Etiket: polislik atama yönetmeliği

Amaç Madde 1 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) Bu Yönetmelik, çarşı...
10.11.2016
4
1.280