Asker Alımları

Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı

Milli Savunma Üniversitesi’nin Hava Harp Okuluna ara sınıfına askeri öğrenci alımı kapsamında Kasım ayının 7, 8 ve 9’unda yapılması planlanan seçime yönelik sonuçlar açıklamıştır. Buna göre adayların; Harp okulu öğrenci alımı kapsamında seçim aşamasına dahil edilecek adayların sorgulama sayfasında beyan edilen tarih ve saate göre MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Komutanlık Ankara Mamak’ta bulunmaktadır. Hava harp okulu öğrenci alımı seçim faaliyetleri kapsamında günlere göre yapılacak olan uygulamalar şu şekildedir:

 • 7 Kasım 2018 tarihinde uygulama merkezine çağırılan adaylara yönelik olarak; belge-evrak kontrolü, kişilik değerlendirme testi, fiziki değerlendirme ve fiziki yeterlilik testleri yapılacaktır.
 • 8 Kasım 2018 tarihinde adaylara; Psikomotor beceri testi Kara Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde yapılacaktır.
 • 9 Kasım 2018 tarihinde adayların mülakat ve sevk işlemleri yapılarak genel faaliyetler son bulacaktır.

Adaylara hatırlatılması gereken hususlar arasında fiziki yeterlilik testi uygulamalarında sınava giden adayların beraberinde spor kıyafeti yani; eşofman, spor taytı ya da şortu, fanilası, spor ayakkabısı getirmeleri mutlak suretle gerekmektedir. Adayların sınavlara dahil olduklarında yanlarında getirmeleri gereken bir takım belgeler bulunmaktadır. Tüm bu belgeler başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair bilgiler içermektedir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıklarının anlaşılması halinde ya da evrakların eksik olması durumunda sürecin iptal edileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle adayların harp okulu öğrenci alımı kapsamında seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden mutlaka açıklamaların okunması ve kılavuzun tam anlamı ile anlaşılması sağlanmalıdır. Tüm detayların iyice kontrol edilmesi gerekmektedir.

Hava Harp Okulu Öğrenci Alımı Sırasında Getirilecek Belgeler Nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi’nin Hava Harp okulu öğrenci alımı doğrultusunda getirilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

 • Sınav çağrı belgesi,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı; adli sicil arşiv kaydı olan kişiler devam eden mahkemesi olması halinde mahkeme kararını beyan eden kararı ile kesinleşme şehrinin aslı ve fotokopisini beraberinde getirmelidir.
 • Şehit, gazi veya kendisi gazi olan kişilerin ilgili kurumlardan almış oldukları onaylı belgenin aslı ve bir tane fotokopisidir.
 • Şehit ve gazi adayının anne ve babası TSK mensubu ise bağlı bulunduğu Komutanlığın Personel Başkanlığından ya da diğer kamu kurumlarına mensup ise Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alınmalıdır.
 • Fiziki yeterlilik testine katılmak için; tek hekimden alınacak olumlu olan sağlık raporu ile sınava girilmesi gerekmektedir. Rapor olmaması halinde adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılması mümkün değildir.
 • Adayların muvafakat yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Harp Okulu Öğrenci Alımı Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir. Asıl belgelerini de teslim etmemeleri gerekmektedir. Adayların getirmeleri gereken belgeler sıralı şekilde olmak kaydı ile şeffaf kapaklı mavi ve plastik dosya içerisinde sunulacaktır. Belgelerin kesinlikle şeffaf poşetlere koyulmaması gerekmektedir. Adayların E-devlet şifrelerini bilmeleri ve bu şekilde gelmeleri önem arz etmektedir. 2.gün mülakatına getirilmek üzere güvenlik soruşturması arşiv araştırma formunun doldurulması gerekmektedir. İstenen belgeleri temin ederek getirmeyen adayların hiçbir suretle sınava dahil edilmeyeceği bilmeleri gerekmektedir. Şartları sağlayamayan ve belge eksikliği olan adaylar sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir. Harp okulu öğrenci alımı kapsamında bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Harp okulu öğrenci alımı kapsamında hangi bölümlerden öğrenci kabul edilecektir?

Hava harp okulu öğrenci alımı kapsamında başvuran öğrencilerin üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıftan transfer olabilecekleri Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’na belirli bölümlerden giriş yapılacağı belirtilmektedir. Pilot olarak yetiştirilmesi planlanan adayların sayısal bölümlerden alınmaları kararlaştırılmıştır. Adayların bölümleri ise şu şekildedir:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Uçak ve Uzay Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Harp okulu öğrenci alımı aşamasında seçilecek olan adayların geçiş yapmış oldukları derslerinde maksimum 2 ders altta bırakmaları halinde seçim şansı olacaktır. Kredi ortalamalarının 4 üzerinden minimum 2.00 veya 100 üzerinden 53,33 olmasıdır. Adayların ders intibakları ve transkriptleri Hava Harp Okulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Başvuruda bulunan adayların bölümlerinin incelenmesinin ardından uygun bulunmamaları halinde başvuruları reddedilecektir.

 • C. vatandaşı olmak,
 • Yaş sınırlarını aşmamak,
 • Giriş şartlarını taşımak,
 • Kendisinin ve yakın ailesinin; milli güvenliği tehdit edecek yapı veya oluşum içinde olmaması,
 • Terör örgütleri ile eylem birliğine girmemiş olması,
 • TSK manevi şahsiyetine, askerliğin şeref ve haysiyetine zarar verecek davranışlarda bulunmamak,
 • Devletin şahsiyetine zarar verecek suçlardan uzak durmak,
 • Yüz kızartıcı suçlar, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, dolanlı iflas, yalan yemin, sarkıntılık, ırza geçme ve benzeri suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,
 • Yapılan güvenlik soruşturmasında şüpheli veya sakıncalı hallerinin bulunmaması,
 • Soruşturma altında olmamak,
 • Nikahsız ilişki yaşamamak,
 • Sivil ve askeri okullardan atılmış olmamak,
 • Okul nezdinde uygun niteliklere sahip veli göstermek,
 • Boyun 165-190 cm arasında olması,
 • TSK, JGK ve SGK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili olarak sağlık kriterlerine sahip olması,
 • Yapılacak olan sınav ve mülakatların değerlendirme sıralamasında belirtilen kontenjanda yer almak,
 • Yalan beyanda bulunan, asılsız evrak veren kişilerin kayıt yaptırsalar dahi kayıtlarının silinmesi ve okuldan ilişiklerinin kesilmesi sağlanır.
 • Yapılacak sınav ya da diğer seçim işlemlerinin değerlendirme sıralamasında belirtilen kontenjanlar içerisinde yer almak.
 • İntibak eğitimini başarılı biçimde tamamlamak harp okulu öğrenci alımı aşamasında genel koşullar arasında yer almaktadır.

Duyuru Metni: 

1. MSB Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okuluna Ara Sınıftan Askeri Öğrenci Temini kapsamında 07, 08 ve 09 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır.
2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.
3. Seçim Aşaması Faaliyetleri;
a. 07 Kasım 2018 tarihinde; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme ve Fiziki Yeterlilik Testi yapılacaktır.
b. 08 Kasım 2018 tarihinde; Psikomotor Testi ( Kara Harp Okulu Komutanlığında) yapılacaktır.
c. 09 Kasım 2018 tarihinde; Mülakat ve Hastane Sevk İşlemleri yapılacaktır.
ç. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların sınavlara gelirken yanlarında spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

4. Adayların sınavlara gelirken getirmesi gereken belgeleri görmek için tıklayınız.
5. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
6. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
7. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

8. Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız!
9. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız!

 

2018 Hava Harp Okulu Mülakatları

2018 Hava Harp Okuluna Nasıl Girilir?

2018 Hava Harp Okulu Boy Kilo Endeksi

MSÜ Harp Okulu İntibak Eğitimine Giderken Götürülmesi Gereken Eşyalar

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu