Ana Sayfa / PMYO / 2017 Pmyo Ön Başvuruları Başladı!
pmyo-basvurulari-basladi

2017 Pmyo Ön Başvuruları Başladı!

Polis meslek yüksek okulları sınavlarına girmek isteyen adaylar için geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz üzere baraj puanı ve alım sayısı açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından polis meslek yüksek okulu adayları yeni bir duyuru ile duyurulacak olan ön başvuruların tarihi hakkında sıkça sorular sormaktaydılar. Bugün polis adaylarının sorularına cevap polis akademisinden yapılan açıklama ile geldi polis akademisinin yaptığı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2017 Pmyo Başvuruları Başladı!
2017 yılı polis meslek yüksek okulu ön başvuruları başladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.


Ön başvuru linkine sitenin alt kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.
Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.

Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
(2017 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden 260,000 (iki yüz altmış) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.
(2017 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinden herhangi birinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak. )

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1992 – 01 Ekim 1999 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.)
(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)
(Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin tamamını incelemek için tıklayınız)

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU VE TARİHLERİ

a) Adayların İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.

E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz
doldurarak başvuru yapacaklardır.
UYARI: İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, YGS puanı, Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin sonuçlandırılmaması, başvurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve ön başvurunun internet haricinde posta-kargo veya başka bir yöntemle yapılması, Başvuru ve Sınav Merkezlerinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

Sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL (Yetmiş beş Türk Lirası), 08 Mayıs 2017 günü saat 09:00’dan 18 Mayıs 2017 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2017 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

UYARI: YALNIZCA HALKBANK ŞUBELERİNDEN VE
ATM’LERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILABİLECEKTİR. (HALKBANK’IN İNTERNET BANKACILIĞINDAN VE DİĞER BANKALARIN, İNTERNET BANKACILIĞI VE ATM’LERİNDEN
BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.)

UYARI: Adaylardan ŞAHSEN başvuru esnasında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, 2017 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO)
GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmaları ve alınan dekontun şahsen başvuru ve evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: 2017 yılı PMYO Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.
UYARI: Adayların, Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine alımları sırasında yanlarında cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı v.b hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternet üzerinden ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır)

b) Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tradresinden indirilebilecektir.)

c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık
Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tradresinden indirilebilecektir.)

d) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca onaylı örneği ile öğrenimi devam eden adaylar için son sınıfta bulunduğunu gösterir öğrenci belgesinin Kurumca onaylı örneği, (Ayrıca lise son sınıfta öğrenim gören adaylar, “Başvuru Dilekçesi” üzerinde bulunan “Öğrenim Bilgileri” bölümünün ilgili kısımlarını doldurup öğrenim görmekte oldukları okulların yetkililerine onaylatacaklardır)

e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,
(Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı,
(Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı belirtecektir.)

h) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi)

ı) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

i) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

j) Sınav Giriş Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
UYARI: Erkek adayların başvuru ve sınava sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek
Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler ve başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

UYARI: Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır. Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, bayan ve Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla YGS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

YEDEK ADAY ÇAĞIRMA

Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz.

UYARI: Sınav sonuçları ile yedek planlamalara ilişkin sonuçlar, adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

UYARI: İnternet ön başvurusu ve şahsen başvuru esnasında eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adaylar, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Ön Başvuru Için Tıklayın.

Bu makalede tam 177 SORU-CEVAP yer almaktadır. Okumak ve yeni soru sormak için aşağıya bakınız.

177 Soru Var

 1. Puanınız yetmiyor ama yine başvuru yapalım mı

 2. abi bir şey dicem ben isim değişikliği yaptım lise diplomamda eski ismim yazıyor ama kimlik falan yeni sistemlerde mahkeme kağıdıda var kayıta giderken orda sıkıntı çıkmaz dimi ve napmam lazım

 3. 250 bayan alınacak şehit çocuğu olmakla şansım varmı sizce bayan öğrenci sayısı çok az

 4. Sol göz 2 derece astigmat sağ göz 0.75 miyop elenir miyim ?

 5. Benim puan 297 cagrılma şansım varmı bide gözlük kullanıyorum sıkıntı olurmu

 6. Ben 18 ekim 1999da doğdum yinede başvursam olma ihtimali var mı

 7. ben 270.697 aldım tam mülakatlardan gelen puanları topladığımızda
  %50 sözlü 525 ygs %25 fiziki yeter..
  topladığımızda sizde en son giren asil kaç puanla girer geçen yıllara göre söyleyebilirmisiniz

 8. 278 aldim sansim nedir abicim

 9. Ön başvuru için önce para mı yatırmak gerekiyor.

 10. merhaba ben soru sorarken problem yaşıyorum yardımcı olurmusunuz mail attım

 11. Ön sağlık muayenesinde göze bakılıyor mu lens kullanmak sıkıntı olur mu?

 12. Ön sağlık muayenesinde göze bakılıyor mu lens kullanmak sıkıntı olur mu?

 13. admin ilk parayı yatırıptamı başvuru yapcaz yoksa başvuru yapıptamı parayı yatırcaz

 14. Admin sinavda kaç soru olacak ve hangi dersten gelecek sorular

 15. Bizzat basvuru ve mulakat ayni gun mu

 16. Sinav sonuc belgesini cikartmamiza gerek var mi

 17. önce önbaşvuru yapıp sonra mı ücreti yatırıcaz yoksa tam tersi mi

 18. 262 aldım ve önlisans mezunuyum şansım nedir başvuru yapmalımıyım astsubaylık başvurumda var ve onaylandı sorun yaşarmıyım ygs puan sıralaması mı ön planda mıdır?

 19. Sa ben ön başvuruyu yapacam TC mı ve e devleti yazıyorum . Karşıma dekontunuz bulunamamıştır çıkıyo ilk parayı mı yatırmam gerekiyor yoksa başvurdan sonra bidaha para yatırmak isterimi bu konuda mağduriyet yaşanmayalim lütfen bu konuyu aydınlatin.

 20. Abi bizzat başvuru ile parkur sınavı ve sözlü mülakat aynı gün mü ?
  Bide sözlü mülakata takım elbise ve trajlı bir şekilde gitmemiz zorunlumu ?
  Bu iki soruyu cevaplarsanız sevinirim teşekürler.

 21. Mülakat tarihleri gene 1-2 haziran gibi mi yayinlanir

 22. İnternetten giriş yaptım fakat şehit çocuğu oldugumu belirtecek bir yazı bulamadım yalniş mı yaptım hicbiryerde yazmiyordu,korkuyorum yanlış yapmış olabilirmiyim

 23. Bankadan para yatirmadim ama inten gereken yerleri doldurdum işleminiz başarılı yazdı,bu ön başvurumu parayı yatirmadan giriş yapabildim, ama şehit çocuğu oldugumu belirtemedim,,yazmiyordu öyle birşey,ama başvuruyu okuduğumda şehitlik bölümünü doldurun yaziyor

 24. Ben telefondan basvuru yaptim ama yazdirmadim
  yazdirmam zorunlu mu

 25. Basvuruda adres falan sormadi daha dogrusu
  sadece tel no sordu sinav yerleri nasil belli olacak

 26. On basvurudan sonra isim isim mi cagrilacak pa edu da yayinlanacakmi mulakata nerde girecegimize biz mi karar vericez

 27. E devlette adres bilgilerim var ordaki adrese goremi
  mulakat yerim belli olacak

 28. önbasvuruyu yaptım yazdırmaya gerek yoksa işimiz bittimi bilgilendirirseniz sevinirim

 29. adres nerde yazıo acaba

 30. Pmyodan mezun olunca ne tür sinavlara giriyoruz

 31. Parkurdan 100 almak icin kac saniyede
  bitirmek lazim

 32. Ben basvurdum ne zaman cagiracaklar cagirdiklarinda tel numaramami gelicek

 33. başvurumu yaptım fakat başvuru numaram var ve lütfen kaydediniz diyo o tam olarak noluyo çıktı almak anlamında mı?

 34. Basvuru kodu ne ise yariyacak

 35. Ilk basvuruyu yaptim Akdemi de yayinlanarak mulakata cagiricaklar demi assa yukari ne zaman mulakata cagirirlar

 36. Abi sözlü mülakata takım elbise ile mi gidiliyor pöh te öyle olmuştu.yani takım elbise giymek zorunlumu

 37. İntibak eğitiminde elenme sebebi aile sicili olabilir mi ?? Yani suç bireyseldir ilkesine uyuluyor mu ?

 38. abi parayı yatırdım ve ygs puanım 260 ın üstünde olduğu halde siteden basvuru kısmına e devletle giriş yapıyorum ancak ygs puanınız yeterli değil diyo lütfen yardımcı olabilirmisiniz??? (alt tarafta puanı -1 yazıyor)

 39. abdülkadir arslan

  Ben parayı yatırdım ama yeterli ygs puanı bulunamadi başvuru yapılamıyor Diyor. Ama puanım ygs 4 339 bu yıl ki puanım ama olmuyor ne yapmam lazim yardım edin ltf

 40. ücretimi yatırdım basvuru yapmak için girdiğimde yeterli ygs puanınız yok uyarısı geliyor ama ygs 3 ve 4 ten ham taban puanım 295 lütfen cevap verin 🙁

 41. iyi günler başvuru yapmadan önce sormam gereken bir konu var acaba kızlarda makyajın her türlüsü yasak mı bide saçlar hala daha küt olmak zorunda mı? teşekkürler..

 42. slm pmyo toplam başvuru sayısı ne zaman belli olur?

 43. Merhaba özel bir lisede yüzde yüz burslu okuyorum , özel lisede okuyor olmam elenmeme sebep olur mu ?

 44. Admin lütfen cevap ver benim kitle indeksim uymuyor başvuru yapabilir miyim sinavlar ne zaman belki o zamana kadar zayiflarim?

 45. E devlet şifresi istiyor ama bilmiyorum hiç e devletten işlem yapmadim? Yardimci olur musunuz:(

 46. Universite 1.sınıfım ama bu sene ygs ye girdim 272 puan aldım basvuru yaptım üniversitede olmam bi sıkıntı oluştururmu bilgilendirirseniz sevinirim

 47. ben ön linsans mezunuyum 276 aldım ygsden 1995 doğumluyum girebilirmiyim bazıları ön lisans mezunları pmyo giremez dediler

 48. ön lisans mezunları yaş tuttuğu sürece pmyo ya başvurabilirmi

 49. Merhaba. Benim kolumda jilet izleri var iki üç tane fakat kısalar ve öyle yarık vs değiller hafif kabarık ve beyaz duruyorlar bazen belli oluyolar ışıkta vs ama zaten kapalıyım kıyafet kapatıyor eskiden kalma izler . Bi sıkıntı olur mu ona göre başvuruda tereddüt ediyorum . Ve birde ayağımda bi parmağım kısa biraz o da sorun olur mu

 50. Kardeşim , parkurdan hemen sonra mı mülakata gireceğiz yoksa pöhte olduğu gibi farklı bir bir tarih mı verilecek? Çünkü 2 kez gidip gelmek zor olacak…

 51. Ben yaşımı büyüttüm başvurdum önce kabul edildi diye bişey çıktı sonra yeniden girdiğimde Başvuru İşlemi Yapılamamaktadır
  Yaşınız bu sınava başvuru yapabilmek için uygun yaş aralığında değildir.
  Eğer yaş tahsisi yapmış iseniz bunu belgelendirmeniz gerekmektedir.
  Aksi taktirde sınava alınmayacasınız. Diye bişey çıktı başvuru numarasını felanda verdi şimdi basvurum kabul oldumu acaba

 52. Mülakattta ne gibi sorulara tabi olunur? Bir ben4 dil biliyorum etkiler mi?

 53. Admin tahminen spor mulakati haziranin kacinda olur ve bulundugumuz ildemi yapiliyor spor ve ayni gun sozlu mulakat ayni gunmu oluyor tskler

 54. Admin bu başvuru 18 Mayıs saat kaçta kapanıyordu

 55. Admin ben lys ye de hazirlaniyorum lys ile mülakat günleri çakışır mı ayrica kayit olayini anlayamadim bu ön kayit bide normal kayit mi var orda da ücret ödeyecek miyiz? Ve kayit yapan herkes çağırılıyor mu mülakata yoksa eleme yapiliyor mu mülakattan önce çok sordum kusura bakma

 56. Admin bu son başvuru 18 Mayıs saat kaçta kapanıyordu

 57. Admin başvuru ücretinden başka ücret ödeyecek miyiz

 58. Admin ygs 312 spor 42 sn yani 100 yapıyorum sozluden 100 alirsam asil durumu ne olur tecrubenize dayanarak söylüyorum

 59. admin şimdi başvurdum ama nerden bilecem başvurumun doğru yapıldığını acil …

 60. Parkurda açıklandğına göre ne zaman mulakatlara çağırılır vede belgeleri ne zaman vericez bilgilendirirseniz sevinirim

