POLİSLİK

Emniyet, Rütbe Terfi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Geçtiğimiz senelerde bir çok değişiklik yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü Rütbe Terfi Yönetmeliğinde bugün itibari ile yeni değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz senelerde her rütbe için yazılı sınav ve mülakat sınavı getirilen rütbe terfilerde bugün yapılan değişiklikle beraber yazılı sınavdan en az 50 puan alma şartı getirildi.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK şu şekilde değiştirildi.

MADDE 1- 29/4/2015 tarihli ve 2015/7685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanlar, sözlü sınava tabi tutulur.”

“(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan),

c) Temsil vc maiyetindeki personelini sevk vc idare kabiliyeti (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan),

e) Planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Abi anlamadım ben rütbe sahibi olmak için yapılan yazılı sınavdan 50 puan mı alınması lazım yani baraj olrak öylemi?

  2. Paemden mezun olan komiser yardımcısı her rütbede yazılı sınavamı tabi olur yoksa süresi gelince otamatik olarak rütbemi alır

  3. Liseden pmyoya gidicem komiser yardımcılığına kadar sınavamı giricem belli bir süre sonra mı olucam ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu