Polis Akademisi Başkanlığı ERASMUS Staj Başvurusu

18.10.2019
A+
A-
Polis Akademisi Başkanlığı ERASMUS Staj Başvurusu

Polis Akademisi Başkanlığı ERASMUS+ ve Staj başvurusu bildirisi an itibariyle Polis Akademisi tarafından yayınlanmıştır. Diğer üniversitelerde olduğu gibi Polis Akademisi bünyesinde öğrenim gören polislik mesleğini yapanlar da ERASMUS+ programına katılabilmektedirler. 2019-2020 Bahar dönemi için alım yapılacak ülkeler ve geçerli dilleri de aynı duyuru adı altında yayınlandı. Bu kapsamda yurt dışında eğitim görmek isteyen, İngilizce diline hakim kişiler başvurularını yapabilirler. Başvuru tarihleri 14 Ekim 2019 – 04 Kasım 2019 arasında olacaktır. Adaylar yazımızın en altındaki başvuru formunu doldurarak Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğüne başvuracaklar. Seçebileceğiniz toplamda 12 adet ülke ve 15 adet ilgili kurum bulunmaktadır.

Polis Akademisi Tarafından Yayınlanan Resmî Duyuru

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Programı çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gönderilecek öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim amaçlı süre için Program bütçesinden aylık maddi destek (hibe) verilecektir. Öğrenim hareketliliği 2019-2020 yılı Bahar döneminde, staj hareketliliği ise bir sonraki Öğrenci İlanına kadar kabul belgesi getirdikleri takdirde gerçekleştirilecektir.”

blank

Polis Akademisi ERASMUS+ Başvuru Şartları

 • Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitülerde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler.
 • Başvuracak öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.
 • Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin yabancı dil düzeyinin en az B1 (YDS: 60,00 / YÖKDİL: 70,00) olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından geçerliliği tanınan diğer sınavlardan alınan puanların ise ÖSYM eşdeğerlilik tablosunda belirtilen bahsi geçen YDS (60,00) alt limit puanına denkleşmesi gerekmektedir.

Polis Akademisi ERASMUS+ Seçilme Kriterleri

Bildiğiniz üzere normal üniversitelerde olduğu gibi Polis Akademisi üzerinde de seçilme kriterleri mevcuttur. Öğrenciler yukarıdaki şartları ve aşağıda yazılacak olan kriterleri karşıladığı takdirde başvurusu tamamlayabilecektir.

 • Seçilme puanında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
  • Akademik not ortalaması (%50),
  • YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. sınavlarda alınmış yabancı dil puanı (%50). (Yabancı dil belgesi olmayanlara yazılı dil sınavı yapılacaktır.)
  • 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocuklarının akademik not ve dil puanlarına 15’er puan eklenir.
  • Engelli öğrencilerin akademik not ve dil puanlarına 10’ar puan eklenir.
  • Erasmus Öğrenim Hareketliliği veya Staj Hareketliliği faaliyetlerinden aynı yükseköğretim kademesinde daha önce yararlanmış olanların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür.
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacakların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür.
 • Bu kriterler esas alınarak ortaya çıkacak puan sıralamasına göre öğrenciler asil ve yedek olarak belirleneceklerdir. Asil listeden feragat edilmesi durumunda yedek listedeki öğrenciler puan sıralarına göre hareketliliğe katılma hakkını kazanacaklardır. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunun değerlendirilmesinde 10 puan düşürülecektir.
 • Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketliliğin türü ve gidilecek kurum için tercihte bulunacaklardır. Tercihlerin değerlendirilmesinde öğrencilerin seçilme sırası esas alınacaktır.
 • Seçilen öğrencilerin ilgili kurumlardan kabul almaları durumunda hareketlilik gerçekleşecektir. Takvim uyuşmazlığı veya karşı kurumlardan talebin iptali gibi hâllerde öğrenim ve staj hareketliliği gerçekleştirilemeyebilir. Yükseköğretim kurumlarının kontenjan durumlarına göre öğrencilerin tercih dışı yerleştirilmeleri de söz konusu olabilir.
 • Öğrenci öğrenim hareketliliği en az bir yarıyıl süreyle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilir. Hareketliliğe katılan öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda bir yarıyıl için asgari 30 AKTS kredilik ders yükü almaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden eğitim-öğretim dili ve Erasmus dersleri hakkında bilgi edinmeleri tavsiye olunur.
 • Öğrenci staj hareketliliği öğrencinin alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesini amaçlamakta olup tam mesai günü esasına göre asgari 2 ay süreyle gerçekleştirilmelidir. Akademik amaçla staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Başkanlığımız olarak staj hareketliliği için yukarıda sayılı kurumlardan yalnızca beşiyle (Almanya Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi, Bulgaristan Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi, İspanya Guardia Civil Üniversitesi, Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi ile Macaristan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi) ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Bununla beraber, Erasmus Partner ülkelerinde öğrencinin mevcut eğitim programıyla ilgili bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluştan staj için davet alınması durumunda bu kuruluşla partnerlik anlaşması imzalanabilir. Anlaşmanın imzalanması Başkanlık onayına bağlıdır. Öğrenci staj hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği kuruluşların nitelikleri Ulusal Ajans’ın 2019 Erasmus+ Uygulama El Kitabı adlı belgenin 7. ve 8. sayfalarında tanımlanmıştır: http://ua.gov.tr/docs/default-source/avrupa-dil-ödülü/2019-uygulama-el-kitabı.pdf?sfvrsn=0
 • Enstitüde öğrenim görmekte olan Teşkilat Mensubu Personel, Erasmus hareketliliğinden aylıksız-ücretsiz izin kullanmak suretiyle faydalanabilir.
 • Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere yol hibesi ödenmez.
 • İsteyen öğrenciler aynı şartlarda müracaat ve değerlendirme sürecine tabi tutulmak kaydıyla hibe almaksızın hareketlilikten kendi imkânlarıyla yararlanabilirler.
 • Hareketlilikler hakkında daha fazla bilgi Ulusal Ajans’ın yayınladığı 2019 Uygulama El Kitabı’nda bulunabilir:  http://ua.gov.tr/docs/default-source/avrupa-dil-ödülü/2019-uygulama-el-kitabı.pdf?sfvrsn=0

Başvuru Nasıl Yapılır?

“Söz konusu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler, yayımlanan başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak yabancı dil puan belgesi ve not ortalamalarını belirtir 4’lük sistemdeki transkript ile birlikte Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz Polis Akademisi’nde transkripti oluşmamış öğrenciler, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notunu gösterir transkript ile başvuru yapacaklardır.”

Başvuru tarihleri belirttiğimiz üzere 14 Ekim 2019 ve 04 Kasım 2019 tarihleri arasında olacaktır.

Başvuru formu için tıklayın

Açık Öğretim Okuyanlar Polisliğe Başvuru Yapabilir Mi?
Polisliğe Engel Hastalıklar Neler ?
Üniversite Okurken Polis Olunur Mu ?


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.