Asker Alımları

2023 Hava Harp Okulu Mülakatları

2023 Hava Harp Okulu mülakatları her yıl olduğu gibi uygulaması 2023 yılı için de devam edecek. Bildiğiniz üzere Hava Harp Okulu, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim veren bir kurumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri için donanımlı personel yetiştirme üzerine kurulmuş olan bu askeri üniversitede adaylar kapsamlı askeri bilgiye sahip olmaktadırlar. Askeri bilginin yanı sıra diğer üniversitelerde alınan dersler de yine Hava Harp Okulu içerisinde alınmaktadır. Bu yazımızda sizlere 2023 Hava Harp Okulu mülakatları aşamalarından bahsedecek, ayrıca sözlü mülakat aşamasında sıkça sorulan birkaç soruyu örnek olması açısından en alt kısımda sizlere sunacağız.

Milli Savunma Üniversitesi Nedir?

Milli Savunma Üniversitesi kısaltma olarak MSÜ şeklinde kullanılmaktadır. Başvuru aşamalarında MSÜ kısaltmasını sık sık görebilirsiniz. İlk paragrafta belirttiğimiz üzere MSÜ, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştırılmak üzere donanımlı personel yetiştirmeye yönelik bir eğitim kurumudur. Lise mezunu olanlar ÖSYM’nin düzenlediği sınavlar ve Milli Savunma Üniversitesinin mülakatları ile okula giriş sağlayabilirsiniz. Okuldan mezun olan kişiler uluslararası geçerliliğe sahip bir üniversite diplomasına sahip olurlar. Dolayısıyla okul bittiğinde askeri alanda devam etmek istemeyenler kendilerine üniversite diploması ile başka kapılar açabilmektedirler.

Hava Harp Okuluna Nasıl Girilir?

Hava Harp Okuluna nasıl girilir sorusuna verebilecek farklı alternatif cevaplar bulunmamaktadır. Okula girişinizin tek yolu ÖSYM’nin yapacağı sınavlar olacaktır. İlk sınav MSÜ Sınavı adı altında yapılmaktadır. Ardından YKS sınavlarından hem TYT hem de alan sınavında sayısal bölüme girmeniz gerekmektedir. Hava Harp Okulu alımlarını sayısal puan ağırlıklı yapmaktadır. Dolayısıyla YKS sınav kapsamında belirlenen taban sayısal puanı karşılayabiliyor olmalısınız. Ne kadar yüksek puan yaparsanız mülakat aşamalarında öne geçme şansınız o kadar fazla olacaktır. Yazılı sınavlardan sonra ise sırasıyla; fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat yapılmaktadır.

2023 Hava Harp Okulu Başvuru Şartları

2023 Hava Harp Okulu başvuru şartları Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından belirlenmektedir. ÖSYM, MSÜ sınavı tarihi 29 Mart 2023 olacak şekilde belirlemiştir. Kılavuz içerisinden başvuru şartlarını da detaylı bir şekilde görmemiz mümkün oluyor. Aşağıdan detaylı olarak Hava Harp Okulu başvuru şartları 2023 maddelerini inceleyebilirsiniz.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),
 •  Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
 •  Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
 •  Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.), 2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 •  Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 13 Nisan 2023 – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
 •  Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2023-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 2023- YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2023-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 21 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

 •  Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
 •  Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 • Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 • “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • 16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

2023 Hava Harp Okulu Başvuru Mülakatları Aşamaları

2023 Hava Harp Okulu mülakatları belirttiğimiz üzere aşama aşama ilerlemektedir. İlk aşama ÖSYM’nin düzenlediği sadece MSÜ’yü ilgilendiren bir sınavdır. Bu sınavda adaylar başarı sırasına göre sıralandırılır ve belirli bir puanı geçmesi istenir. Ardından yine ÖSYM’nin düzenlediği YKS sınavına girilir. Burada TYT barajını geçip AYT’den sayısal alanda baraj puanları istenir. Gerekli aşamaları geçenler artık MSÜ bünyesindeki mülakat aşamalarına tabii tutulurlar.

MSÜ bünyesindeki ilk mülakat aşaması fiziki yeterlilik sınavı olacaktır. Burada bir parkur üzerinde size belirlenen süre dahilinde başarı elde etmeniz beklenir. Bu aşamayı geçemeyenler diğer aşama olan sözlü mülakat için maalesef devam edemezler.

Son aşama ise sözünü sıkça ettiğimiz sözlü mülakattır. Bu aşamada MSÜ heyeti sizi karşılayacaktır. Heyet içerisinde rütbeye de sahip olanların bulunacağını belirtelim. Size sorulan soruları cevaplayacaksınız ve kendinizden emin bir duruş sergileyeceksiniz. Sorulara vereceğiniz doğru cevaplar kadar aynı zamanda davranışınız ve özgüveniniz de önemli olacaktır. Bir alt başlıkta sizler için sıkça karşılaşılan sözlü mülakat sorularından birkaç tanesini örnek olması açısından paylaşacağız.

Hava Harp Okulu Mülakat Soru Örnekleri

1- Neden asker olmak istiyorsun?

2- FETÖ’yü 3 kelime ile anlatır mısın?

3- Darbe gecesi neredeydin ne yaptın?

4- Anayasanın ilk 4 maddesini söyleyiniz?

5- Milli Savunma Bakanı kimdir?

6- Neden subay – uzman olmak istiyorsun?

7- Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarını neler?

8- En son okuduğun kitap nedir bilgi verir misin?

9- Atatürk’ün yazdığı kitaplar neler?

10- Atatürk’ün Çanakkale’de ilk görevi ve rütbesi nedir?

11- Nutukta nelerden bahsediliyor?

12- Gelibolu’da savaşın seyrini değiştiren köyün adı nedir?

13- İzmir’de ilk kurşunu atan kimdir?

14- Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar nelerdir?

15- Korkuların var mıdır?

16- Hava-Deniz-Kara-Jandarma Kuvvetlerine ne verebilirsin?

17- FETÖ tehdidinden bahseden misin?

18-15 Temmuz gecesi neredeydin?

19-15 Temmuz gibi bir kalkışma olursa ne yaparsın?

20-Demokrasi ne demektir?

21-Siyasi erk ne demektir?

22-Egemenlik kime aittir?

23-Ülkemiz için en büyük tehditler nelerdir?

24-Ülkemizin daha iyi olması için neler yapılabilir?

25-Demokrasiye inanır mısın?

26-Daha fazlası ve cevaplar için (binlerce soru) uygulamamıza bakınız.

Deniz Kuvvetleri Puanları 2023
2023 – Kara Kuvvetleri Okuluna Nasıl Girilir?
2023 Milli Savunma Üniversitesi Başvuru ve Sınav Tarihleri

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu