Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir?

Nasıl Polis Olunur? Polis Olma Şartları Nelerdir?

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler
Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim ) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) girmek isteyen adaylarda;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan kpss den belirlenen asgari taban puanını almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

PAEM Polis Amirleri Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Amirleri Eğitim Merkezlerine (PAEM) girmek isteyen adaylarda;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Lisans mezunun veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3. KPSS’ de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak,

5) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.Beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak)

6) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

8) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

13) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 204 YORUM
 1. Avatar Zehra Doğuyıldız dedi ki:

  Merhaba ben 2001 doğumluyum bu lise son sınıftayım. Üniversite sınavından sonra eğer pmyo puanını tutturursam ne yapıcam mülakatlara katılmak için bilgilendirir misiniz ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   bu yıl yaş sorunu olabilir…

 2. Avatar Zelal Nur işci dedi ki:

  Merhaba ben 1996 doğumluyum. Hemşire olarak görev yapmaktayım. Ön lisans mezunuyum. Acaba başvuru yapabilir miyim?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

   1. Avatar Zelal Nur işci dedi ki:

    Birde dişlerimde tel var yakında çıkacak ama yönetmelikte bu konuya dair bir madde göremedim yardımcı olur musunuz

    1. Admin Admin dedi ki:

     tedavi olduktan sonra problem olmaz…

   2. Avatar Hakan dedi ki:

    2019 icin pomem basvuru tarihleri baslamadi dimi yada bellimi

    1. Admin Admin dedi ki:

     hayır..

 3. Avatar hakan dedi ki:

  Ben 1996 dogumluyum. 1.92 boyum 100 kgyum ama kolumda dövme var herhangi bir problem cıkarmı ? sicilim temiz meslek lisesi mezunuyum .

  1. Admin Admin dedi ki:

   dövme sorun olabilir…

 4. Avatar Zelis polat dedi ki:

  Merhaba
  Ben polislik sınavlarına girmek istiyorum ama boyum 1,57
  Şansım varmı acaba

  1. Admin Admin dedi ki:

   maalesef..

 5. Avatar Umayy dedi ki:

  PAEM VE POMEM İÇİN İLLA LİSANS MEZUNU MU OLMAK LAZIM ÖN LİSANS MEZUNU OLUP PAEM YA DA POMEM DE OKUYABİLİRMİYİM ? (şimdiden teşekkür ederim.)

  1. Admin Admin dedi ki:

   önlisans mezunları pomem e başvuru yapabilir..

 6. Avatar şafak toprakel dedi ki:

  merhaba önlisans mezunuyum pmyo ya başvuru yapabiliyormuyum. pomem e kpss puanım yetmediği için bunu soruyorum..

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır önlisans mezunları pomem e başvuru yapabilir…

 7. Avatar İpekk dedi ki:

  Merhaba her şeyim uyumlu sadece kolumda çok küçük bir yanık izi var boyum1.73 bayanım kilomda gayet uygun hiçbir parti gurubuna mahsus değilim bu bi sorun olur mu?

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır..

  2. Avatar Aslı dedi ki:

   Üniversite Öğrencisiyim mezun olduktan sonra Pomem’e başvurabilir miyim ?

   1. Admin Admin dedi ki:

    evet…

 8. Avatar Sena dedi ki:

  PAEM e basvurmak istiyorum su an lise son sinifim kpss puanim 63 soeun olur mu acaba?

  1. Admin Admin dedi ki:

   lisans mezunları başvurabilir..

   1. Avatar Garip Kaplan dedi ki:

    Meslek veya imamhatip lisesi sorun olurmu tesekkurler!…

    1. Admin Admin dedi ki:

     hayır..

 9. Avatar Sena dedi ki:

  PMYO ya basvurmak istiyorum lise son sinifim ayrica kpss puanim 63 basvurabilir miyim?

  1. Admin Admin dedi ki:

   mezun olup tyt sınavına girmeniz gerekiyor..

 10. Avatar BATUHAN dedi ki:

  Merhaba ben 2001 dogumluyum bugun yani 21 şubatta 18 yaşına girdim 3.dönem ögrencisiyim 2020 de lise den mezun olacagım (AÖL)’den ama yaklaşık 2 yıl once başımdan bir olay geçti ve bunu anlatayım sıkıntı olurmu olmazmı bilginiz varsa yada bilgilendirme yapabilecek olan varsa yanıtlayabilirmiiii… 15 yaşındayken yolda eski model bir telefon buldum telefonun içinde sim kart vs. birşey yoktu ana ekranına sim kart takılmadıgından giremedim ve babamın hattını kullanıyordum taktım bu telefon da yakınlarda bir yerde çalınmış ben tlf bulduktan 2 -3 gün sonra karakola verdim zabut tutulmadıgından telefon sahibine ulaşmamış 7 ay once verdigim karakolun çekmecesinde tutulmuş mahkemeye cıktım karakoldaki polisler telefonu istedi bende karakola bıraktım dedim başka bir karakoldaydı gittim almaya telefonu bizi karıştırmayın olaya yoksa veremeyiz telefonu dediler ama teslim ettigim polisin kayıt oluşturması lazım ama oluşturmamış herneyse ben mahkemeye cıktım ilk mahkeme erterlendi sonra 2018 mart da tekrar mahkemeye girdim mahkeme benim aleyhime daha önce suç işlemedigime hırsızlzlık veya suç aleti kullanmaktan hükmüm olmadıgından kamera görgü tanıgı olmadıgından delil yetersizligi ve benim ordan almadıgıma dair bir kanıt bulummadıgından beraat verildi . sicilimde hicbir şekilde hüküm yoktur temiz. geçmiş mahkeme arşıvlerim temiz bundan sıkıntı olurmu admin bey veya bir polis abilerimden birisi cevaplayablrmı

 11. Avatar Beyza dedi ki:

  2018 Haziran Halka ilişkiler önlisans mezunuyum.Kpss puanım 60.Başvuruları nasıl yapmam gerekir?Sınavları nasıl olmakta.

  1. Admin Admin dedi ki:

   70 puan almanız gerekiyor..

 12. Avatar Yalçın dedi ki:

  1989 doğumluyum lise mezunuyum kpss ve universite sinavlarina girmedim polis olabilir miyim

  1. Admin Admin dedi ki:

   yaş problem…

 13. Avatar Oguzhan1991 dedi ki:

  30.04.1991 dogumluyum. 1 ay sonra lise mezunu olacagim.polislik yolu varmidir.

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır…

 14. Avatar Çetin dedi ki:

  Meraba ben lıse ıkıde okulu bıraktım dışarıdan devam edıyorum 2000 liyim ben başvurabiliyormuyum

 15. Avatar Çetin dedi ki:

  Meraba ben lıse ıkıde okulu bıraktım dışarıdan devam edıyorum ve ben 2000 liyim olurmu

  1. Admin Admin dedi ki:

   mezun olduktan sonra başvuru yapabilirsiniz..

 16. Avatar Umayy dedi ki:

  Merhabalar bir sorum olacaktı ön lisans mezunuyum PAEM ‘e başvurmak istiyorum lisans mezunları gibi bende mezun olunca komiser yardımcısı mı olacağım.(şimdiden teşekkürler.)

  1. Admin Admin dedi ki:

   paem e başvurabilmek için lisans mezunu olmanız gerekiyor…

  2. Avatar Erkan dedi ki:

   Bn adalet önlisans mezunuyum KPSS puanım 78 polis başvurusu yapabilirmiyim

   1. Admin Admin dedi ki:

    evet…

 17. Avatar Ataberk ülük dedi ki:

  yaşım 20 boyum 1.83 kilom 76 meslek lisesi bilgisayar yazılım mezunuyum ama iki kolumun arkasında ufak tarihlerde dövmeler var kol dirseklerimin üstünde bunlar sorun olurmu?

 18. Avatar Büşra dedi ki:

  Merhaba ben 1.63 boyundayım 51 kiloyum üniversite öğrencisiyim ve 20 yaşındayım başvuru yapabilir miyim e zaman olacak başvurular?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 19. Avatar fatma dedi ki:

  Kpss puanım 67 problem olur mu illaki 70 mi olması gerekiyor

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 20. Avatar Umayy dedi ki:

  Merhabalar bir sorum olacaktı sorum şu :POMEM ‘den mezun olup komiser olunabilir mi ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet..

 21. Avatar sevgi mine dedi ki:

  Merhaba. Boyum 1.70 ve 68 kıloda evli bir bayanım. Yaşım 25 ve yuksek okul mezunuyum 2 yıllık. Başvuru yapmam için nereye basvuru yapmam gerekıyor, cevap verırsenız cok mutlu olurum.

  1. Admin Admin dedi ki:

   tyt sınavına girip pmyo ya başvuru yapmanız gerekiyor..yaş şartı 26 dan gün almamış olmak lazım…

 22. Avatar İdris dedi ki:

  Hafif renk körüyüm acaba sorun olur mu ?

 23. Avatar gizem dedi ki:

  merhaba. turizm meslek lisesi çıkışlıyım. 25.10.2000 doğımluyum bu sene sınava girebilicekmiyim. ve de kpss ye girmedim polislik sınavından önce kpss ye mi girmem gerekiyor?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 24. Avatar Fethi dedi ki:

  24.08.1988 doğumlu on lisans mezunuyum girebiliyor muyum?

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır..

 25. Avatar Soner Genç dedi ki:

  Merhaba bi sorum olucaktı da ben orta okulu normal okuyarak bitirdim lisemide dışardan okuyorum lise bittikten sonra başvuru yapabilirmiyim ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 26. Avatar Tusuf Açıkel dedi ki:

  Ben 29 ekim 2000 doğumluyum bu sene polis akedemisinde okuma şansım var mi acaba

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 27. Avatar furkan dedi ki:

  24 Nisan 2001 doğumluyum. Bu sene lise son sınıfı okuyorum. Bu sene başvura bilir miyim?

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır başvuru yapabilmek için mezun olmanız gerekiyor..

 28. Avatar nuray dedi ki:

  merhaba ben 1996 doğumluyum boyum 159 bende başvuru yapabilir miyim. Yüksek lisans mezunuyum.

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır..bayanlar için 1,63 olması gerekiyor…

 29. Avatar Tolga dedi ki:

  Merhaba ben 28 08 1991 lisans mezunuyum kpss 1 kere girdim 48 aldım polis olma ihtimalim varmidir

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır…

 30. Avatar Emirhan dedi ki:

  Merhabalar ben kapalı safra kese ameliyatı olmuştumda sıkıntı olurmu polisliğe alımlarda acaba ?

 31. Avatar Rahime BAYRAM dedi ki:

  tüm şartlar tutuyor fakat hala tam olarak nasıl başvuru yapılıp hangi sınavlara girmem gerektiğini bilmiyorum. lise mezunuyum kısa bi özet şeklinde ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz. Teşekkürler

  1. Admin Admin dedi ki:

   PMYO YA HAKKINDA BİLGİ BAKIN..

 32. Avatar Tuğçe dedi ki:

  Ben lise son sınıfım 18 yaşındayım üniversiteye gitmeden polislik sınavlarına giriş yapamıyormuyuz 🙁

  1. Admin Admin dedi ki:

   tyt sınavına girip seneye başvuru yapabilirsiniz…

 33. Avatar Onur dedi ki:

  06/12/2001 doğum tarihim tyt den yeterince puan aldım acaba bu sene pmyo ya başvuru yapabilirmiyim? teşekürler.

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır…

 34. Avatar cetin alpaslan dedi ki:

  27 ekim 2001 doğumluyum lise mezunuyum yks sınavına katıldım açıklamada 01 ekim doğumlu diye yazıyor ben polisliğe katılabilirmiyim

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır…

 35. Avatar Bedo dedi ki:

  Merhaba ben 2019 yılı başvurusu yapacağım ama ÖSYM’nin yaptığı üniversite sınavına girmedim
  2018’de girmiştim ama 2019’da girmedim
  Başvuru yapabilirmiyim
  Yok sa sınava girmelimiydim.

  1. Admin Admin dedi ki:

   alım şartları açıklandığı zaman hangi dönemin sınavları geçerli olacak yazar orda…

 36. Avatar Bedo dedi ki:

  Pöh alımı ne zaman

 37. Avatar ikram dedi ki:

  Ben lise mezunuyum polis olabilirmiyim

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet pmyo ya başvuru yapabilirsiniz…