Asker Alımları

2023 – Deniz Kuvvetleri Başvuru Şartları

2023 – Deniz Kuvvetleri başvuru şartları konusunda merakı olan adayların önünde iki türlü yol bulunmaktadır. Deniz Kuvvetlerinde personel olmak isteyen ve hangi yolları izleyeceğini bilmeyen, başvuru şartlarını bilmeyen adaylar bu yazımızdan sonra detaylı bilgi sahibi olabilecekler. Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışmak için öncelikle önünüzde iki türlü okul seçeneği bulunmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde kendi personellerini yetiştirerek Deniz Kuvvetlerine katmaktadır. Burada okuyacağınız okullara göre rütbeniz de farklı olacaktır. Bahsettiğimiz seçenekler ise Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu olmaktadır. Deniz Harp Okulu bünyesinde hazırlık dahil olmak üzere 5 yıl eğitim gördükten sonra subay rütbesinde personel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışmaya başlarsınız. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ise adından anlayacağınız üzere sizi astsubay olarak mesleğe başlatır. İki türlü de deniz üzerinde personel olacak, tek fark rütbeniz olacaktır. Bu okullara girmek için başvuru şartları hemen hemen aynıdır. Bu maddelere yazımızın devamında göz atabilirsiniz.

Deniz Kuvvetleri Başvurusu Nasıl Yapılır?

Deniz Kuvvetleri başvurusu nasıl yapılır konusu oldukça basittir. Deniz Kuvvetleri bildiğiniz üzere MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesinde yer alan bölümler aracılığı ile personel teminini sağlar. Milli Savunma Üniversitesi için öncelikle adaylar aday belirleme sınavına girerler. MSÜ aday belirleme sınavı ise ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Daha önce ÖSYM sınavlarına girenler bilecektir, başvurularınızı internet üzerinden veya ÖSYM yetkili yerlerinden yapabiliyorsunuz. Aday belirleme sınavından sonra aday olarak hak kazanan kişilerin önünde yine ÖSYM sınavları bulunmaktadır. Eğer Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu için başvuru yapmak istiyorsanız TYT sınavından baraj puanı yani 150’yi geçmeniz yeterli olacaktır. Ancak şu unutulmamalıdır; ne kadar yüksek puan yaparsanız okula giriş ve mülakatlara çağırılma olasılığınız o kadar yüksek olur. Deniz Harp Okulu bünyesinde eğitim görmek isteyen adayların ise AYT yani alan puanı türünde MF veya TM bölümlerinde 180 puanı geçmeleri gerekir. Deniz Harp Okulu sayısal odaklı bir bölüm olduğu için sözel kısımdan alacağınız puanlar bu okula girişte etki etmemektedir. 2023 – Deniz Kuvvetleri başvuru şartları 2023’un kılavuzunda net bir şekilde açıklanmıştır. Milli Savunma Üniversitesine girmek isteyen adaylar bu maddeleri inceleyebilir ve kendilerine uygunluğunu ölçebilirler.

Deniz Kuvvetleri Mülakat Aşamaları Nelerden Oluşur?

Deniz Kuvvetleri mülakat aşamaları, yazılı sınavları kazanan kişilerin girebildiği bir aşamadır. Başvuru şartlarını eksiksiz olarak karşılayıp sınavlarda başarı sağlayan adaylar başvuru aşamalarına çağırılırlar. Başvuru aşamalarında ilk etapta evrak kontrolü yapılır. Aynı gün içerisinde kişilik değerlendirme testi, fiziki değerlendirme, FYT yani fiziki yeterlilik testi yapılır. Fiziki yeterlilik testi 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup bu başarı sınav notları ile ortalama alınarak genel başarı elde edilecektir. Sözlü mülakat aşaması da 100 puandan olup adayların en az 70 puan alması gerekir. Tüm bu aşamalar tek gün içerisinde yapılıp adayların genel başarı sırası oluşturulacaktır. Asil liste ve yedek liste olmak üzere karşınıza iki liste çıkacak. Asil listede yer alan adaylar okula direkt olarak kayıt yaptırma hakkını taşıyacaklardır. Asil listede bulunan kişilerden okula kayıt yaptırmayanlar veya kayıt tarihini kaçıranlar olursa yedek listenin en başarılı kişilerinden itibaren alımlar yapılacak ve eksik giderilecektir.

2023 Deniz Kuvvetleri Başvuru Şartları Neler?

2023 – Deniz Kuvvetleri başvuru şartları söylediğimiz üzere 2023 yılı için kılavuzda belirtilmiştir. Tüm bu detaylı maddelere alt kısımdan ulaşabileceksiniz. Deniz kuvvetleri MSÜ bünyesinde olduğu için bu başvuru şartları genel olarak MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi şartları kapsamında da bulunmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
 • Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (1999 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
 • Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2016 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2023 – 17 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.).
 • Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
 • Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 2023-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2023-YKS TYT taban puanı almış olmak,
 • Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 2023- YKS TYT ile 16 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan 2023-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2023-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
 • MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.
 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
 • Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
 • d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
 • Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
 • Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 • Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 • “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 • İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

Başvuru İçin Edevleti ziyaret edebilirsiniz.

2023 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı
Deniz Kuvvetleri Okuluna Nasıl Girilir 2023
SAT ve SAS Komandosu Nasıl olunur, Şartları Nelerdir ?

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu