Güncel Bilgiler

2023 Yılı Uzman Erbaş Alımı

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 2023 yılı uzman erbaş alımı başvuruları başlamış durumdadır. Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmî web sitesi üzerinden yapılan duyuruda başvuru için kapsamlı uzman erbaş başvuru şartları ve başvuruya ait sayfalar yayınlandı. Uzman Erbaş olarak başvuru yapacak kişiler uzman onbaşı ve uzman çavuş rütbelerinde görev yapabileceklerdir. Yazımızın en alt kısmında başvuru için gerekli linki bulabileceğiniz gibi, uzman erbaş hakkında detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına da ulaşabilirsiniz.

Uzman Erbaş Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde çalışan uzman erbaş unvanına sahip kişilerdir. Uzman erbaşlar her yıl düzenli olarak ihtiyaca göre alınmaktadır. Askeri devamlılığın sağlanması ve kritik olaylarda anında müdahale için TSK kadrosunda yeterli miktarda uzman erbaş bulundurur. Erbaşlar uzman onbaşı ve uzman çavuş olmak üzere iki rütbe statüsünde görevlerini yerine getirirler. Yapılan bu alımlar ise ücretli olmaktadır. TSK bünyesinde uzman erbaş olarak çalıştığınız takdirde size ücret ödenir. Böylece vatanınızı koruma görevini yaparak para kazanma imkanına sahip olursunuz. Siz de kadroya dahil olmak istiyorsanız 2023 yılı uzman erbaş alımı hakkında yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

2023 Uzman Erbaş Başvuru Adımları

Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda başvuru adımlarını nasıl yapacağınız detaylı bir şekilde sizlere aktarılmıştır. Bu adımları alt taraftan detaylı bir şekilde inceleyebilir, 2023 uzman erbaş başvuru linkini yazının en altında görebilirsiniz.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2023 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMI

DİKKAT:

 1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
 2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.
 3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2023 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.
 4. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır.
 5. Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
 6. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
 7. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 8. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecektir. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

Böylece uzman erbaş başvuru nasıl yapılır soru işaretlerini kafanızdan basit bir şekilde kaldırabilirsiniz.

Uzman Erbaş Seçim Aşamaları Nelerdir?

Başvuru yapmanız halinde sizleri 6 adımlık bir aşama beklemektedir. Başvurunuzdan sonra ilk olarak yazılı sınava gireceksiniz. Yazılı sınavdan geçer not alıp diğer adayların önüne geçmeniz durumunda ise bir sonraki adıma ilerleyebileceksiniz. Uzman erbaş başvuru sonrası detaylı aşamalar aşağıda adım adım verilmiştir.

 1. Yazılı sınav,
 2. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
 3. Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının TABLO-2’ye göre kontrolü),
 4. Fiziki yeterlilik testi (TABLO-4),
 5. Mülakat,
 6. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Yukarıda belirtilen tabloları ise bir alt başlıklarımızda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Boy ve Kilo Oranları Programı

Sınava girecek olan kişiler uzman erbaş boy ve kilo oranları tablosunu inceleyerek başvuru aşamasına uygun olup olmadıklarını önceden kontrol edebilirler. Eğer aşağıdaki tablo değerinde boy ve kilo ölçüsüne sahip değilseniz 3. Aşamada eleneceğiniz anlamına gelmektedir. (Tablo 2)

Uzman Erbaş Fiziki Yeterlilik Testi Puanları Tablosu

Uzman erbaş için başvuruda bulunmak isteyen kişiler fiziki yeterlilik testine gireceklerdir. Bu aşamada mekik, şınav ve koşular uygulanacaktır. Yaptığınız süre ve skora göre de puanınız belirlenecektir. Yazılı sınavdan aldığınız puan ile buradan aldığınız puanların ortalaması alınacak olup, giriş için yeterli puanı böylece tamamlayabileceksiniz. Uzman erbaş fiziki yeterlilik testi puan tablosu incelemesini yapabilirsiniz. (Tablo 4)

2023 Yılı Uzman Erbaş Alımı Başvuru Şartları

Uzman erbaş alımı başvuru şartları sağlandığı takdirde başvuru yapmanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır. Şartlar arasında geçen söz konusu tablo-2 üst kısımda yer almaktadır. Tablo-3 içerisinde sizlere ait bilgilere yer verilmektedir. Doldurabileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Bu tablolara detaylı bir şekilde konunun en altında ulaşabilirsiniz.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
 • Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3)
 • Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Ayrıca; Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak,
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak),
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
 • Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli erlerden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
 • Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.
 • Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
 • Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

SAT ve SAS Komandosu Nasıl olunur, Şartları Nelerdir ?
Özel Kuvvetler Komutanlığı Nasıl Subay, Astsubay Olunur ?
2023 JÖH Nasıl Olunur, Başvuru Şartları Nelerdir ?
MİT’e Nasıl Girilir ? MİT’e Girme Şartları Nelerdir ?

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Admin cevaplarsan sevinirim benim için önemli: Lisans okurken ön lisans diploması alan birisi pomem’e başvurabilir mi ?

 2. Allah zinası için şu yaş aralığını kaldırın yada 30 yaş sınır koyun allah rızası için işsiz güçsüz gezmekten bıktık bırakında bari vatanımıza hizmet edelim allah rızası icin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu