Ana Sayfa / PMYO / PMYO Nedir? PMYO Başvuru Şartları Nelerdir?
PMYO ŞArtları

PMYO Nedir? PMYO Başvuru Şartları Nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokulları(PMYO),  iki yıllık eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerini polis memuru olarak yetiştiren Polis Akademisi kurumlarıdır.. PMYO okullarından mezun olduğunuzda önlisans mezunu statüsünde olmuş olursunuz. Bu okulu kazandığınız taktirde,  yatılı olarak eğitiminize başlayacaksınız. Bu 2 yıl boyunca okulda disipline dayalı bir eğitim sizleri bekliyor. Okullarda her sabah yatağınızı yapmak, sakal traşı olmak, ast üst ilişkisine riayet ederek iletişim kurma gibi temel disiplin eğitimleri yer alır. PMYO öğrencileri ağırlıklı olarak hukuk, silah ve polislik ile ilgili dersler görürler.

Üniversitelerde olduğu gibi güz ve bahar dönemlerinde girilen sınavlar gibi sınavlara gireceksiniz. Ve bu sınavların sonuçlarına bakılarak okullarda başarı sıralamanız olacak. Peki bu başarı sırasının size ne gibi bir etkisi olacağını soruyorsanız eğer bu başarı sırası sizin meslekte sicil numaranızı etkileyecek ve en önemlisi okul bitiminde çalışacağınız ili seçme sırasında bu sıralamaya bakılarak size çalışacağınız il seçtirilecek. Örnek verecek olursak eğer okulun 1.si çıkıp bir il seçecek ve bu sıralama aynen bu şekilde devam edecek ve her geçen sırada listede ki iller yavaş yavaş azalacak bu yüzden istediğiniz ilde çalışmak için başarı sıranızın iyi olması gerekmektedir.

PMYO’u bitirdiniz ve ilinizi seçtiniz eğer ki seçtiğiniz il okuduğunuz il değil ise size 15 gün meyil müddeti verilecek 15 günün sonunda tercih etmiş olduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğüne giderek başlama yapmak zorundasınız. O İl de Emniyet İçerisinde çalışacağınız birimi ise o İlin Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu birimlere alım ise genelde kişinin özelliklerine bilgisine bakalarak yapılır. Biriminiz zaman gözetmeksizin yine çalıştığınız ilin emniyet müdürlüğü tarafından değiştirilebilir.

PMYO GİRİŞ ŞARTLARI

Polis Meslek Yüksek Okullarına alımlar lise mezunu kişilerden oluşur. YGS sınavından en az 270 puan(YGS türü farketmiyor) alan kişi PMYO mülakatına başvuru hakkı kazanır. İlk başvurular internet üzerinden olmaktadır. İnternet üzerinden başvuru yaptığınızda size mülakat tarihiniz o zaman verilecektir. Ve o tarihte size söylenen polis okulunda mülakata gireceksiniz. Peki Mülakatta neler var. Mülakatta boy-kilo ölçümü, vücutta yara izi, renk körlüğü testi ve en önemlisi bir spor parkuruna gireceksiniz. Madde madde başvuru şartlarını aşağıda yazdık inceleyebilirsiniz.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 3. Sınavın yapılacağı yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS’den belirlenen braaj puanı ve üzerinde puan almış olmak,
 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,”
 5. Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 6. Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 7. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 9. Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
 10. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 11. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 12. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 14. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ

İnternet Üzerinden Ön Başvuru
Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 18 Haziran – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesaba 18 Haziran-30 Haziran 2015 tarihleri mesai saatleri içerisinde 50.00TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır. (Bankaca 2 TL işlem ücreti alınacaktır.) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
Şahsen Başvuru, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı
İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuruda bulunacakları (evrak teslimi) aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezleri, 01 Temmuz 2015 tarihinde http://pmyo.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar, 02 Temmuz – 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvuru ve sınav merkezlerinde şahsen başvurularını yaparak istenilen belgeleri müracaat komisyonlarına teslim edecek ve aynı gün aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacaklardır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihte başvuru ve sınav merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz. Şahsen başvuru ve aday değerlendirme ve seçme sınavının yapılacağı tarihlerde yani 02-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında internetten ön başvuru yapılamayacak ve bankalara başvuru ücreti yatırılamayacaktır.

 

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

İSTENECEK BELGELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 1. Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
 2. Sınav Başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız),
 3. Aday Sağlık Bilgilendirme Formu (indirmek için tıklayınız),
 4. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.
 5. Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
 6. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
 7. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 8. Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup onaylı fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından ayrılan veya sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

 

Umarız faydalı olmuştur şimdiden başarılar dileriz.

63 Soru Var

 1. Benim sag elimde orta parmak ve yuzuk parmagim yok polis olabilirmiyim

 2. Ömer Özdemir

  Admin bey peki PMYO mülakatlarını kazanamadıysak başka üniversite tercihi verebilir miyiz?

 3. Ben 27 yasindayim acik ogretim lise okuyorum. Liseyi bitirsem bile yastan dolayi
  simdi polislik sinavlarina giremiyecekmiyim

 4. polislik sınavları nezaman olduğunu öğrene bililrmiyim

 5. imam hatip lisesi son sınıf öğrencisiyim bu sorun olurmu ?

 6. Pmyo mulakatindan gectikten sonra kac yil egitim gorcez

 7. Ben 1.60 boyunda ve 54 kiloyum su an açıköğretim ilahiyat okuyorum pmyo ya başvurmak için tekrar ygsye gitmem ve sonra başvuru yapmam mi gerekir

 8. Erkeklerde nedir boy ve kilo

 9. SINAVA BUGÜN GİRDİM TAHMINIM 270 UZERİ ALICAM BOYUM 1,62 AMA KILOM 48 GIREBİLİRMİYİM ACABA,

 10. Yıldız karacan

  Slm oğlum lise sonda okuyor ygs sınavına gırdı polis olmak istıyor ygs puanına göre alım oluyor galıba onu ögrenmrk istıyorum

 11. merhabalar 25 ağustos 2000 doğumluyum acaba seneye başvuru yapabilirmiyim ?

 12. Polislik şereftir şerefsizler bilmez

  Gbtem de kavga var ama siciilim temz polis olabilir miyim

 13. Ben lise 4. Sınıfta okuyorum. YGS ‘ den 280 aldım. Polis olmayı çok istiyorum. 2017 PMYO başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuruyu nasıl yapıcam. Yardımınız için şimdiden teşekkürler.

 14. Kıbrısta pmyo var mı

 15. admin ben bu sene 2017 ygs den 200 küsür falan yaptım basvurabilirmiyim

 16. Brn 192 boyunda 102 kg yım 3 yıldır spor yapıyorum. Bi kaç kilo fazla çıkabilir diye düşünüyorum. Sorun çıkarırlarmı Gazi çoçuğuyum biraz tolerans sağlayıp yardımcı olurlarmı. Emekli bi başkomisere sordum seni almayıpta kimi alıcaz dedi ben sana yrdımcı olurum dedi laftamı dedi yoksa gerçekten yardımcı olurmu.

 17. S.a admin
  Benim gözde miyopluk var . İki gözde 2.50 , lazerle çizdirenler için bi sıkinti olmuyormuş.pmyo sağlık heyet raporu alırken gözde sıkıntı çıksa direk eliyorlar mı yoksa lazer operasyonu yaptirman için tolerans tanıyorlar mı ona göre cizdirmeyi düşünüyorum.yardimci olursan sevinirim

 18. Pmyo dan askeriyeye geçiş varmi

 19. Merhaba Boyum 1.68 kilom 54 benim hesabıma göre tutuyor ama orada farklı ölcuyorlarmis boy falan eksik cikiyomus sorun olur mu ve baraj bu sene 260 benim puanim 261 sınava çağrılır miyim? Birde yara kontrolünde ne kadar yaralar sorun oluyor? Küçükken düşmüştüm kabuk izi var ama 3 4 adım uzaktan bile belli olmuyor karnımda iz bişey olur mu? Teşekkürler.

 20. Ben lise mezunuyum fakat YGS 270 den az KPSS ile de polislik okuma şansım varmı acaba ?

 21. Mrb ben 2018 Ygs sınava gircem d Ygs puan şartı 270 ama başvuru/ diyarbakirda nasıl yap cam ve mulakkatlara diyarbakirda girebilirmiyim ??

 22. Ali Mücahit Doğucu

  selamaleyküm. sorumu cevaplarsanız çok memnun olurum. şimdi ben 12.sınıfa geçtim inşallah önümüzdeki 2018 ygs sınavından yeterli puan alınca pmyo ya başvurmayı düşünüyorum ama başvuru tarihleri galiba mayıs gibi ve ben mayıs ayında 18 yaşında olmuyorum. Bildiğim kadarıyla mülakatlar ekim ayında yapılıyor ve ben eylül ayında 18 yaşıma giriyorum. 02.09.2000 doğumluyum 18 yaş kuralı başvurular içinmi yoksa mülakat zamanı içinmi geçerli?? lütfen cevap verin

 23. Ben Fransada yaşıyorum, liseden sonra nasıl başvurabilirim? YGS sınavına girmem şartmı? Buradaki lıse son sınavımla başvurmam mümkünmü ? Lütfen cevap verin

 24. Karnımda apandisit ameliyatı dikiş izi var yaklaşık 10 dikiş,komplikasyonsuz apandektomi (apandisit ameliyatı) veya safra kesesi ameliyatı olanlar öğrenciliğe kabul edilir diye duymuştum. Sizce bu dikiş izi sorun çıkarır mı? Veya estetik ameliyatı ile düzelir mi?

 25. Yigenim basvurucak ama Elinde küçük yara izleri var ama çok tan kayboldular sorun olurmu birde bir kersinde ailevi sıkıntılar yüzünden evde bir kaç tane ağır ağrı kesici içmişti hastaneye gitmiştik sorun olurmu

 26. Sena talaşlı

  Sağlık lisesi çıkışlıyım pmyo girmemde bir sakınca yok degilmi

 27. Kilom 45 boyum 168 olabilir miyim sizce
  Bide dayım bir suçluydu o beni engeller mi .
  Yaş sınırlaması 26 mı?

 28. Ben askerlige iki gün kala polislik egitimini kacirdim kasim egitimine alirlarmi acaba bilgisi olan

 29. yeni sınav sistemine göre pmyo ne zaman başvurucaz

Soru Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir