Hakkari Valiliği 224 Bekçi Alımı Yapacak

Hakkari Valiliği 224 Bekçi Alımı Yapacak

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklama da Hakkari il merkezi ve ilçelerine 224 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını duyurdu. Hakkari Valiliği Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve ilçeleri için alımı yapılacak olan bekçi listesi ise şöyle; İl Emniyet Müdürlüğü merkezde istihdam edilmek üzere 55, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 125, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 31, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 13 yani toplamda 224 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılması planlanmakta olduğunu açıkladı.

Hakkari Valiliğinin yapmış olduğu Basın Açıklamasının tam metni ise şu şekilde;

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ OLMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
A) Türk vatandaşı olmak,
B) İlkokulu bitirmiş olmak,
C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için Dilekçenin Emniyet Müdürlüğüne verildiği tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
F) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
G) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
H) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
I) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis memurlarında aranan sağlık şartları aranacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ
İl Merkezi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar 06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arasında şahsen Hakkari Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.
Yüksekova İlçesi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar, Yüksekova ilçesinde devam etmekte olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hak mahrumiyetine neden olunmaması için başvurularını şahsen 06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arasında Hakkari Emniyet Müdürlüğüne yapacaklardır.
Şemdinli İlçesi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar, başvurularını şahsen 06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arasında Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapacaklardır.
Çukurca İlçesi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adaylar, başvurularını şahsen 06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arasında Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapacaklardır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Başvuru sahiplerinin dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağına ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları şarttır.
Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir
A) T.C. kimlik numarası beyanı,
B) Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
C) Askerlik durum beyanı,
D) 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
E) Adli sicil beyanı,
F) Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
06.04.2016-25.04.2016 tarihleri arası yukarıda istenen belgeler ile birlikte başvuru şeklinde belirtilen yerlere şahsen başvuruların yapılması.
04-05.05.2016 tarihinde müracaat sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınava girmeye hak kazananlara sınav giriş belgelerinin verilmesi (Başvuran adaylar sonuçları bizzat Emniyet Müdürlüğüne gelerek öğreneceklerdir.)
07.05.2016 tarihinde Hakkari Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonunda sözlü sınavın yapılması.
09.05.2016 tarihinde Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden sözlü sınav sonuçlarının ilanı.
11.05.2016 sözlü sınavda başarılı olan adayların yazılı sınava tabi tutulması.
11.05.2016 tarihinde Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden yazılı sınav sonuçlarının ilanı.
12-13.05.2016 tarihleri arasında yazılı sınav sonuçlarına itiraz.
16-17.05.2016 tarihleri arası yapılan itirazların değerlendirilmesi.

Not: 1) Sınavlara ilişkin diğer bilgilendirmeler Hakkari Valiliği Resmi İnternet Sitesinden yapılacaktır.
2) Başvuru sahipleri Bekçi alımına ilişkin diğer hususlardaki detaylı bilgileri 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’nden temin edebilirler.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur demiştir.


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.