2023 Deniz Kuvvetleri Başvuru Şartları

23.02.2020
460
A+
A-
2023 Deniz Kuvvetleri Başvuru Şartları

2023 Deniz Kuvvetleri başvuru şartları, ÖSYM’nin MSÜ sınavını duyurması ile birlikte açıklandı. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda MSÜ bünyesindeki deniz kuvvetleri alanına giriş başvuru şartlarını inceleme şansınız bulunmaktadır. Aynı zamanda deniz kuvvetleri sözleşmeli er alımı da yapmaktadır. Yani direkt olarak MSÜ bünyesine girmeden sözleşmeli bir şekilde deniz kuvvetlerinde görev alabilirsiniz. Bu iki kurumun da detaylarını yazımızın devamında sizlerle paylaşıyor olacağız.

Deniz Kuvvetleri Başvuruları Nasıl Yapılır?

Deniz kuvvetleri, MSB yani Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan TSK birimidir. Hava ve kara birimi olduğu gibi TSK bünyesinde deniz birimi de bulunmaktadır. 2023 Deniz Kuvvetleri başvuru şartları için ilk paragrafta belirttiğimiz üzere iki farklı alan vardır. Dolayısıyla başvuru yaparken de farklı yöntemler kullanılmaktadır. Eğer sözleşmeli er alım şartlarına uyum sağlıyor ve sözleşmeli er alımını tercih edecekseniz farklı başvuru, MSÜ bünyesinde öğrenip görüp donanımlı bir deniz kuvvetleri personeli olmak istiyorsanız da farklı başvuru yapacaksanız. MSÜ için başvurular ÖSYM sayfasından yapılmaktadır. MSÜ girişleri aynı zamanda YKS sınav kapsamında olduğu için tüm başvuru aşamaları ÖSYM tarafından ilerletilmektedir. Sözleşmeli er alımı ise personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. İlgili başvuru sayfaları e-devlet entegrasyonu ile sağlanıyor olup, başvurular online yapılabilmektedir.

2023 Deniz Kuvvetleri Başvuru Şartları Sözleşmeli Er Alımı

2023 sözleşmeli er deniz kuvvetleri alımı duyuruları henüz yayınlanmadı. Ancak sözleşmeli er alımları her yıl yapılmaktadır. Bu yıl da ihtiyaç halinde deniz kuvvetleri için alım yapılabilir. Ancak henüz duyurusu yayınlanmadığı için başvuru şartları net olarak belirlenmedi. Her alımda başvuru şartlarında aşağı yukarı oynamalar yapıldığı için sözleşmeli er alımını duyurular paylaşıldığı zaman ayrıntılı olarak polisnoktasi.com site adresimizde paylaşmaktayız. Alt başlıktan kılavuzu açıklanan MSÜ başvuru şartları konusunu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

2023 Deniz Kuvvetleri Harp Okulu Başvuru Şartları

Deniz kuvvetleri bünyesinde görev almanın bir diğer yolu belirttiğimiz üzere MSÜ bünyesinde öğrenim görmek olacaktır. Deniz Harp Okulu veya Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu seçeneklerinden birisini tercih edebilirsiniz. İki okulun dalları farklı olup, göreve başlayacağınız rütbe de değişmektedir. O yüzden okulun ders içeriklerini ve imkanlarını araştırmak sizin açınızdan en doğrusu olacaktır. 2023 Deniz Kuvvetleri başvuru şartları güncel olarak alt kısımda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),
 • Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
 • Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
 • Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.), 2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca 29 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 13 Nisan 2023 – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
 • Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2023-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 2023- YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2023-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 21 Haziran 2023 tarihinde yapılacak 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

 • Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 • Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 • “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

Deniz Kuvvetleri Puanları 2023
2023 – Kara Kuvvetleri Okuluna Nasıl Girilir?
İlkokul Mezunu Bekçi Alımı 2023

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.