21. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Parkuru

23.10.2017
5.048
A+
A-
21. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Parkuru

21. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi aday öğrenci seçme süreci hızla devam ediyor. 13 bin polis alımı yapılacak olan bu dönem için, ön başvuruya çağrılacak olan adaylara uygulanacak olan fiziki yeterlilik parkuru Polis Akademisi tarafından açıklandı.

Bilindiği üzere, polis adayları evrak teslimi, ön sağlık taraması sonrası fiziki yeterlilik parkuruna tabi tutuluyorlar. Fiziki yeterlilik parkurundan yeterli puanı alamayan adaylar sözlü mülakat aşamasına katılamazlar. Fiziki yeterlilik parkurunun başarı puanında ağırlığı %25’tir.

Fiziki yeterlilik parkurundan tam puan alabilmek için erkek adayların 39 saniye ve altı, kadın adayların 43 saniye ve altı derece yapmaları gerekmektedir.

21. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Parkuru

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

1) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesini bile nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

3) Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 12 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.

(Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye, ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 12 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

Ağırlıkları 12 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.)

Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak 6 (altı) saniye ilave edilecektir.)

5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan, dubanın içerisinden geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Dubayı deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş ve her bir devirip düşürdüğü çubuk için adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Slalom çubuklarının bir tanesinin bile etrafından nizami dolaşmayan veya direk geçen aday diskalifiye edilir.

7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine her hata için 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre adayın bitiş çizgisini geçmesiyle durur. Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi, ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.

Adayın kendisini bitiş çizgisine atarak kronometreyi durdurması halinde, adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun (bitiş çizgisinin) içerisinde kalması durumunda, adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir.

9) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 47 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 39 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

ETİKETLER:
Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 95 YORUM
 1. yusuf dedi ki:

  PMYO parkuruda böylemi yoksa farklılıklar varmı

  1. admin dedi ki:

   PMYO 2017 parkuru yazıp sitede arama yapın detaylı anlatımı var.

   1. Yusuf dedi ki:

    Hocam aynisi cikiyor

    1. admin dedi ki:

     Okuyun: 2017 PMYO Parkuru

   2. Emrah dedi ki:

    Öncelikle mrh özür dilerim hocam ben bir türlü bu adayın fiziksel yeterlik sınavında girmesinde engel olmadığına dair yazılı beyanı ve sağlık bilgi formu ve dilekçeyi hangi side bulacağım tşk ederim şimdiden

    1. admin dedi ki:

     Paylaşacağım yazının sonunda evraklar var: 21. Dönem Evrakları

 2. geleceğin yunus polisi dedi ki:

  admin toplamda kaç metrelik oluyor bu parkur

  1. admin dedi ki:

   72 metre.

 3. Hasan dedi ki:

  Marhaba iyi akşamlar parkur sınavı ne zaman olacak yks olmayacak m tyt mı olacak hangisi geçerli olacak ben acik lise den bu son sınavda menzun olacam girebilirmiyim yoksa bin yıl daha mı bekleyecem sınav da yeterli puan alamazsak parkur a gidilir mi

  1. admin dedi ki:

   Bu parkur PMYO ile alakalı değil. 21. dönem POMEM ile alakalı. Siz mezun olacağınız yıl TYT girip başvuracaksınız.

 4. Hasan dedi ki:

  Tekrar bi sorum var benim kilo 78 boy 176 uygun mu elektronik beyin ustasıyım bilişim de olduğu gibi mesleki olarak alırlar mı

  1. admin dedi ki:

   Boy kilo oranınızda sorun yok. Bölüm farketmiyor.

 5. Gazi dedi ki:

  peki parkur ile sözlü mülakat aynı gün mü oluyor çok merak ettiğim bi konu

  1. admin dedi ki:

   Evet hepsi aynı gün oluyor.

 6. Bayan polis dedi ki:

  Admin sınav yerleri açıklandı mı

  1. admin dedi ki:

   Hayır.

 7. Admin dedi ki:

  Ya benim sol kolunda jilet izi var çok belli değil uzaktan bakınca bu konuda endiseliyim ne yapmaliyim

  1. admin dedi ki:

   Yapacak birşey yok. Şansını deneyeceksin.

 8. Hasan dedi ki:

  Admin benim sorularım neden cevapsız yine bu si sorayım açık meslek lise mezunu olan girebilir mı tyt ye yada okuyu olmak tyt girebilir tyt den barajı geçemezsek yinede girebilirmiyim mülakatlara girebilir miyiz

  1. admin dedi ki:

   TYT girip baraj puanını geçeceksin. Daha sonra PMYO internet başvurusu yapacaksın. Tabi mezun olman lazım yaza kadar.

 9. Hasan dedi ki:

  Sınavlar a nasıl başvuru yapılıyo sınav olayı nasıl nerede oluyo meslek açık lisesi okuyor olmak olur mu bu yıl mevzun olabiliyorum

  1. admin dedi ki:

   Sen 2018 de TYT gireceksin sonra PMYO başvuracaksın.

 10. Korkut dedi ki:

  Mülakat yerleri tahmini ne zaman açıklanır?

  1. admin dedi ki:

   Çok sürmez yakında duyurulur.

 11. Ustam dedi ki:

  Admin parkur kursuna gitmek faydalı mı tyt de baraj belli oldu mu barajı geçemezsek mülakat a giremeyiz mı

  1. admin dedi ki:

   Kursa gitmek faydalı, deneme yapıyorsun sonuçta. TYT kesin gibi. Barajı geçemezsen mülakata giremezsin.

 12. Mert dedi ki:

  Parkur uzunluğu 72 metre olsa da adayların katedeceği mesafe 112 metredir ayrıca bunların içinde 24 metre ağırlıklı koşu da bulunmaktadır.

 13. berk dedi ki:

  ilk sınav günü en yakın ne zaman olur tahminen?

  1. admin dedi ki:

   Kasım ayı içinde olacak gibi gözüküyor.

 14. Tayfun dedi ki:

  Fiziki Yeterlilik sınavından sonra aynı gün Sözlü Mülakatta olur mu ?

  1. admin dedi ki:

   Evet, sağlık kontrolü, evrak teslimi, fiziki parkur ve mülakat hepsi aynı gün yapılacak.

 15. FEHMİ ERDOĞAN dedi ki:

  PAEM 79 METRE İDİ 48 SN SINIRDI
  POMEM 72 METRE 47 SN SINIR

 16. muhammed dedi ki:

  kpss 77 spordan da 39 sn yapsam şans olur mu sizce tabi önlisans olarak başvuru yaptım

  1. admin dedi ki:

   Mülakat puanı belirler. Mülakattan 90 ve üzeri alırsan kesin gibi.

 17. Kerim dedi ki:

  Bir kacgün önce bakanımız güvenlik arastirmasinda yeni döneme girecegiz dedi..ve artik aylar almiyacak hersey sistemden gözükwcek dedi..pomemde çalışma varmi onunlabilgili..jandarma uzman aliminda ilk önce güvenlik arastrmasi yapilip sonra basvurusu aciklanacakmis..bir duyum aldinizmi?

  1. admin dedi ki:

   Jandarma konusunda bilgimiz yok maalesef.

 18. esad dedi ki:

  Abi bu aralar yorumlarda filan sözlü mülakatla spor mülakatlarının ayri günlerde yapilacagi konusuluyo yoğunluktan dolayi böyle bişey sizce söz konusu olabilir mu ?

  1. admin dedi ki:

   Henüz belirlenmedi.

 19. kenan dedi ki:

  selamlar admin fitness yapan biri olarak suplement kullanıyorum yani protein tozu ve creatin bunları kullanmam mülakat ta sağlık için sorun olarak karşımıza çıkar mı ?

  1. admin dedi ki:

   Kan değerlerimizde problem çıkarmıyorsa sorun olmaz.

 20. Gülay dedi ki:

  Admin 22. Dönem pomem ne zaman olur sizce

  1. admin dedi ki:

   22. Dönemi konuşmak İçin yeterli Bilgi yok henüz.

 21. kemal dedi ki:

  merhaba parkurdaki ağırlık etabında torbaları omzuma atarak koşmak yasak mıdır acaba sizce? hani ağır şeyleri daha rahat taşımak için omzumuzu kullanıyoruz burada neden kullanmayalım diye düşündüm?

 22. Gülay dedi ki:

  Admin 2018 pomem ne zaman olcak sence 22. Dönem yani

  1. admin dedi ki:

   Belli değil maalesef.

 23. Cannn dedi ki:

  Admin yerler bu hafta açıklanırmı birde süre kaç saniye düşürdüler 50 sn miydi?

  1. admin dedi ki:

   Bu aralar açıklanacaktır. Süre en çok 47 saniyeye oldu.

 24. Osman dedi ki:

  21. Dönem pomem de barfiks yok mu

  1. admin dedi ki:

   Parkur yukarıdaki gibidir.

 25. Abdurrahman dedi ki:

  Meraba admin ben aralık 15 de askerde olacam pomeme başvurdum şayet o zamana kadar sınav olmaz ve ben askerdeyken sınav yapılırsa sınava gidebilir miyim ?teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   Hayır, mülakata girmek zorundasınız.

 26. Samet dedi ki:

  Merhaba herkese. Sag kolumda pazi kisminin ic tarafinda yanik var. Yazlik uniforma altinda kapanabilir cinsten. 2010 pmyo da bir sorun yasamamistim. Sizce bu on saglikta elenmeme sebep olurmu?

  1. admin dedi ki:

   Sorun olacağını düşünmüyorum.

 27. merve dedi ki:

  merhabalar fızıkjı parkuru gecen adayların hepsımı yoksa 4 katı falan mı cagırılı sozluye

  1. admin dedi ki:

   Hepsi.

 28. Osman dedi ki:

  Fiziki parfüm sözlü mülakat hepsi aynı günde mi oluyor

  1. admin dedi ki:

   Hayır, ayrı günlerde yapılacak.

 29. Alp dedi ki:

  Dövmelerim var. Ama bununla ilgili bi ibare göremedim yardımcı olur musunuz

  1. admin dedi ki:

   Dövme engeldir: Dövme ve Polislik

 30. sabiha dedi ki:

  parkur sınavının olduğu yerde mi sözlü müalakat olacak yoksa başka yerde mi olacak

  1. admin dedi ki:

   Henüz kesinliği yok.

 31. ÖMERCAN dedi ki:

  Selamınaleyküm lise son öğrencisiyim mülakat sınavına girmeyi düşünüyorum 35 38 saniyede bitiriyorum parkuru sizce girermiyim ?

  1. admin dedi ki:

   TYT ile PMYO başvurusu yapmalısın.

 32. Hilal dedi ki:

  Admin dizimde menuskus yirtigi var saglik raporumda sorun olur mu parkuru gecersem

 33. Hilal dedi ki:

  Admin dizmde menuskus yirtigi var sorun olur mu

  1. admin dedi ki:

   Yırtığın durumuna bağlı. Spora ve hayata olumsuz etkisi varsa sorun olabilir.

 34. Hüseyin dedi ki:

  Admin 21 inci dönem pomem de ön sağlık, fiziksel yeterlik ve mülakat aynı gün mü olacak bazı duyumlar var mülakat sonra yapılacak diyorlar ne kadar doğru

  1. admin dedi ki:

   Ayrı günlerde olacak. Ana sayfada yazılarımıza bakınız.

 35. Ramazan dedi ki:

  Merabba ben önlisans mezunuyum boyum 1.72 kilom 89 bir sıkıntı oluyormu yani boy kilo endeksi oluyormmu

  1. admin dedi ki:

   Kilo vermelisiniz. Elenirsiniz.

   1. Ramazan dedi ki:

    Hocam boyum 1.72 kilom 89 fiziki yeterlilikten gecme sansim olabilirmi

    1. admin dedi ki:

     Maalesef elenirsiniz.

 36. Tolga dedi ki:

  Hocam ben gözlük kullanıyorum cizdiricem de cizdirmeden önce mülakat vs geçmek istiyorum merak ettiğim konu geçtikten sonra arada zaman oluyor mu yoksa geçince direk girmek zorunluluğu mu var

  1. admin dedi ki:

   Arada zaman oluyor, kazanırsanız çizdirirsiniz.

 37. Sertaç dedi ki:

  47 saniye 99 salise ye kadar basarililimi sayiliyor

  1. bilgin dedi ki:

   bende 47. küsürde tamamladım heyecandan da kurulun ne dediğini duymadım. Geçip geçmediğimi bilmiyorum.

 38. bilgin dedi ki:

  21. dönem pomemin parkurunu 47. küsürde bitirdim. acaba geçmiş miyim?

  1. Admin dedi ki:

   Evet.

   1. bilgin dedi ki:

    kesin geçmiş miyim bunu öğrenmek istiyorum lütfen

 39. Tekin dedi ki:

  21.dönem sözlü mülakat tahmini nezaman olur? Tesekkurler..

 40. Esra dedi ki:

  Ben 1.61 boy 52 kilo polis için uygunmudur efendim

  1. Admin dedi ki:

   Kadınlarda boy şartı 162 cm.

 41. idris bağcı dedi ki:

  Merhaba iyi aksamlar benim bir sorum olacaktı da benim gözümde miyop sorunu var bunun derecesi nedir bilginiz var mi simdiden tesekkurler.

 42. Emine dedi ki:

  Sezeryan ameliyatı oldum sorun.olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   Olmaz.

   1. Emine dedi ki:

    Teşekkürler

 43. Müslüm hoca dedi ki:

  Parkuru geçmediğin halde imza atman gerekiyor mu ? Ya şöyle bir söylenti var parkuru geçemeyenler imza atıyormuş ben imza falan atmadım komisyon da bana hiçbirşey söylemedi sonra da çıktım
  İlginize şimdiden teşekkür ederim.

  1. Admin dedi ki:

   Öyle birşey yok.

   1. Müslüm hoca dedi ki:

    Teşekkür ederim

 44. birisi dedi ki:

  Merhaba 02.1989 doğumluyum.sanirim bu sene son şansım …Kpss puanım 76 lisans mezunuyum…1.66 boy 80 kıloyum …sansim var mi 2018 ilk dönem icin

  1. Admin dedi ki:

   Başvuru yapamazsınız.

 45. yunus dedi ki:

  admin lise mezunu başvurusu nezaman

  1. Admin dedi ki:

   Belli değil.

 46. yunus dedi ki:

  belli olduğunda nereden görebiliriz

 47. sabri dedi ki:

  138 boyum kilom 83 sorun olur mu