Komiser Yardımcılığı Fiziki Yeterlilik Parkuru Açıklandı!

11.11.2016
1.861
A+
A-
Komiser Yardımcılığı Fiziki Yeterlilik Parkuru Açıklandı!

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan ve 7 kasımda açıklanan komiser yardımcılığı sonuçlarının ardından komiser yardımcılığı yazılı sınavını kazanan adayların merakla beklediği fiziki yeterlilik parkuru açıklandı. Polis akademisi tarafından açıklanan parkur yaşlara göre saniyeler düzenlenmiş durumda. Polis akademisinin yaptığı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Komiser Yardımcılığı Fiziki Yeterlilik Parkuru!

EMNİYET MENSUBU ADAYLARA YÖNELİK 2016 YILI POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI TALİMATI (2.DÖNEM)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İlk Derece Amirlik Eğitimine alınacak Emniyet Mensubu öğrencilerin tabi olacağı fiziki yeterlilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat, 2016-2017 eğitim öğretim yılı için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi İlk Derece Amirlik Eğitimine alınacak Emniyet Mensubu öğrenci adaylarını belirlemek üzere fiziki yeterlilik sınavı ile ilgili işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 16/07/2015 Tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitim Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuru ve Uyulacak Esaslar

MADDE 4- (1) Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 27 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 70 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
(2) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süre ölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.
(3) Yapılacak hareketlerle ilgili olarak; öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru dönecektir.
a)Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir. Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.
b) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.
c) Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye ilave edilecektir.
ç) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (4) dört saniye ilave edilecektir.
d) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.
e) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır. Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
f) Engel etabında 4 adet engel üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması(engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.
g) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elenme ve Çeşitli Hükümler

MADDE 5- (1) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.
(2) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.
(3) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.
(4) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.
(5) Fiziki yeterlilik sınavı komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez.

MADDE 6- (1) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İlk Derece Amirlik Eğitimi fiziki yeterlilik sınav parkuru ve yaş aralıklarına göre zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınav değerlendirmesi belirtilen zaman/puan cetveline göre yapılacaktır.

MADDE 7- (1) Fiziki Yeterlilik sınavında 70 puanın altında alan adaylara sıfır (0) puan verilir. Aday hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilir. Aday bir sonraki aşama olan Mülakat/Sözlü Sınav aşamasına geçemez.

NOT: Fiziki Yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.


Fiziki Yeterlilik Parkuruna Aşağıdan Ulaşabilirsiniz

komiser-yardimciligi-fiziki-yeterlilik-parkuru-aciklandi

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. Ahmet dedi ki:

  Sağlık, kontrolü Ne zaman kilo,ölçükleri tarih belli mi acaba aralık diyorlar

  1. admin dedi ki:

   Muhtemelen aralık da olur.

   1. lion dedi ki:

    Ne Aralık’ta olur? 22 Kasım’da başlayacak söylentileri var doğru mu acaba fiziki yeterlilik için?

    1. admin dedi ki:

     Şuanda belli değil.

 2. Muhammed dedi ki:

  Admin.paem de fiziki yeterlilik sınavı ndan sonra Yazılı sınav mı var sıra olarak böyle mi

  1. admin dedi ki:

   Mülakat var yazılı sınav yok. Yazılı sınav meslek içi alımlarda var.

 3. Yasemin dedi ki:

  Merhaba 2016 ve ve 2017 kpss p3 puanlarınin ikiside mi 70 ve üstü olmalı yoksa biri yeterli mi

  1. admin dedi ki:

   Birinin yüksek olması yeterli.

 4. FEHMİ ERDOĞAN dedi ki:

  hocam bu senede 40-52 saniye arası mı olacak yoksa 40-48 saniye mi olacak.

  1. admin dedi ki:

   Şu an erkekler 40-48, kadınlar 45-53 olarak gözüküyor.

 5. Ferhat dedi ki:

  Hocam polis olduktan sonra komiser yardimciligi sinavina girmek istiyorum yazili sinavdan kac puan almaliyiz ki kabul edilelim ve sinav nasil zormu

  1. admin dedi ki:

   Çalışana kolay. Öncelikle polis memuru olun, sonra PAEM hedefine yürürsünüz.