1) Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; bu ilanın Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün (19/11/2018 – 03/12/2018 tarihleri arasında) içerisinde, mesai saatleri arasında, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 03/12/2018 tarihi Pazartesi günü saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.
Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

blank

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
2) Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
3) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
4) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,
5) Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat eden adayların, son müracaat tarihi itibari ile (35) yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız. 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo
blank

İSTENİLEN BELGELER

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.

1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS sonucunu (en az 50) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
ğ) Başvurulan alanda adayın yayımlamış olduğu bilimsel eser,
h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

2)  Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan; 
a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-3)
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Özgeçmiş,
e) YDS sonucunu   (en az 50)   veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 70 puan) , (31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5.maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.)
g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir,
ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları ile bizzat müracaat edildiğinde, Başkanlığımızca fotokopileri alınarak işleme tabi tutulacak, ya da noter tasdikli suretleri ile müracaat edilecektir.

Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-3) için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Müracaatlarda teslim alınan adaylara ait belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra, yazılı sınava çağrılacakların isimleri ve sınava ilişkin hususlar (Sınavın yapılacağı yer, zamanı, sonucu vb.) Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.
Adayların duyurulan süre içerisinde müracaat etmemeleri, güvenlik tahkikatlarının olumsuz olması, olumlu olup da atandıkları kadrolarda mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri, talep edilen belgeleri ibraz etmemeleri veya ibraz ettikleri belgelerin aranan şartlar bakımından içerik ve usule uygun olmadığının tespit edilmesi halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Polis Akademisi Yurtdışına ERASMUS öğrencisi gönderiyor

2018 Polis Olma Şartları Nelerdir ?

Ön Lisans Mezunları Nasıl Polis Olur ?


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Avatar furkan dedi ki:

  Paem lisans sonuçlarıyla ilgili bir duyumunuz var mı?

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır..

 2. Avatar Alii72. dedi ki:

  Admin merhabalar Paem sonucları ne zaman belli olur acaba bilginiz var mı?3.dönem paem açıklanması 45 gün sürmüştü

  1. Admin Admin dedi ki:

   Genelde o kadar sürüyor..