Pmyo | Pomem | Paem | Polis | PolisNoktasi.com https://polisnoktasi.com Sun, 23 Jul 2017 17:07:41 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 PMYO Öğrenci İzinleri https://polisnoktasi.com/pmyo-ogrenci-izinleri/ https://polisnoktasi.com/pmyo-ogrenci-izinleri/#respond Sun, 23 Jul 2017 16:59:34 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3923 Polis Meslek Yüksekokulu(PMYO) okuyacak olan öğrenci adaylarının, merak ettikleri konuların başında okul süresince kullanacakları izinler gelmektedir.  PMYO’da eğitim gören öğrenciler, eğitim-öğretim süresi boyunca, bazı haller ve durumlarda izin alabilir ve yönetmeliğin kendilerine sunduğu izin haklarını kullanabilirler. Öğrencilerin yüksekokula yatılı olarak devam etmeleri zorunludur.

Öğrenci izinleri, Polis Akademisi Mevzuatı içerisinde yer alan Polis Meslek Yüksekokulları eğitim öğretim yönetmeliğinde madde 11’de açıklanmıştır.

PMYO öğrencilerine;

 • resmi tatil,
 • yarıyıl,
 • PMYO evci,
 • günübirlik,
 • hafta sonu,
 • mazeret ve hastalık izni olmak üzere yedi türlü izin verilir.

1)Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli ve hafta sonu cezası almış olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izni almamış olan öğrenciler akşam emredilen saatte yüksekokula dönerler.

2)Yarıyıl izni: İki dönem arasında verilen iki haftalık izindir. Öğrenciler, bu izinlerini belirtmiş oldukları adreslerinde geçirebilirler.

3) PMYO Evci izni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, yüksekokulun bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği yüksekokul müdürlüğü tarafından araştırılıp tespit edilen öğrenciye eğitim öğretim yılı boyunca Cuma akşamı ders bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, yüksekokulun bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak yüksekokul müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir.

Özetle: PMYO öğrencileri, okullarının bulunduğu il ile bu ile komşu illerin sınırları içerisinde yaşayan birinci ve ikinci derece akrabalarında evci iznini geçirebilirler.

4)Günübirlik izni: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı yüksekokul müdürlüğünce bütün veya yarım gün olarak verilen izindir.

5) Hafta sonu izni: Öğrencilere, mazeretlerinden dolayı yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonunda gece dışarıda yatması için verilen izindir. Öğrenciler, bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından herhangi birinin ya da birilerinin yanında kalacağını ispatlamak zorundadırlar.

6)Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı, geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak yüksekokul müdürlüğü tarafından bir eğitim-öğretim yılında en fazla on güne kadar verilen izindir.

7) Hastalık izni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden yüksekokul müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir.

8) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Yüksekokul Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.

PMYO  öğrencileri, eğitim-öğretim dönemi süresince izinlerinde üniformasız dolaşmazlar. Ancak yüksekokul müdürlüğünce lüzum veya uygun görülen durumlarda öğrenci sivil elbise giyebilir.

İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce, tatil günlerinde ise nöbetçi heyetinden görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetinde kusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilebilir.

Yarıyıl ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenciler en yakın amirinden başlayarak müracaat ederler. Uygun bulunanların dilekçeleri üst makama arz edilir. Uygun bulunanlar izine gönderilir. Uygun bulunmayanların istekleri gerekçeleri belirtilerek reddedilir.

İzinli çıkan öğrencilere iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

]]>
https://polisnoktasi.com/pmyo-ogrenci-izinleri/feed/ 0
POMEM Öğrenci İzinleri https://polisnoktasi.com/pomem-ogrenci-izinleri/ https://polisnoktasi.com/pomem-ogrenci-izinleri/#respond Sun, 23 Jul 2017 14:44:23 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3914 Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) okuyacak olan öğrenci adaylarının, merak ettikleri konuların en başında okul süresince kullanacakları izinler gelmektedir.  POMEM’de eğitim gören öğrenciler, eğitim-öğretim süresi boyunca, bazı haller ve durumlarda izin alabilir ve yönetmeliğin kendilerine sunduğu izin haklarını kullanabilirler. Bu konu, Polis Akademisi Mevzuatı içerisinde yer alan Polis Meslek Eğitim Merkezi eğitim öğretim yönetmeliğinde açıklanmıştır.

POMEM’lerde öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le ilişiği kesilir.

POMEM öğrenci izinleri, yönetmeliğin 12. maddesinde “Öğrenci izinleri” başlığı altında açıklanmaktadır. İlgili maddeye göre öğrencilere;

 • resmi tatil,
 • sömestr,
 • evci,
 • günü birlik,
 • hastalık,
 • gece yatısı,
 • hafta sonu
 • mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir.

1)Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte POMEM’e dönerler.

2) POMEM Evci İzni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği POMEM Müdürlüğü tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak POMEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir.

Kısacası, eğitim gördüğünüz okulun bulunduğu il ve o ile komşu iller içerisinde, birinci ve ikinci dereceden akrabanız varsa POMEM evci izni kullanabilirsiniz.

3)Sömestr İzni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri ile süresi Başkanlıkça belirlenen izindir. Öğrenciler bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEM idaresine bildirmeye mecburdurlar.

4)Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez.

5)Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.

6)Hafta Sonu İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.

7)Mazeret İzni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süresince en fazla on güne kadar verilen izindir.

8)Hastalık İzni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin POMEM dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır.

İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir.

İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

]]>
https://polisnoktasi.com/pomem-ogrenci-izinleri/feed/ 0
PAEM Öğrenci İzinleri https://polisnoktasi.com/paem-ogrenci-izinleri/ https://polisnoktasi.com/paem-ogrenci-izinleri/#respond Sun, 23 Jul 2017 11:29:45 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3908 Polis Amirleri Eğitim Merkezi(PAEM) öğrencileri, eğitim-öğretim süresi boyunca, bazı haller ve durumlarda izin alabilir ve yönetmeliğin kendilerine sunduğu izin haklarını kullanabilirler. Bu konu, Polis Akademisi Mevzuatı içerisinde yer alan Polis Amirleri Eğitim Merkezi eğitim öğretim yönetmeliğinde açıklanmıştır. Adaylar, bu şartlara göre PAEM okurken izin kullanabilirler.

Öğrencilerin PAEM’e yatılı olarak devam etmeleri zorunludur.  Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve üzeri devamsızlık gösteren öğrencilerin notlarına bakılmaksızın yönetim kurulunun kararı ve Başkanın onayı ile PAEM’le ilişikleri kesilir ve okuldan uzaklaştırılır. Bu kişiler tazminat ödemekle yükümlüdürler.

Yönetmeliğin 30. maddesinde “Öğrenci İzinleri” detaylı olarak açıklanmıştır.

PAEM Öğrencilerine;

 • resmi tatil izni,
 • sömestr izni,
 • evci izni,
 • günü birliğine izin,
 • gece yatısına izin,
 • hafta sonu izni,
 • mazeret izni,
 • yurtdışı izni,
 • hastalık izni
 • Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer izinler verilir.

Bu izinlere madde madde açıklayalım.

1)Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatillerin gündüz döneminde PAEM öğrencileri izinlidir. Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam Müdürlükçe belirlenen saatte PAEM’e dönerler.

2)Sömestr izni: PAEM, eğitim dönemi arasında eğitime ara verir. Bu izne sömestr izni denir. Bakanlıkça zamanı ve süresi belirlenir. Bu yıl 6-12 Şubat 2017 arası sömestr tatili yapıldı.

3)PAEM Evci izni: Eğitim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından mahalli Emniyet Teşkilatınca anne, baba veya eşinin PAEM’in bulunduğu yerde ikamet ettiği tespit edilen öğrencilere ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar PAEM’in bulunduğu şehirde (Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde) gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

Kısacası; evci izni alabilmek için yukarıdaki yakınların ANKARA’da ikamet etmesi gerekmektedir.

4)Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolaylı PAEM Eğitim ve Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce uygun görülen hallerde hafta içinde belli saatlerde verilen izindir.

5)Gece yatısı izni (özel evci): Evci olmayan öğrenciye anne, baba veya eşi yahut ikinci derece kan hısımları yanında, Eğitim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısının uygun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

6)Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı dilekçelerine istinaden, Müdürlükçe en çok on güne kadar verilen izindir. Öğrencilere, birinci veya ikinci derece kan hısımlarından evlenen veya vefat eden yakınları için talepleri halinde yol şartları da dikkate alınarak mazeret izni verilir.

7)Hastalık izni: Hastalıklarından dolayı kendi günlük ihtiyaçlarını gideremeyeceği doktor raporu ile belirlenen öğrencilere istirahatlerini memleketlerinde geçirmeleri için Müdürlükçe rapor süresi kadar verilen izindir. Memleket izinlerinde doktor raporu alan öğrenciler, Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde rapor sürelerini memleketlerinde geçirebilirler.

8)Yurtdışı izni: Eğitim öğretim süresi içinde ve dışında öğrencilere mazeretlerinden dolayı Müdürlükçe ülke dışında geçirilmesi için verilen izindir.

9)Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Müdürlük tarafından uygun görülen hallerde, Cuma günü ders bitiminden Pazar akşam yoklamasına kadar verilen izindir. Bu izinler 5. madde  dışında değerlendirilir.

Önemli NOT: İzinli çıkacak öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, sınıf komiserleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecek rütbeli personel tarafından kontrol edilir. Kılık ve kıyafetinde kusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilir.

PAEM öğrencilerinin bilgi, görgü ve kültürlerinin arttırılması amacıyla, Ankara il sınırları içerisinde Müdürlükten, Ankara il sınırları dışında Başkanlıktan izin alınmak üzere eğitim ve kültürel amaçlı gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

PAEM izinleri konusunda aklınıza takılan diğer hususları soru-cevap bölümüze ya da yorum kısmına iletebilirsiniz.

]]>
https://polisnoktasi.com/paem-ogrenci-izinleri/feed/ 0
2017 PAEM Mülakatları Ne Zaman? https://polisnoktasi.com/2017-paem-mulakatlari-ne-zaman/ https://polisnoktasi.com/2017-paem-mulakatlari-ne-zaman/#comments Sun, 23 Jul 2017 07:05:18 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3903 3. dönem polis amirleri eğitim merkezi (PAEM) komiser yardımcısı başvuruları devam ediyor. KPSS lisans P3 2016 ve 2017’den herhangi birinden 70 ve üzeri alan adaylar, 75 TL sınav ücretini yatırdıktan sonra Polis Akademisi’nin sitesi üzerinden, e-devlet bilgileri ile başvuru yapmaya devam ediyorlar.

Başvuran adaylardan 20 bin erkek ve 2 bin kadın adayın mülakat zamanları 11 Ağustos 2017’de açıklanacak. Bu açıklama olduğu zaman sitemiz üzerinden ve bildirim sistemimize abone 11 bin üyemize bilgi ileteceğiz. Başvuru belgesinde, adayların mülakat zamanları açıklanacak. Komiser yardımcısı adayları, evrak teslimi, ön sağlık taraması, fiziki yeterlilik parkuru ve mülakat için başvuru belgesinde belirtilen zamanda Ankara Gölbaşı Polis Akademisi’nde hazır bulunmak zorundadırlar. Başvurularda istenilen evraklar, adayların yanında olması gerekenler ve yasak olanlarla ilgili yazımızı BURADAN okuyabilirsiniz.

Sitemiz ziyaretçileri, şimdiden başvuru ve mülakat zamanının ne aralıkta olabileceğini bize sormaya başladılar. Çünkü, adaylar fiziki parkur çalışmalarını, göz lazer operasyonlarını, mülakat çalışmalarını ve genel hayat planlamalarını buna göre yapmayı istiyorlar. Göz çizdirmek için yeterli zaman kalıp kalmayacağı, fiziki parkur çalışmalarına başlayıp başmaması gerektiğini, mülakatlara nasıl çalışılması gerektiğini soran adaylar için genel bir yazı yazmanın iyi olacağını düşündük.

2017 PAEM Mülakatları ne zaman olacak?

Öncelikle, geçtiğimiz yıllarda PAEM  ön başvuruları, mülakat zamanları ve okulun başlama zamanlarının ne olduğuna bakalım;

2015 PAEM 1. Dönem Komiser Yardımcılığı Alım Tarihleri:

 • Ön başvurular: 22 Ağustos – 6 Eylül 2015
 • Giriş sınavları: 10 Eylül – 22 Eylül 2015
 • Okul Başlangıcı: 19 Ekim 2015

2016 PAEM 2. Dönem Komiser Yardımcılığı Alım Tarihleri:

 • Ön Başvuru: 27 Temmuz-05 Ağustos 2016
 • Mülakat Tarihi: 25 Ağustos – 7 Eylül 2016
 • Okul Başlangıcı: 25 Eylül 2016

2017 PAEM 3. Dönem Komiser Yardımcılığı Alım Tarihleri:

 • Ön başvurular: 17 Temmuz – 02 Ağustos 2017
 • Mülakat Tarihi: –
 • Okul Başlangıcı: –

Polis Akademisi, PAEM için 2017 çalışma takvimini henüz açıklamadı. Bu nedenle 2017 PAEM 3. dönem tarihleri bizim tahminimize göre şu aralıklarda olacaktır:

2017 PAEM Mülakat Tarihleri Tahminimiz: 17 Ağustos – 30 Ağustos 2017

3. dönem PAEM eğitimlerinin de 2017 Eylül-Ekim ayları içerisinde başlayacağını düşünüyoruz.

Bu tarihleri baz alırsak, adayların bir an önce fiziki parkur ve mülakat çalışmalarına başlamaları iyi olacaktır. Mülakatlara çalışmak için Polis Mülakatları ve Soru Bankası uygulamamızı tavsiye ederiz.

]]>
https://polisnoktasi.com/2017-paem-mulakatlari-ne-zaman/feed/ 6
Instagram Takipçi Satın Alma Güvenilir Mi? https://polisnoktasi.com/instagram-takipci-satin-alma-guvenilir-mi/ https://polisnoktasi.com/instagram-takipci-satin-alma-guvenilir-mi/#respond Fri, 21 Jul 2017 14:51:03 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3897 İnstagram takipçi satın al başta olmak üzere Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarında takipçi sayısı elde edebilmek oldukça zordur. İnsanları belirli bir kişi üzerine yoğunlaştırarak takip ettirmesini sağlamak oldukça zor ve güç bir hal almakta. Bazı zamanlar hesap büyütmek için instagram takipçi satın al işlemi gerçekleşir. Özellikle ticari olarak açılan hesapların en küçük uyarı ve risk ile karşı karşıya gelmeleri ticari faaliyetlerinin kısa vadede büyük oranda etkilenmesine neden olmakta. Bu gibi düşünceler ile dolu olan hesap sahipleri için kısa bir açıklamada bulunmak istiyoruz. İnstagram takipçi satın almak hem güvenilir hem de güvenilir değildir.

Instagram Takipçi Satın Alma

İnstagram takipçi satın alma işlemlerinde öncelikle güvenilir olmayan bölümüne değinmek istiyoruz. Bu işlemler güvenilir olmayan tarafın satıcılardan kaynaklandığı ve satışlarda sunulan hesapların illegal yollar ile açılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Instagram hızlı bir şekilde satışa hazır olması için hazırlanan bot hesaplar büyük bir oranda bir ay içerisinde kapanmaktadır. Satış öncesi düşük sayıda takipçisi olan hesaplar bir anda yükselerek ufak da olsa prestij kazanmaktadır. Güncellemeler sonucunda kapanan hesaplardan sonra profillerde ani olarak meydana gelen takipçi düşüşleri dikkat edilecek bir boyuta gelmektedir. Doğal yollardan kazanılan takipçiler bu durum karşısında ön yargılı bir yaklaşım sergileyerek tamamen bu profilden uzak durmak isteyecektir. Bu durum işin güvenilir olmayan kısmını kapsamaktadır.

takipçi satın al instagram

Güvenilir Instagram Takipçi Satın Al

İşin güvenilir kısmı ise işin uzmanları tarafından sağlanılan çalışmalar ile meydana gelmektedir. Çeşitli yollar ile bir araya getirilen aktif ve gerçek kullanıcılar talep edilmesi durumunda takipçi olarak profillere gönderilmektedir. Aktif takipçi profillerinin kapanması ya da silinmesi gibi bir durumu yoktur. Duruma göre takipten vazgeçme gibi istenmeyen ufak sorunların çıkabileceğini belirtmek istiyoruz. Güvenilir olmayan alımlar sonucunda alımı yapan profilinde kapatılma durumu vardır. Genellikle bot hesaplardan oluşan paketlerin aktif hesaplara göre daha düşük ücretler ile sunuluyor olması kişilere mecburen ucuz yollu alımlar yapmalarına neden olmakta. Güvenilir alımlarda herhangi bir kapatma gibi cezaların uygulanmadığını eklemek istiyoruz.

Takipçi Satın Al

İnstagram takipçi al kelimeleri bu sektörde en çok aratılan kelime olarak gösterilmekte. Takipçi alımını güvenilir yollardan temin etmek isteyen kişilere öneriler genel olarak www.instagramtakipcisatinalm.com bağlantısı üzerinden verilmektedir. Bağlantı adresi sektör içerisindeki en önemli adreslerden olup takipçi işlemlerini sorunsuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlamakta. Ön yargıları olan kişiler iletişim üzerinden site sahipleri ile görüşme başlatabilir ve daha önce takip satın alan hesap görmek isteyebilirler. Referans bakımından oldukça güçlü bir yanı olan instagramtakipcisatinalm.com tüm müşterilerine eşit ve seviyeli bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yazımızda merak edenler için takipçi satın alımının güvenilir mi olduğundan bahsederek güvenilir yolların artıları ve temin edilebileceği adresleri paylaşarak sonlandırmak üzere olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Site https://www.instagramtakipcisatinalm.com/

]]>
https://polisnoktasi.com/instagram-takipci-satin-alma-guvenilir-mi/feed/ 0
POMEM Okurken PAEM Başvurusu https://polisnoktasi.com/pomem-okurken-paem-basvurusu/ https://polisnoktasi.com/pomem-okurken-paem-basvurusu/#respond Thu, 20 Jul 2017 22:28:07 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3895 POMEM öğrencileri intibak eğitimlerini tamamlayarak bu hafta izine ayrıldılar. Bu süreçte, sitemizi ziyaret eden pomem okuyan öğrenciler, 2017 PAEM başvurusunda bulunup bulunamayacaklarını, bulunurlarsa mülakatlara gidip gidemeyeceklerini bize sormaktalar. Bu konuda genel bir makale yazarak, polis okullarında mevcut öğrenci olan kişilerin PAEM başvurusunda bulunup bulunamayacaklarını açıklamaya çalışacağız.

20. Dönem POMEM Öğrencisiyim. POMEM okurken PAEM başvurusunda bulunabilir miyim?

Evet, şartlarınız tutuyorsa PAEM başvurusunda bulunabilirsiniz.

POMEM okurken PAEM mülakatlarına nasıl gideceğim?

Okulunuza danışıp, izin alarak PAEM mülakatlarına gidebilirsiniz.

POMEM öğrencisi olarak, PAEM mülakatlarına gitmek için başvuru yapmama, ücret yatırmama gerek var mı?

Evet normal adaylar gibi tüm başvuru süreçlerini yerine getirmelisiniz.

POMEM öğrencisi olmamın, PAEM için bir avantajı ya da dezavantajı olur mu?

Hayır, herhangi bir etkisi olmaz.

Polis Özel Harekat öğrencisiyim. PAEM başvurusunda bulunabilir miyim?

PAEM için şartlarınız tutuyorsa(lisans, KPSS puanı, yaş), başvurabilirsiniz.

PAEM’i kazanırsam, tazminat ödemek zorunda kalır mıyım?

POMEM okul idareniz ile konuşmanız gerekmektedir.

]]>
https://polisnoktasi.com/pomem-okurken-paem-basvurusu/feed/ 0
20.Dönem POMEM 1. Yedek Adaylar Açıklandı https://polisnoktasi.com/20-donem-pomem-1-yedek-adaylar-aciklandi/ https://polisnoktasi.com/20-donem-pomem-1-yedek-adaylar-aciklandi/#comments Wed, 19 Jul 2017 20:07:59 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3877 POMEM adaylarının uzun zamandır bekledikleri 20. dönem 1. yedeklerin ilanı yapıldı.

20.Dönem POMEM 1.yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı. 20.Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlaması yapılan asıl adaylardan 12 kadın adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır. Erkek yedek planlaması yapılmadığı için erkek yedek aday çağrılmamıştır.

Adaylar 3 gün içerisinde okullarına başvurmak zorundadırlar. POMEM adaylarının okula giderken götürmesi yasak olan ve götürmesi gerekenler için TIKLAYINIZ.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Tüm POMEM adaylarına ilanen duyurulur.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

]]>
https://polisnoktasi.com/20-donem-pomem-1-yedek-adaylar-aciklandi/feed/ 24
POMEM Eğitim Sonu Sınav Sonuçları Açıklandı https://polisnoktasi.com/pomem-egitim-sonu-sinav-sonuclari-aciklandi/ https://polisnoktasi.com/pomem-egitim-sonu-sinav-sonuclari-aciklandi/#comments Wed, 19 Jul 2017 14:50:32 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3874 16 Haziran 2017  tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır. 

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adaylar ile eğitim sonu sınavına girerek başarısız olan adaylardan dava açarak haklarında yürütmeyi durdurma kararı verilen adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 16 Haziran 2017 tarihinde saat: 10.00’da yapıldı. 

Bu adaylar aşağıdaki bağlantıdan sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

SINAV SONUÇLARI

]]>
https://polisnoktasi.com/pomem-egitim-sonu-sinav-sonuclari-aciklandi/feed/ 4
PAEM Tek Hekim Raporu Nedir? Nereden Alınır? https://polisnoktasi.com/paem-tek-hekim-raporu-nedir-nereden-alinir/ https://polisnoktasi.com/paem-tek-hekim-raporu-nedir-nereden-alinir/#comments Wed, 19 Jul 2017 14:23:50 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3866 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) müdürlüğüne 3. dönem komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı süreci devam ediyor. Ziyaretçilerimiz tarafından sitemize gönderilen  sorulardan bir kısmı Paem tek hekim raporu nedir – nasıl alınır konusunu içeriyor. Birçok aday, bu konuda bizlerden bilgi talep ediyor.

Bu makalemizde PAEM başvuru sürecinde tek hekim raporu evrağının ne demek olduğunu ve nasıl tek hekim raporu belgesi alabileceğinizi sizlere açıklamaya çalışacağız.

PAEM tek hekim raporu nedir?

PAEM öğrenci adayları, Fiziksel Yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığını gösterir tek hekim raporu almak zorundadırlar.

PAEM için tek hekim raporu nasıl alınır?

Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir. Sağlık ocağından ücretsiz alınabilir.

PAEM için sağlık kurulu raporu mu gerekli?

Hayır, kurul raporu gerekmemekte. Tek hekimden alacağınız rapor geçerlidir.

Tek hekim raporunu PAEM adayı ne zaman almalı?

Tek hekim raporunu şahsen müracaat hakkı kazanmış adaylar alacaktır. Mülakata başvurma hakkı kazanan adaylar 11 Ağustos 2017 de açıklanacak. Mülakat için Ankara’ya çağrılan adaylar, diğer evraklarla birlikte başvuru için PAEM tek hekim raporu almak ve bunu götürmek zorundadır.

Ön başvuru sürecinde tek hekim raporuna ihtiyaç yoktur.

Tek hekim raporunu nasıl alabilirim?

En kolay yol, en yakın sağlık ocağına gidip, görevli hekime “Emniyet teşkilatına teslim edilmek üzere, fiziki yeterlilik sınavlarına girmesinde herhangi bir sakınca yoktur yazan rapor istiyorum.” diyerek talebinizi iletip raporunuzu alabilirsiniz. Görevli doktora, bu belgeyi PAEM için aldığınızı ve gerekçelerini dikkatlice anlatıp, spor parkuru için herhangi bir engel veya rahatsızlığınız olmadığını belirtin. İlgili raporda adınız, soyadınız ve T.C. kimlik no gibi özel bilgilerinizin yazmasına dikkat edin.