 61. Sadece yakından belli olan koldaki faça içi sorun olur mu sadece beyaz cizik bir kaç tane bu zamana kadar kimse tarafından farkedilmedi . ne derece inceleniyor nasıl inceleniyor çok istiyorum 🙁

 62. İstenilen belgeleri nezaman vericez şimdiden hazırlayalım mı ? Bilgilendirirseniz sevinirim

 63. Belgeleri hazirlamak icin aciklama beklememiz gerekmiyor mu?

 64. Birde her polis akademisi baskankigi sitesine girdigimde site acilmiyor resmi siteyi verirseniz guzel olur

 65. Admin ben ön başvuru yaptim şimdi napmam gerekiyor bundan sonra ne yapilcak arkadaşlar belge falan demiş analayamadim? Birde ben istanbuldayim mülakatlar kendi şehrimizde mi yapiliyor

 66. Pmyo alara 2500 kişi alinicak diye biliyorum.kaç bin başvuru var bilginiz varmı?

 67. Pmyo lara bu yıl kaç bin başvuru var?

 68. Benim lise diplomam kayıptı üniversite de okuyorum ama elimde öğrenim durum belgesi var aslı gibidir onunla başvuru yapabilirmiyim.

 69. Mukakatlarda daha cok bizim tavirlarimiz mi etkili yoksa verdigimiz cevaplar mi ? Yani orda hal ve hareketlerimizden cok verdigimiz cevabami bakiyorkar?

 70. Ben üniversitede okuyorum lise diplomamın aslı üniversiteye verdim fotokopisi var o olurmu bilgilendirirseniz sevinirim

 71. bu sene pmyo için fiziki yeterlilik sınavında yani parkurda neler var acaba?

 72. Admin daha açıklanmadı biliyorum ama sence ne zaman mülakata çağırırlar ramazan sonrasini bulur mu

 73. Admin önceden mülakata hazirlana bileceğimiz bir yer var mi

 74. Kızım parkura hazırlanırken dizini incitti doktor çalışmayı yasakladı dizlik verdi ya çağrıldığı zaman yapamazsa,hoplayamiyo doktor raporu ise yarar mı sizce

 75. Mulakatta takim elbise sart mi

 76. Merhaba admin. Benim sağ üst çenemde 1 dişim eksik ve yüzümde küçükte olsa biraz benler var bu sorun olur mu acaba ?

 77. sahsen basvuru tarıhı tahmını ne zamandır sızce ve benım kilom tutmuyor 1-2 kilo eksik olsa soru olur mu boyum 1.71 cevsabınız icin simdiden teşekkürler

 78. Benim oğlum 07,26,1999 doğumlu ,girdiği ilk sınavdan 140 puan aldı polislik snavlarina girmeyi çok istiyodu acaba oğlumun bir şansı olabilirmi? Sizi hep takip ediyorum şimdiden çok teşekkürler.

 79. BayanPolisAdayı

  S.a benim bir sorum olacaktı .Diyelim ki kazandık bayanlar için sadece 2 okul var . Neye göre belli oluyor .Memlekete veya yaşanılan şehire göre mi belli oluyor .Tekirdağ da oturuyorum memleket Ordu. Birisi İstanbul a yakın diğeri Samsun a

 80. Admin haziranın birinde pmyo şahsen başvuru ve mülakat yerleri açıklancak diyolar doğrumudur sence ne zaman açıklanır?

 81. Başvurya giderken istenilen belgeleride götürmelimiyiz biilgilendirirseniz sevinirim

 82. Spor mulakati ve sözlü mülakat aynı gün mu olacak

 83. Sahsen basvuru,mulakat ve fiziki yeterlilik ayni gunmu olucak

 84. Özel harekât polisi olmak için puan gerekiyormuş, liseden büyük mezun oldu,26.08 .1999 doğumlu,YGS sinavindan130 p,aldı özel harekat için nerelere başvurmalısınız, lütfen bizi aydınlatır mısınız çok teşekkür ederiz,.

  • admin

   Şu an PÖH başvurusu yok. Polislik başvurusu da yok. Sitemizi takip edin, mobil uygulamayı indirin. Alım olunca biz haber veriyoruz.

 85. POMEM PAEM AÇIKLANDI PMYO NE ZAMAN AÇIKLANIR BILGILENDIRIRSENIZ SEVINIRIM

 86. Bu seneki ön başvuru tarihi ne zaman geçti mi ?

Soru Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir