POLİS HABER

Jandarma Bayan Astsubay Alacak

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli bayan personel alımı yapılacak. Jandarma Astsubay olmak isteyen bayan adayların lisans veya önlisans mezunu olmaları şart koşulmuştur.

Jandarma astsubay olmak isteyen bayan adayların başvurularını 29 Şubat tarihine kadar Bu Adresten yapmaları gerekmektedir.

Sözleşmeler İlk Olarak 4 Yıl Yapılacak

Sözleşmeli olarak alınacak bayan personel ile ilk sözleşmeler 4 yıl olarak yapılacak. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Jandarma Genel Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Personel Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Başvuru ve Sınav Tarihleri

BAŞVURU TARİHİ : 09 ŞUBAT – 29 ŞUBAT 2016
YAZILI SINAV TARİHİ : 09-10 NİSAN 2016
İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI TARİHİ : 25 NİSAN-13 MAYIS 2016

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve KADIN olmak,
(2) 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak.”
(3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,
(5) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(6) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,
(7) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,
(8) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,
(9) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile hâlen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,
(10) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,
(11) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.
Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
(12) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:
(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-1’de belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından veya TABLO-2’de belirtilen önlisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşme imzalayacağı muhtemelen Ağustos 2016 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli kadın astsubaylığa başvuruları kabul edilmez.
(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,
(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,
(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.
c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:
(1) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşını bitirmemiş olmak (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1992 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 27 yaşını bitirmemiş olmak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.
(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 160 cm. boyunda olmak ve TABLO-3’de belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:
(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.
(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “………………sınıfında sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak.
d. Diğer Koşullar:
TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden “sözleşmeli astsubay olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.

Başvuru Kılavuzuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Buraya TIKLAYARAK

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu