Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir?

Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir?

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler
Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim ) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) girmek isteyen adaylarda;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan kpss den belirlenen asgari taban puanını almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

PAEM Polis Amirleri Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Amirleri Eğitim Merkezlerine (PAEM) girmek isteyen adaylarda;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Lisans mezunun veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3. KPSS’ de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak,

5) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.Beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak)

6) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

8) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

13) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 202 YORUM
 1. Avatar Melisa dedi ki:

  Merhaba ben 30.11.2003 doğuluyum hangi yıl pmyo adayı olabilirim

  Birde 1ekim 31 aralık arasında doğanlar mı pmyo ya başvurur acil cvp

  1. admin admin dedi ki:

   Kardeşim senin için daha çok erken en az 4 5 yıl sonra girersin pmyo.

   1. Avatar melisa dedi ki:

    ön diş kırık olursa pmyo ya girilebilir mi

 2. Avatar Selin dedi ki:

  Başvurular ne zamam acaba?

  1. admin admin dedi ki:

   Hangisinin ama?

 3. Avatar Maide dedi ki:

  Ekim dogumlu oldugum icin 2018 yilinda giremiyorum bu durum değisebilir mi ekim dogumlular da 2018 de girebilir mi?

  1. admin admin dedi ki:

   Pek sanmıyorum ama bekleyelim.

 4. Avatar Selda dedi ki:

  Pomemin kendi sayfasında yaşın 28 yaşından gün almamak diye değiştirildiği yazıyor bu sitedeki yaş eski alımlara göre mi yoksa tekrar değişti mi acaba ?

  1. admin admin dedi ki:

   Nerede yazıyor acaba?

   1. Avatar BUSE dedi ki:

    Ben Ekim 1999 doğumluyum sizce başvuru yapsam kabul olur mu

    1. Admin Admin dedi ki:

     evet….

 5. Avatar Harun dedi ki:

  Lise KPSS ile alma durumu olabilir mi ileride ?

  1. admin admin dedi ki:

   Çok zor.

   1. Avatar Sevgi Kumlay dedi ki:

    14/08/1999 doğumluyum ama bir sene tekrar yaptım girebilir miyim pmyo ya

 6. Avatar rümeysa dedi ki:

  320 puan yeterlimidir değilmidir pmyo için

  1. admin admin dedi ki:

   Net cevap yok onun.

 7. Avatar Dadaş dedi ki:

  Vücut kitle indeksi 28 ve 29 olmasi bi sorun teşkil eder mi acaba

 8. Avatar Muhammed DADAŞ dedi ki:

  Vucut kitle indeksinin 28 veya 29 olmasi bir sorun teşkil eder mi cevaplarsanız sevinirim

 9. Avatar melisa dedi ki:

  ön diş kırık olursa pmyo girilebilir mi

 10. Avatar Simge dedi ki:

  Lise dörtte yapılan yapılan başvuruyu nasıl yapablryrz

 11. Avatar Mertcan Demirhan dedi ki:

  Arkadaşlar ekim doğumlu olsanızda birşey farketmiyor orda yaş düzeltmesi diyolar yani gün olmanız yeterli. lise son sınıfta okumanızda sıkıntı etmeyin

 12. Avatar Omera dedi ki:

  Yunus polis olmak icin pomem veya pmyo hangisini girmem gerekiyor ??

 13. Avatar Selvi dedi ki:

  1998 ocak doğumluyum pmyo girebilir miyim

  1. admin admin dedi ki:

   Girersin.

   1. Avatar Berat dedi ki:

    Düz tabanım ve sivilce var yüzümde bi sıkıntı çıkmaz değil mi?

    1. Admin Admin dedi ki:

     koşmakta ve yürümekte bir sıkıntı yoksa problem olmaz..

 14. Avatar saliha dedi ki:

  ben polis olmak istiyorum ama anlımda iz var ama

  1. admin admin dedi ki:

   Eşgal belli etmiyorsa sorun olmaz.

 15. Avatar Hüseyin dedi ki:

  Ben polis olmak istiyorum yaşım tamam herseyy uyuyor ama ne zaman giriş yapıldığını öğrenmenin

 16. Avatar HANDE dedi ki:

  MERHABA İYİ GÜNLER BENİM SORUM OLUCAKTI BEN AĞUSTOSTA MEZUN OLUCAM 2017 KPSS SADECE GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTUR SINAVINA GİRMEM GEREKİR Mİ YETERLİ OLUR MU VE SENEYE ALIMLAR NE ZAMAN BAŞLAR VE BU PUANIN GEÇERLİLİĞİ NE KADAR DEVAM EDİCEK ?

  1. admin admin dedi ki:

   Gk gy girmeniz yeterli. Alımlar belli değil şuanda eğitim süresi de kısaldığı için.

 17. Avatar azra dedi ki:

  ben 20.10.2000 doğumluyum ve 11. sınıfım seneye ygs var ve benim doğum tarihim ekimin 20 si olmuyormu

  1. admin admin dedi ki:

   2019 da girersin.

 18. Avatar mikail dedi ki:

  ygs girdiğim zaman kazandım diyelim 280 falan aldım sonrası lys var mı polislikte

 19. Avatar mikail dedi ki:

  polislikte lys sınavı var mı

 20. Avatar Elmas dedi ki:

  Pmyo nereden basvuru yapiliyor?

 21. Avatar ayşe dedi ki:

  ben afyonda yaşıyorum pmyo mülakatlarını geçersem okulumu nerede okurum

 22. Avatar sevgi dedi ki:

  15 temmuzdan sonra polis memurluğundan ihraç edilen kiışilerin yerinin doldurulması için pmyo bay veya bayan kontenjanları artmayacakmı? özelliklede bayan kontenjanları

  1. admin admin dedi ki:

   Çok zor kontenjanlar belli.

 23. Avatar sevgi dedi ki:

  o zaman o boşluklar ne olacak nasıl doldurulacak

  1. admin admin dedi ki:

   Pomemle.

 24. Avatar ayşe dedi ki:

  sözlü mülakatlarda genel olarak nasıl sorular soruluyor?

  1. admin admin dedi ki:

   Sitemizde mülakat diye arama yaptırın.

 25. Avatar ayşe dedi ki:

  pöh alımları pmyo kontenjanlarını kısıtlarmı?

  1. admin admin dedi ki:

   İkisi farklı alımlar birbirini etkilemez.

   1. Avatar Elif dedi ki:

    Şimdi bu polislik sınavı şartlarini ackladnz ya orda ygs puan turu belirtilmemis yuksek ogretime giris puani yaziyor bn orayi anlamadm acklarmisiniz rica etsem

    1. admin admin dedi ki:

     Henüz puan açıklanmadı.

 26. Avatar Ali dedi ki:

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak – See more at: https://polisnoktasi.com/polis-olma-sartlari/#sthash.B3zvjOpw.dpuf bu c maddesine göre 180 ni mi geçmek lazım yani anlamadım.

  1. admin admin dedi ki:

   Hayır henüz açıklanmadı.

 27. Avatar Mertcan Demirhan dedi ki:

  asgari taban puan derken

  1. admin admin dedi ki:

   Baraj puanı.

 28. Avatar mustafa dedi ki:

  bu alımlarda 01.01.1988 mi yoksa 01.01.1989 lardan sonrasımı girecek? yaş şartı esnetilir mi?

  1. admin admin dedi ki:

   1989.

 29. Avatar Yunus emre dedi ki:

  Yaşımı 18e girmeden önce 6ay büyüttüm başvurabilir miyim?

  1. admin admin dedi ki:

   Başvurursun.

 30. Avatar Buse dedi ki:

  Kaç senedir bu hayalle yaşıyorum yine mi giremiycem sınava önlisans mezunuyum ygs ye girmedim kpss ye girdim bilmiyodum ygsyle alındığını girerdim yoksa benim hiç bi şansım yok mu mu

  1. admin admin dedi ki:

   Şansınız yok ne yazık ki.

 31. Avatar Buse dedi ki:

  Önlisans mezunu olupta sınava girmemiş olanların hakkı yokmu teşekkürler admin

  1. admin admin dedi ki:

   Yok ne yazık ki.

   1. Avatar Gizzyo dedi ki:

    Önlisans üniversite mezunuyum kpss ye girdim 77 aldım. Polis olabilir miyim

    1. Admin Admin dedi ki:

     evet…

 32. Avatar Muhammet dedi ki:

  Merhaba adminim ben 06.12.1999 doğumluyum lise 3 e gidiyorum pmyoya başvurmak için lisey bitrmem şartmı yoksa lise 4 ü okurken başvurabiliryşm ayrıca pmyo ile normal üniversiteleri birlikte tercih verebiliyomuyum?

  1. admin admin dedi ki:

   Lise 4 de girersin seneye. Verirsin sorun olmaz.

 33. Avatar Hdjssh dedi ki:

  Benim amca ile yengem ankarada trafik polisi acaba bana ilerde polis olmama yrdimlari dokunurmu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Hayır

 34. Avatar ali dedi ki:

  Hollandada yasiyorum Turkiyede polis olmak istiyorum ama ne yapmam gerekiyor. dogum tarihim 20-06-2002

 35. Avatar Muhsin dedi ki:

  Selam Adim Muhsin

  Isvicrede yasiorum türkyede Polis olmak istiorum Okulu bitirdim
  T.C Passaportum var Polis olma sansim var mi ? napmam lazim olmak icin ? bide özel polis okulari var mi

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Diploma denkliğiniz önemli ve sınavlara girmelisiniz.

 36. Avatar emel dedi ki:

  yas sinirlamasini 35 olsun yada 30 olsun okadar insanin hayali var lutfen gerekli mercilere sesimiz duyulsun

  1. Admin Admin dedi ki:

   Soru cevap bölümümüzde konu açıp imza toplayabilirsiniz.

 37. Avatar ayşe dedi ki:

  12.05.1992 doğumluyum ön lisans mezunuyum pmyo’na giremiyorum yaşım nedeniyle pomeme de giremiyorum ön lisans olduğum için.doğru mu anlamışım?

 38. Avatar Buse dedi ki:

  Şuan bir siyasi partiye uýeyim. Ama daha başvuru yapmadim 2019 yılında yapicam bu sorun olur mu. Cevaplarsanız memnun olurum teşekkürler.

  1. Admin Admin dedi ki:

   Hayır bir sorun teşkil etmiyor..

 39. Avatar Gizzyo dedi ki:

  Önlisans üniversite mezunuyum kpss ye girdim 77 aldım polis olmak istiyorum nasıl ve nereye başvurabilirim

  1. Admin Admin dedi ki:

   pomem alım ilanı yayımlandığı zaman başvuru yapabilirsiniz..

 40. Avatar Öykü dedi ki:

  23.05.2002 doğumluyum hangi yıl başvurabiliyorum?

  1. Admin Admin dedi ki:

   2020 yılında…

 41. Avatar hasan dedi ki:

  merhaba bn 7eylül 2001 doğumluyum polıs olmayı çok istıyorum boyum 170 üstu kılom 98 basvurabılırmıyım bıde kpss den kç puan almamız gerek

  1. Admin Admin dedi ki:

   yaşınızın tam 18 olması gerekiyor…

 42. Avatar Sinan dedi ki:

  Lise 4 sınıfım 2001 doğumluyum kayıt yapabilirmiyim 2019 ‘daki alımlara

  1. Admin Admin dedi ki:

   yaşınızın tam dolması gerekir ve mezun olmanız lazım..

 43. Avatar police dedi ki:

  25.11.2001 doğumluyum bu 2019 polis alımlarına başvurabilir miyim ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   yaşınızın tam dolması gerekiyor..

 44. Avatar büşra dedi ki:

  üniversite okurken ya da üniveristeden mezun olduktan sonra başvurabilirmiyiz acaba

  1. Admin Admin dedi ki:

   mezun olmanız gerekiyor..

 45. Avatar Hüsam dedi ki:

  2019 için tyt sınavından sonra mı önce mi başvuru yapmalıyım?
  -yaşım uygun

 46. Avatar Buğra dedi ki:

  Ben 01/01/1999 Doğumluyum boyum tam 1:67. şuanda banka sıgorta okuyorum 4 yıllık lisans okulumu bırakıp direk oraya polis okuluna gelme şansım varmı ? yada okulum bittikten sonra mı gelirim nasıl olucak bana bir acıklama yaparmısınız alımlar ne zaman ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   mezun olmanız gerekiyor..

 47. Avatar Güven dedi ki:

  Merhabalar ben 28 yaşindayim önlisans mezunuyum polis olabilirmiyim?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet….

 48. Avatar RUKİYE dedi ki:

  İyi akşamlar şu 3 okuldan bir tek Pmyo için yaş kriteri sorun ben şuan 28 yaşındayım ama orda yaş sınırını geçmiş oluyorum başvuru yapmam imkansız mı ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 49. Avatar Mehmet dedi ki:

  Ben 2 yıllık bilgisayar programcılıgı mezunuyum.95 dogumluyum polıs olabılmem ıcın ne yapmam lazım .

  1. Admin Admin dedi ki:

   pomem şartlarına bakıp başvuru yapabilirsiniz..

 50. Avatar Fatma dedi ki:

  Pomem icin on lisans mezunu olmak yeterlimi

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…
   70 puan almanız yeterli olacaktır..

 51. Avatar A. Yıldırım dedi ki:

  Alımları en güncel haliyle nereden takip edebiliriz?

 52. Avatar İbrahim dedi ki:

  27 mart 2001 doğumluyum girebilirmiyim bu sene ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   yaşınızın tam dolması gerekiyor ve 2019 için alım yayınlanması gerekiyor..

 53. Avatar Volkan dedi ki:

  Ben 11,03,1988 doğumluyum başvuru yapabiliyormuyuz yaş şartı duzeltildi

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır…

   1. Avatar Seda dedi ki:

    Ben 15.09.1989 doğumluyum lisans mezunuyum başvuru yapabiliyor muyum?

    1. Admin Admin dedi ki:

     evet..

 54. Avatar Mehtap Dogan dedi ki:

  Önlisans mezunuyum yaş şartının biraz esnetilmesini istiyoruz biz önlisans mezunları çok mağduruz

 55. Avatar Cebrail dedi ki:

  15.07.1999 doğumluyum lise mezunuyum olabilirmiyim acabana

  1. Admin Admin dedi ki:

   tyt den yeterli, puanı alıp başvuru yapabilirsiniz…

 56. Avatar Eminecerav dedi ki:

  Ben 94 doğumluyum şuanda evliyim ve Marmara’da önlisans okuyorum polis olmak istiyorum önlisans ı bitirdikten sonra hangisine başvurabilirim ? Polis okulu 2 yıl mı 4 yıl mı ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   pomem e başvuru yapabilirsiniz…

 57. Avatar Onur dedi ki:

  1998 doğumluyum liseyi bitirdikten sonra üni sınavlarına girmedim ilk önce ne yapmalıyım. Teşekkürler.

  1. Admin Admin dedi ki:

   polis olmak için pmyo ya sınavına girmek lazım..

   1. Avatar Onur dedi ki:

    Herhangi bi tyt puanı olmadan mı başvurmam gerekiyo

 58. Avatar Hüseyin KIRMIZI dedi ki:

  9 Aralık 1993 doğumluyum Lise mezunuyum PMYO girmeye yaşımdan dolayı hak kazanır mıyım şimdiden teşekkür ederim

  1. Admin Admin dedi ki:

   26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor…

 59. Avatar Yılmaz dedi ki:

  Merhaba ben 30.07.1990 doğumluyum 2019 yılında polis liğe basvurma sansım var mı bekcılık, polislik sureklı takıpteyım ama bılgılendırırsenız sevınırım polıslık alımında benm yas uyuyor mu bır de sınav vs ıstenılıyor mu ?

 60. Avatar Abdulrezzak dedi ki:

  Mrb bende polis olmak istiyorum 2000 doğumluyum ve lise son okuyorum ilk önce nereye basvurcam ve yks girme mecburiyetimiz var mı

  1. Admin Admin dedi ki:

   mezun olup tyt den 260 alırsanız başvuru yapabilirsiniz..