Ana Sayfa / PÖH / Lise Mezunu Özel Harekat Başvuruları Başladı!
lise-mezunu-ozel-harekat-basvurulari-basladi

Lise Mezunu Özel Harekat Başvuruları Başladı!

Aylardır merakla beklenen en az lise mezunu polis özel harekat başvuruları bugün itibari ile başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların polis akademisi sitesinde yer alan açıklamaları okuduktan sonra başvurularını yapmaları gerekmekte. Biz de polis akademisinin yapmış olduğu açıklamayı ve başvuru linkini yazımızın en altına ekleyerek sizlerle paylaşıyoruz.

Lise Mezunu Özel Harekat Başvuruları Başladı!

ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 19.DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU

ANKARA-2016

DİKKAT: BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.
(Tüm adayların bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen açıklamalara göre hareket etmeleri adayların yararına olacaktır.)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Santral :(312) 462 86 49 – (505) 318 85 00
PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü :(0312) 462 87 16
Faks :(0312) 462 87 29
Adres : Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve
POMEM Şube Müdürlüğü PK:06834
Gölbaşı/ANKARA
İnternet Adresi : www.pa.edu.tr

ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 19.DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ADAYLAR İÇİN GENEL BİLGİLER

19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, Özel harekat birimlerinde polis memuru olarak yetiştirilmek üzere 10.000 (on bin) erkek aday asıl olarak alınacaktır.
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.
POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.
POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
UYARI:19.Dönem olarak Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM’lere alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda konu Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.


ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM’lere başvuru yapacak adaylardan,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),
ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.)
“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, …olacaktır.”
“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”)
d) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
h) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
ı) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı,
b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı. (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)
c) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
ç) Aday sağlık bilgilendirme formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
d) Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak https://www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
e) Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi. (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf.
g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları. (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)
ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Yaş düzeltmesi yaptırdığına dair onaylı belge başvuru sırasında aday tarafından teslim edilecektir.)
h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği.
ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
i) Sınav Giriş Belgesi.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU VE TARİHLERİ

a) Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 02 Kasım 2016’dan 14 Kasım 2016 Saat:17.00’a kadar https://www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliği(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz ederek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların Polis Akademisi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
e) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
f) Yurtdışında ikamet edip de Ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre ikamet adresi bulunmayan ve Özel hareket birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
g) Adayların internet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmaları faydalarına olacaktır.
h) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

i) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığımız iletişim bilgilerinde yazılı faks numarasına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.


BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA VE TARİHLERİ

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar sınav başvuru ücreti olan 75 (Yetmiş beş)’yi 02 Kasım 2016 saat 09:00’dan 14 Kasım 2016 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA 19. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Adaylar sınav başvuru ücretini yalnızca Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden yatırılabilecektir.
c) Halkbank ve diğer bankaların internet bankacılığı ile diğer bankalara ait ATM’lerden sınav başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

d) Şahsen başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE,“19.DÖNEM ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınavücretiniyatırmalarınıvealınandekontunşahsenbaşvuruevrakteslimisırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

e) Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

UYARI:19. Dönem Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.
Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
Adayların şahsen başvuru ve sınav merkezlerine girerken yanlarında cep telefonu, ses, görüntü ve kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
Adaylar Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır.
Hakkında “Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığımızın https://www.pa.edu.trresmiinternet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası https://www.pa.edu.tradresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.


Başvuru Linki Alttadır.

https://basvuru.pa.edu.tr/Default.aspx

303 Soru Var

 1. EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR OLUCAK

 2. basvuru bugun deyılmıydı yapamıyırum PÖH’e

 3. kardeşim siteye sabahtan beri ulaşamıyorum ne yapmam gerekiyor?

 4. admin neden sıteye gıremıyoruz

 5. sınav yapılacak mı yoksa fiziki yetenek ve mülakat mı olacak

 6. 1998 aralik doğan lise mezunlari basvurabilecekmi

 7. lise mezunuyum ama 18’i doldurmadım.başvuru yapabilirmiyim?

 8. HANGİ BANKA OLDUĞU ÖNEMLİ Mİ YOKSA ZİRAAT BANKASI DA OLUYOR MU?

 9. başvuru yapan varmı

 10. 07,08,1989 BAŞVURU YAPAMIYORUM DMİ

 11. mülekat yerleri ankara mı yoksa bulundugumuz ilde mi yapılacak hersey

 12. Eğitim suresince maaş veriliyor mu. İzin falan oluyormu

 13. Merhaba, Eğitim süreci boyunca herhangi bir ödenek oluyor mu ?

 14. 12.15.1997 lise mezunuyum başvurabiliyorum mu

 15. 15.12.1997.lise mezunuyum başvurabiliyorum mu

 16. sabah ilk acıldığında basvurdum da askerlik yerim ‘yapmadı’ olarak görünüyor güncelliyorum yaptı yı seçip yine olmuyor bende anlamadım niye böyle oldugunu

 17. boy 1.65 istenilen boy1.67 sansım olurmu acaba

 18. başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ve siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı bir beyan sunmak diyor başvuru koşullarında bunu nasıl yapıcaz ?

 19. Bende renk körlüğü var. Polis olabilirmiyim

 20. özel harekat olursak kura mı çekicekler bize kendimiz mi belirlicez görev yerimizi ben izmir ankara gitmek isterim de ilk etapta

 21. Doğum tarihim 10.12.1989 başvuru yapabilir miyim?

 22. askerelik şartmı

 23. site çökmüş nasıl girerim

 24. admin bu spor mulakatında neler var bilgilendirirmisin 2800 koşu felan diyolar

 25. abi enim e devlet ifrem yok telefonda benim üstüme degil nasıl başvuru yaparım

 26. kasım 28 1989 başvuru yapılması lazım die biliyorum ==??

 27. İyi aksamlar basvurular 14 kasımda biticek. Mülakat zamanı hakkında yorumunuz varmi tahminen ne zaman olur yakın bi zamandami

 28. Yorumunuz Onay Bekliyor
  7 kasım doğum günüm 14 kasımda başvurular bitiyor başvura biliyorum demi 1998

 29. hangi rütbeyle başlanıyo

 30. 3 derece miyobum ama lens kullanıyorum girebilirmiyim?

 31. ikizimin lise diploması daha yok sorumluluk sınavları yüzünden sorumluluk sınavıda şubatta girebilirmi şubata kadar

 32. başvurup seçmeleri kazandıktan sonra ne zaman tam mesleğe elimize almış oluruz

 33. 31 aralık ve sonrası ne abi yani 1 ocak 1990 diye mi devam ediyor

 34. zorunlu doğuda çalışma süresi kaç yık

 35. ben sekizi dıştan okuyorum seniye liseyide dıştan okucam dıştan okuyonlar gire biliyormu

 36. e devlet şifremi 2 kere değiştirdiğim halde sisteme giriş yapamadım sebebini nerden öğrenebilirim

 37. Pöh basvurusunda atmye parayı yatırırken yasadıgım şehir yerine ankara yazdım ne yapmalıyım?

 38. Admin ben 13.11.1998 dogumluyum basvuru bitimine 1 gun kala yapsam yasimi tam doldurcam cunku gec yapanla erken basvuru yapan arasinda fark varmi

 39. Cam kesigi izi var jilet izi gibi duruyor elenirmiyim

 40. Merhaba kolay gelsin vücutta ki dövme ile geçiş kesinlikle mi yasak yoksa belirli durumlarda geçebilirmi yani sizin şahsi düşüncenizi soruyorum daha önce özel harekatçı dövmeli abilerimizi gördük bizzat bu merak uyandırıyor sonuçta bu ekstradan açılan bir ö.harekat alımı yanıtlarsanız çok sevinirim.

 41. siteye hala gıremiyorum girebilen varmı

 42. BEN BAŞVURU YAPTIM AMA ASKERLİK BÖLÜMÜNDE YAPILMADI GÖZÜKÜYOR ASLINDA YAPTIM ASKERLİĞİMİ BEN SIKINTI OLUR MU BU

 43. hocam ben lise mezunuyum 16 kasım 98 dogumluyum daha başvuruyu yapamadım yoğunluktan dolayı,tarihten dolayı bi sıkıntı cıkar mı sizce? özel harekatta kuzenim var o bi sıkıntı cıkıcagını sanmıyorum dedi

 44. Ben giriş yapiyorum e devlet şifresi istiyor. Onada giriyorum Türkiye.Gov. tr çkio. Ne yapmliym aşama aşama söylrrmsnz?

 45. örnegın kazandık güneydogu cıktı yerımız eşimizle gidebılırmıyız yer temin edilirmi bize.

 46. Admin her yerde bur bilgi yanlışını var yoksa biz mi anlamıyoruz şimdi 97 liler başvurabiliyormu misal 20.12.11997 acil chp tşkkler

 47. Diğer sorum ise 10bin öğrencinin hepsi Ankaradamı eğitim görecek

 48. YAW BEN BAŞVURU YAPTIM BAŞVURU NUMARASI GÖSTERMİYO NERDEN BAKABİLİŞRİM BAŞKA

 49. dünden belli siteye giremiyorum bir yol gösterirmisiniz

 50. Admin yogunluktan dolayı mı yoksa sistemde arza mi var sence

 51. PÖH eğitim kursu hangi illerde var Ankara dan başka?

 52. Gözlük kulanmak başvuruya engelmidir bilgilendirirseniz sevinirim.

 53. Ya basvuru yapamadik kesin olarak duzelirmibu sistem

 54. Ben askerliğimi bitirdim ama açık öğretim var son senem tek dersi verip mezun olacağım yaşım 25 olurmu olmazsa neden olmaz bi cevap verebilirmisiniz acaba .

 55. beyler başvuru yapan varmı yoksa herkes beklemedemi

 56. sizce yoğunluktan dolayı ilk yazılı sınav yaparlarmı yoksa direk fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakattamı ile mi elerler

 57. admin 13.09.1998 doğumluyum ancak başvur dediğimde belirtilen yaş aralığında değilsiniz diye uyarı verdi ama numarayıda verdi 14.11.1998 doğumlu arkadaşımı kabul etti bu nasıl iş şimdi kabul etmiş mi oluyo yoksa etmemiş mi ettiyse neden öyle uyarı verdi

 58. ATM dem para yatırırken kurumun bulunduğu il kodu soruyor ne yapacağız

 59. Admin ben açık lisede 4 yıl okudum.kaldığım derslere giriyorum.son senem.başvuru yaptım.ama sınavda sorun olurmu.ve geçicibitirme belgesi nedir?

 60. e devlet şifresini girdikten sonra sürekli erişim hatası alıyorum.bilgiler alınamadı diye

 61. Selamun Aleykum admin kardeş ben 6.12.1998 lise mezunuyum başvurum onaylandı bilgi almak isteyen arkadaşlara iletebilirsiniz iyi çalışmalar

 62. ya edevlet şifresi istiyo giriyom beni başvuru yerine yönlendirmiyo e devlet sitesine yönlendiriyo hep nasıl başvuru sitesine dönerim?

 63. facebook youtube instagram twiter kapatılmış geceye kadar hdpye yönelik operasyon var sonunda soyları kuruyo

 64. PÖH MÜLATAKLARINA PARKURDAN GEÇEN KİŞİ SAYISI 10 BİNMİ YOKSA BAŞVURAN HERKESMİ PARKURA GİRCEK. NEYE GÖRE ALINCAK PARKURU EN HIZLI BİTİRENMİ YOKSA BAŞVURAN KİŞİLER ARASINDA KURAMI ÇEKİLCEK

 65. askerlik yapmış olmanın mülakatta bi artısı olurmu

 66. Enes Hızarcıoğlu

  Ben ön başvuruyu yaptım. Şahsen başvuru ne zaman yapılacak?

 67. E devlet şifresini girdikten sonra site açılmıyor. Ne yapabilirim

 68. başvurdum bana 15 haneli reakam verdi hangi bankaya yatırcam bide o 15 haneli numarayımı gircem banka için

 69. merhaba 09.11.1997 dogumluyum fakat lise 4e gidiyorum sınava başvuru yapabilirmiyim

 70. selamın aleyküm üstat ben başvurumu yaptım ama askerlik durumum hep yapmadı olarak gözüküyor ve kaç gündür de güncelleme yapamıyorum bu şekilde ki başvurumda bir sıkıntı olurmu

 71. merhaba mülakatları kazanıpp eğitime gittiğimizde bizi 150 metre yüzdüreceklermii böyle birşey varmı varsa yapamayanlara ne olacak

 72. MERHABALAR BEN ÖNLİSANS OKUYORUM BASVURUMU BASARI İLE YAPTIM ANCAK ŞARTLARDA TAM KAYIDA GELİRKEN LİSE DİPLOMAMIZIN ASLI İSTENİYOR VE OKUDUGUM OKULA KAYITTA DİPLOMAMIN ASLINI VERDİM VE OKUL BANA BUNU TEKRAR VERMİYOR VERİRSEK KAYIT SİLİNİR DİYOR SANA ASLININ AYNISIDIR ONAYLI FOTOKOPİ VEREBİLİRİM DENİYOR TAM KAYITTA DİPLOMANIN ASLINI GÖTÜRMSEK ASLININ AYNISIDIR GÖTÜRSEK SIKINTI OLURMU ?

 73. eğitim süresince hafta sonları izin oluyor mu ?

 74. bacağımda da platin var o problem olur mu ?

 75. e) Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi. (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.) aklıma takılan burası oldu fotokopisi ve aslı diyor

 76. Renk Körüyüm Ama başvuru yaptım bi engel varmı pöh olmama ?

 77. İyi geceler boyum 1.90 kilom 68 boy kilo endeksim 19 çıkıyor pöh olabilirsiniz diyo aizce bi sıkıntısı var mı ?

 78. Şuana kadar ortalama kaç kişi başvurmuştur admin

 79. Merhaba iki sorum olucak lise mezunuyum 01.09.1998 doğumluyum engel olurmu? Birde boyum 1:78 kilom 59 sizce sıkıntı cıkar mı? Son olarak en önemlisi yüzümde ben var sıkıntı olur mu teşekkürler

 80. Merhabalar bir kaç sorum olacak yanıtlarsanız sevinirim.
  Ben 31.12.2016 ya kadar tecilliyim. Başvuruyu yaptım araya askerlik sıkıntısı girer mi?
  Başvuru da askerlik durumu yapmadı olarak çıkıyor, güncelleme yapıyorum ama düzelmiyor. Bu genel sıkıntı mı ?
  Başvuru yaptıktan sonra hemen belirtilen ücreti yatırmak mı gerekiyor ?
  Mülakatlar ne zaman başlar ? Bu ay sonuna kadar bişeyler olur mu ? Önümüzdeki hafta 12.11.2016 da işlerimden dolayı farklı şehirde olacağım (4 gün) için sıkıntı olmasını istemiyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim kolay gelsin iyi çalışmalar.

 81. Merhaba bu mesleğe sahip olduktan sonra askerliğimiz muaf mı oluyor

 82. Yüzümde ben var sıkıntı olur mu

 83. Şahsen başvuruya herkes mi çağırılacak

 84. Mesleğe sahip olduktan sonra evlenmek istiyorum Doğu hizmeti şartı var sanırım. Eş durumunda tayinimi isteyebilir miyim

 85. Halkbank atmden kendi adima ödeme yapip dekonk götürücem değilmi sadecr

 86. Fiziki yeterlilikte barfiks , mekik , şınav , koşu var mıdır ?

 87. Açık lise ocagın 3nde sınavda mezun olcam ben gırebılıyormuyum sorumlu ders yok 2 kredi doldurcam sadece

 88. Admin göz ameliyatı oldum sıkıntı olurmu

 89. Örneğin eşim istanbulda devlet memuru ona istinaden benim şark görevimi kendimiz şeçebiliyormuşuz boyle durumda nasıl olur.

 90. Bu mesleğin çalışma saatlerini nasıl peki kaç saat çalışıyorlar izin günleri kaç gün

 91. fiziki yeterlilik parkuru ne zaman belli olur ?

 92. Hocam lise mezunuyum 01.01.1999 doğumluyum başvuru yaptım ve numarada verdi güncelle dediğim zaman yaşınız belirtilen yaş tarihleri arasında değil diyo sonrada işleminiz başarılı bilgileriniz güncellenmiştir diyo.şahsen başvuruya ve mülakatlara çağrılacakmıyım.bankaya para yatırsam boşa gider mi?

 93. Eğitim süresi yatılı mı olacak büyün ihtiyaçlarımız onlar mı karşılıcak( yemek vb)

 94. 1.25 uzak ama lens kullaniyorum sikinti olur mu?

 95. ön kayıttan sonra sahsen basvuru nerde yapılıyor.

 96. kolay gelsin benim sağ ayağımda diz ile bilek arasında 7 cm lik ince bir ameliyat izi var sorun teşkil edermi teşekkür ederim şimdiden

 97. Güncel başvuru sayısı nedir tam olarak

 98. anlaşılan site bu günde kapalı

 99. mrb lise mezunu ile lisans mezunu arasında ayrıcalık olurmu bn lise mezunuyum asıl yedek mulakata goremi olacak

 100. mrb lise mezunu ile lisans mezunu arasında ayrıcalık olurmu bn asıl yedek mulakata goremi olacak

 101. siteye gıremıyorum kaç gundur uğraşıyorum hep hata verıyo

 102. hocam hem polis özel harekat hemde muvazzaf astsubaylığa başvuru yapsam bi sorun olur mu?şimdi polis özel harekata başvurdum ama astsubaylık için kpss nin açıklanmasını bekledim bugün açıklandı onun için birde muvazzaf astsubaylığa başvurmak istiyorum. sorun olur mu ?

 103. Eğitim süresi ne kadar?
  Ve bu kadar çok başvurunun mülakatı nasıl yapılacak farklı bi eleme taktiği olmalı

 104. Özel harekat ortalama günde kaç saat iş başındadır?

 105. admin hocam merhaba ben ön başvuruyu internetten yaptım ama çıktısını felan almam gerekiyor mu ve birde ön başvurudan sonra devamını getirecek miyim… saygılar

 106. ADMİN HACIM diş teli var bende sıkıntı olurmu acaba bi bilgin varmı ?

 107. serkan kolay gelsin kardeşim şimdi ben başvuru yaptım bana sadece aday numarası verdi başka bir arkadaşta başvuru başarıyla kaydedilmiştir yazıyor bunun nedeni nedir ?

 108. fiziki yeterlilik sınavı tahmininiz ne zaman başlar ve kaç gün sürer ?

 109. Suan askerim 60 günlük Ve basvuruda bulundum parasını yatırdım kazandıgım taktırde askerlikden muafmı olacagım nasıl olacak bilgi verirmisiniz

 110. lösememiyi atlatanlar katılabilirmi
  boya göre kilo biraz eksik sıkıntı olurmu çok
  bide hakim 5 sene mukat işlemessen hiç suç işlememiş gibi olacaksın
  bunlar engel olurmu

 111. koşu barfik şınav olursa eğer tahmininzce ne olur yani olursa kaç barfik kaç şınav nekadar mesafe koşu olur tahmininizi soruyorum teşek

  kler

 112. Mülakat tarihi ne zaman olur tahminen Aralık gibi mi?

 113. atmden para yatıracam plaka no ne oalrak yazmam lazım ikamet ettigim yermi yoksa 06 ankaramı

 114. merhaba şark görevinde gideceğimiz ili kendimiz mi seçiyoruz ? ve şark görevi bittikten sonra batıdaki ili kendimiz mi seçiyoruz ?

 115. admin ebnde güvercin gögüs var öyle ileri derecede değil ve gögüs kası yaptıgım için azaldı yanı azıck dışa dogru çıkık sıkıntı olur mu ?

 116. mulakat nezaman

 117. Admin bi kavgadan dolayi bitmemiş bir mahkemem var 3 yıl oldu. sıkıntı olur mu

 118. ben basvuru yaptımda parayı yatırmadım nolacak şimdi

 119. sizce de biraz uzun sürmedi mi bu sonuçların açıklanması ? tahmini ne zaman sonuçlanır sabırsızlanıyoruz iyice ??

 120. nerede mülakata giricegimi nerde ögrenicem

 121. Sınava başvuru yaptım kabul etti ama lise de son 1 dersim kaldı acaba bunu ön görerek mi kabul edildim sınavlar ocak ayında olucak benim de mülakata gireceğim tarih 15 ocak çok sıkıntı oldu Bu kiminle görüşmem lazım bunun için ?

 122. Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Başvuru Dilekçesi
  Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı Başvuru Esnasında İstenen Belgeler formu,
  Adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel hiçbir sağlık problemimin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
  Eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrenci adayları için sağlık bilgi formu,

  s.a abi nerden alıcaz bunları sayfadaki linkten indirin yazıyor ama ben pa.edu da link göremedim bir yardımcı olursanız…

 123. sanırım ordayken başvuru esnasında bu formları doldurucaz
  benim anladığım bu

 124. Selamın aleyküm ben başvuru yaptım sınava çağırıldım ama ben açık lisede okuyorum son 19 kredim kaldı ocakda sınavım var. Ben açık meslek okuduğum için 3 yıl yüz yüze eğitim aldım okulda okudum ve okul bitti sadece sınavdan 19 kredi almak kaldı ne yapabilirim.

 125. admin abi hallettim yardımcı olduğun için teşekkür ederim…

 126. s.a admin abi bir sorum olucak mülakatlara giderken tıraşlı gidilecek demiştin, aynı zorunluluk fiziki parkur sınavına giderkende varmı?hani parkurda başarılı olursak mülakatlar daha ileriki bir tarihe verilecek ya…

 127. itiraz dilekçesi hakkı var mı acaba ?

Soru Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir