Asker Alımları

Genel Kurmay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2023

Personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılan duyuruda Genel Kurmay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı 2023 yılında tekrardan aktif olduğu belirtilmektedir. Genel Kurmay Başkanlığı üzerinde sözleşmeli olarak görev yapmak isteyen adaylar başvuru linkine konunun en alt kısmından ulaşabilecekler. Ankara teşkilatı üzerinde görev yapacak adayların kadro bilgiler ise detaylı olarak paylaşıldı. Görsel üzerinden sözleşmeli personel alınacak kadroları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Genel Kurmay Başkanlığı Hangi Kadroya Personel Alacak?

Yapılmış olan resmî duyuruda toplamda 8 adet açık kadro gözükmektedir. 8 kadronun tümü de Ankara teşkilatı üzerinde çalıştırılmak üzere doldurulacaktır. Adayların kadro için başvuru yapmadan önce açıklama kısmındaki dil ile ilgili önemli bilgileri okuması gerekmektedir. Dil puanı ve aldığı puanın senesi uymayan adaylar maalesef bu kadrolara başvuru yapamayacaklar. Kadrolara alınacak personellerin Arapça, Almanca ve İngilizce gibi farklı alanlardaki dil bilgilerine sahip olması gerektiği gibi bazı kadrolara da hukuk bölümü mezunları alınacak. Tüm Detaylara alt taraftaki iki görselden ulaşabilirsiniz. Genel Kurmay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı 2023 kadrolarının tümü yer almaktadır.

Genel Kurmay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Başvuruları Ne Zaman?

Başvuruların internet üzerinden yapılacağını belirten personeltemin.msb.gov.tr sitesi herhangi bir fiziki başvuru sürecinin olmadığını belirtmektedir. Dolayısı ile tüm adaylar internet üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler. Başvuru tarihi ise 27 Şubat 2023’da başlayıp 29 Mart 2023 tarihinin 17.00 saatine kadar devam edecektir. Bu tarihler arasında adaylar gerekli koşulları sağladıkları takdirde başvurularını yapabilecekler. Başvurusu kabul edilen adaylar 3 aşamaya daha tabii tutulacaklar. Başvurudan kabul alan adayların sınav için çağırılması beklenecek. Bu aşamalar için tarih henüz belli değildir. Ardından sözlü sınav yapılacak ve son aşama olarak kazan adaylar açıklanacak.

Birden Fazla Kadro İçin Başvuru Yapılabilir Mi?

Genel Kurmay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2023 için 8 kadro açıldığını belirtmiştik. Bu kapsamda adaylar birden fazla kadro için başvuruda bulunmak isteyebilirler. Fakat yapılan resmî açıklamada maalesef birden fazla kadroya başvuru yapamayacağınız belirtilmektedir. Başvurunuzu yaparken YÖK tarafından mezuniyet belgenizi sisteme yükleyerek sadece bir kadroyu seçip başvurunuzu tamamlayabileceksiniz.

Genel Kurmay Başkanlığı Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları

Genel Kurmay Başkanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları net olarak belirtildi. Adaylar başvuru yapmadan önce tüm maddeleri dikkatli bir şekilde incelemeliler. Buradaki herhangi bir maddeye dahi uymama sorunu olursa adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının bendindeki koşulları taşımak;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini  3/8 yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 sonrası doğumlu olmak);
 • Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
 • Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Adayların başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanı aynı olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP03 (Lisans) puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Baraj Puanları 2023
SAT ve SAS Komandosu Nasıl olunur, Şartları Nelerdir ?
2023 JÖH Nasıl Olunur, Başvuru Şartları Nelerdir ?
MİT’e Nasıl Girilir ? MİT’e Girme Şartları Nelerdir ?

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu