Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir?

25.02.2017
A+
A-
Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir?

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler
Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim ) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) girmek isteyen adaylarda;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan kpss den belirlenen asgari taban puanını almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

PAEM Polis Amirleri Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Amirleri Eğitim Merkezlerine (PAEM) girmek isteyen adaylarda;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Lisans mezunun veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3. KPSS’ de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak,

5) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.Beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak)

6) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

8) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

13) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 87 YORUM
 1. Melisa dedi ki:

  Merhaba ben 30.11.2003 doğuluyum hangi yıl pmyo adayı olabilirim

  Birde 1ekim 31 aralık arasında doğanlar mı pmyo ya başvurur acil cvp

  1. admin admin dedi ki:

   Kardeşim senin için daha çok erken en az 4 5 yıl sonra girersin pmyo.

   1. melisa dedi ki:

    ön diş kırık olursa pmyo ya girilebilir mi

 2. Selin dedi ki:

  Başvurular ne zamam acaba?

  1. admin admin dedi ki:

   Hangisinin ama?

 3. Maide dedi ki:

  Ekim dogumlu oldugum icin 2018 yilinda giremiyorum bu durum değisebilir mi ekim dogumlular da 2018 de girebilir mi?

  1. admin admin dedi ki:

   Pek sanmıyorum ama bekleyelim.

 4. Selda dedi ki:

  Pomemin kendi sayfasında yaşın 28 yaşından gün almamak diye değiştirildiği yazıyor bu sitedeki yaş eski alımlara göre mi yoksa tekrar değişti mi acaba ?

  1. admin admin dedi ki:

   Nerede yazıyor acaba?

 5. Harun dedi ki:

  Lise KPSS ile alma durumu olabilir mi ileride ?

  1. admin admin dedi ki:

   Çok zor.

   1. Sevgi Kumlay dedi ki:

    14/08/1999 doğumluyum ama bir sene tekrar yaptım girebilir miyim pmyo ya

 6. rümeysa dedi ki:

  320 puan yeterlimidir değilmidir pmyo için

  1. admin admin dedi ki:

   Net cevap yok onun.

 7. Dadaş dedi ki:

  Vücut kitle indeksi 28 ve 29 olmasi bi sorun teşkil eder mi acaba

 8. Muhammed DADAŞ dedi ki:

  Vucut kitle indeksinin 28 veya 29 olmasi bir sorun teşkil eder mi cevaplarsanız sevinirim

 9. melisa dedi ki:

  ön diş kırık olursa pmyo girilebilir mi

 10. Simge dedi ki:

  Lise dörtte yapılan yapılan başvuruyu nasıl yapablryrz

 11. Mertcan Demirhan dedi ki:

  Arkadaşlar ekim doğumlu olsanızda birşey farketmiyor orda yaş düzeltmesi diyolar yani gün olmanız yeterli. lise son sınıfta okumanızda sıkıntı etmeyin

 12. Omera dedi ki:

  Yunus polis olmak icin pomem veya pmyo hangisini girmem gerekiyor ??

 13. Selvi dedi ki:

  1998 ocak doğumluyum pmyo girebilir miyim

  1. admin admin dedi ki:

   Girersin.

 14. saliha dedi ki:

  ben polis olmak istiyorum ama anlımda iz var ama

  1. admin admin dedi ki:

   Eşgal belli etmiyorsa sorun olmaz.

 15. Hüseyin dedi ki:

  Ben polis olmak istiyorum yaşım tamam herseyy uyuyor ama ne zaman giriş yapıldığını öğrenmenin

 16. HANDE dedi ki:

  MERHABA İYİ GÜNLER BENİM SORUM OLUCAKTI BEN AĞUSTOSTA MEZUN OLUCAM 2017 KPSS SADECE GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTUR SINAVINA GİRMEM GEREKİR Mİ YETERLİ OLUR MU VE SENEYE ALIMLAR NE ZAMAN BAŞLAR VE BU PUANIN GEÇERLİLİĞİ NE KADAR DEVAM EDİCEK ?

  1. admin admin dedi ki:

   Gk gy girmeniz yeterli. Alımlar belli değil şuanda eğitim süresi de kısaldığı için.

 17. azra dedi ki:

  ben 20.10.2000 doğumluyum ve 11. sınıfım seneye ygs var ve benim doğum tarihim ekimin 20 si olmuyormu

  1. admin admin dedi ki:

   2019 da girersin.

 18. mikail dedi ki:

  ygs girdiğim zaman kazandım diyelim 280 falan aldım sonrası lys var mı polislikte

 19. mikail dedi ki:

  polislikte lys sınavı var mı

 20. Elmas dedi ki:

  Pmyo nereden basvuru yapiliyor?

 21. ayşe dedi ki:

  ben afyonda yaşıyorum pmyo mülakatlarını geçersem okulumu nerede okurum

 22. sevgi dedi ki:

  15 temmuzdan sonra polis memurluğundan ihraç edilen kiışilerin yerinin doldurulması için pmyo bay veya bayan kontenjanları artmayacakmı? özelliklede bayan kontenjanları

  1. admin admin dedi ki:

   Çok zor kontenjanlar belli.

 23. sevgi dedi ki:

  o zaman o boşluklar ne olacak nasıl doldurulacak

  1. admin admin dedi ki:

   Pomemle.

 24. ayşe dedi ki:

  sözlü mülakatlarda genel olarak nasıl sorular soruluyor?

  1. admin admin dedi ki:

   Sitemizde mülakat diye arama yaptırın.

 25. ayşe dedi ki:

  pöh alımları pmyo kontenjanlarını kısıtlarmı?

  1. admin admin dedi ki:

   İkisi farklı alımlar birbirini etkilemez.

   1. Elif dedi ki:

    Şimdi bu polislik sınavı şartlarini ackladnz ya orda ygs puan turu belirtilmemis yuksek ogretime giris puani yaziyor bn orayi anlamadm acklarmisiniz rica etsem

    1. admin admin dedi ki:

     Henüz puan açıklanmadı.

 26. Ali dedi ki:

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak – See more at: https://polisnoktasi.com/polis-olma-sartlari/#sthash.B3zvjOpw.dpuf bu c maddesine göre 180 ni mi geçmek lazım yani anlamadım.

  1. admin admin dedi ki:

   Hayır henüz açıklanmadı.

 27. Mertcan Demirhan dedi ki:

  asgari taban puan derken

  1. admin admin dedi ki:

   Baraj puanı.

 28. mustafa dedi ki:

  bu alımlarda 01.01.1988 mi yoksa 01.01.1989 lardan sonrasımı girecek? yaş şartı esnetilir mi?

  1. admin admin dedi ki:

   1989.

 29. Yunus emre dedi ki:

  Yaşımı 18e girmeden önce 6ay büyüttüm başvurabilir miyim?

  1. admin admin dedi ki:

   Başvurursun.

 30. Buse dedi ki:

  Kaç senedir bu hayalle yaşıyorum yine mi giremiycem sınava önlisans mezunuyum ygs ye girmedim kpss ye girdim bilmiyodum ygsyle alındığını girerdim yoksa benim hiç bi şansım yok mu mu

  1. admin admin dedi ki:

   Şansınız yok ne yazık ki.

 31. Buse dedi ki:

  Önlisans mezunu olupta sınava girmemiş olanların hakkı yokmu teşekkürler admin

  1. admin admin dedi ki:

   Yok ne yazık ki.

   1. Gizzyo dedi ki:

    Önlisans üniversite mezunuyum kpss ye girdim 77 aldım. Polis olabilir miyim

    1. Admin Admin dedi ki:

     evet…

 32. Muhammet dedi ki:

  Merhaba adminim ben 06.12.1999 doğumluyum lise 3 e gidiyorum pmyoya başvurmak için lisey bitrmem şartmı yoksa lise 4 ü okurken başvurabiliryşm ayrıca pmyo ile normal üniversiteleri birlikte tercih verebiliyomuyum?

  1. admin admin dedi ki:

   Lise 4 de girersin seneye. Verirsin sorun olmaz.

 33. Hdjssh dedi ki:

  Benim amca ile yengem ankarada trafik polisi acaba bana ilerde polis olmama yrdimlari dokunurmu

  1. Admin dedi ki:

   Hayır

 34. ali dedi ki:

  Hollandada yasiyorum Turkiyede polis olmak istiyorum ama ne yapmam gerekiyor. dogum tarihim 20-06-2002

 35. Muhsin dedi ki:

  Selam Adim Muhsin

  Isvicrede yasiorum türkyede Polis olmak istiorum Okulu bitirdim
  T.C Passaportum var Polis olma sansim var mi ? napmam lazim olmak icin ? bide özel polis okulari var mi

  1. Admin dedi ki:

   Diploma denkliğiniz önemli ve sınavlara girmelisiniz.

 36. emel dedi ki:

  yas sinirlamasini 35 olsun yada 30 olsun okadar insanin hayali var lutfen gerekli mercilere sesimiz duyulsun

  1. Admin Admin dedi ki:

   Soru cevap bölümümüzde konu açıp imza toplayabilirsiniz.

 37. ayşe dedi ki:

  12.05.1992 doğumluyum ön lisans mezunuyum pmyo’na giremiyorum yaşım nedeniyle pomeme de giremiyorum ön lisans olduğum için.doğru mu anlamışım?

 38. Buse dedi ki:

  Şuan bir siyasi partiye uýeyim. Ama daha başvuru yapmadim 2019 yılında yapicam bu sorun olur mu. Cevaplarsanız memnun olurum teşekkürler.

  1. Admin Admin dedi ki:

   Hayır bir sorun teşkil etmiyor..

 39. Gizzyo dedi ki:

  Önlisans üniversite mezunuyum kpss ye girdim 77 aldım polis olmak istiyorum nasıl ve nereye başvurabilirim

  1. Admin Admin dedi ki:

   pomem alım ilanı yayımlandığı zaman başvuru yapabilirsiniz..

 40. Öykü dedi ki:

  23.05.2002 doğumluyum hangi yıl başvurabiliyorum?

  1. Admin Admin dedi ki:

   2020 yılında…

 41. hasan dedi ki:

  merhaba bn 7eylül 2001 doğumluyum polıs olmayı çok istıyorum boyum 170 üstu kılom 98 basvurabılırmıyım bıde kpss den kç puan almamız gerek

  1. Admin Admin dedi ki:

   yaşınızın tam 18 olması gerekiyor…

 42. Sinan dedi ki:

  Lise 4 sınıfım 2001 doğumluyum kayıt yapabilirmiyim 2019 ‘daki alımlara

  1. Admin Admin dedi ki:

   yaşınızın tam dolması gerekir ve mezun olmanız lazım..