]]>
https://polisnoktasi.com/paem-tek-hekim-raporu-nedir-nereden-alinir/feed/ 4
PAEM Sınav Ücreti Ödeme ve PAEM Makbuzu https://polisnoktasi.com/paem-sinav-ucreti-odeme-ve-paem-makbuzu/ https://polisnoktasi.com/paem-sinav-ucreti-odeme-ve-paem-makbuzu/#comments Tue, 18 Jul 2017 09:06:47 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=3845 PAEM ön başvuruları dün başladı. KPSS P3 puanı 70 ve üzeri olan adaylar sınav başvurularını pa.edu.tr üzerinden e-devlet bilgileri ile yapmaya başladılar.

Başvuru için giriş yapan adayları ilk karşılayan ekran sınav ücretini yatırın uyarısı oldu. 75 TL olan sınav ücretini yatırmayan adaylarda aşağıdaki gibi bir uyarı ekranı çıkmaktadır.

“Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için dekontunuzu yatırdığınızdan emin olunuz.”

Adaylar, öncelikle sınav ücretini yatırmalıdırlar. Sınav ücretini Halkbankası şubelerinden ya da Halkbank ATM’lerinden yapmalıdırlar. Kesinlikle internet bankacılığı, havale veya EFT sistemi kullanılmamalıdır.

Adayların bu ücreti 17 Temmuz 2017 saat 09:00’dan, 02 Ağustos 2017 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan TR53 0001 2009 3850 0080 0000 15 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

PAEM sınav ücretini yatırmanız, mülakatlara çağrılacağınız anlamına gelmemektedir. Erkeklerde ilk 20 bin, kadınlarda ilk 2 bin içine girmeyen adaylar mülakatlara çağrılmayacaklar. Sınav ücretleri kesinlikle geri iade edilmeyecektir. PAEM mülakatına çağrılmadım, sınav ücretim iade olur mu diye düşünüyorsanız tabiki iade edilmeyecektir.

ATM üzeriden veya şubeden para yatırdığınızda belge üzerinde T.C. kimlik numaranızın yazmasına dikkat edin. Yazmıyorsa yeniden belge isteyin.

ÖNEMLİ NOT: Arkadaşlar, ATM ve banka makbuzu, mürekkebi hassas bir evrak. Bu nedenle silinmeler, yırtılmalar sürekli oluyor. Bu evrağın 1 ay dayanması için düzgün bir şekilde saklanması gerekiyor. Lütfen kaybetmeyin ve güzelce saklayın.

PAEM sınav ücreti yatırmasına rağmen, bazı adaylarda başvuru ekranında şöyle bir uyarı çıkıyor:
Bu tarz hatalar KPSS puanı, e-posta yok uyarısı ya da farklı şekilde çıkabiliyor. PAEM başvurularında bu tarz uyarı alırsanız şunları yapınız:

 • Sistem yoğunluğu olabilir, bir saat sonra deneyin.
 • e-Devlet bilgilerinizi kontrol edin. Hata varsa düzelttirin.
 • Başka tarayıcı ile deneyin.

PAEM başvurularında sorun yaşayan adaylar yorum kısmından bize soru sorabilirler.

PAEM adaylarını bekleyen en zorlu dönemeç MÜLAKATLAR olacaktır. Mülakatlar başarı puanının %50’sini oluşturmaktadırlar. Bir adayın PAEM’i kazanabilmesi için sözlü mülakattan yüksek puan alması gerekmektedir. Şu an polislik mülakatları için herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Adayların PAEM ve diğer mülakatlara çalışmaları için android mobil uygulama hazırladık. Siz de bu mülakatlarda başarılı olmak istiyorsanız POLİSLİK MÜLAKATLARI ve SORU BANKASI uygulamamızı mutlaka edinin.

]]>
https://polisnoktasi.com/paem-sinav-ucreti-odeme-ve-paem-makbuzu/feed/ 42