2017 PAEM Fiziki Yeterlilik Parkuru

23.08.2017
2.507
A+
A-
2017 PAEM Fiziki Yeterlilik Parkuru

Polis Amirleri Eğitim Merkezi sınavlarına girecek adayların merakla bekledikleri 2017 paem parkuru yayınlandı. Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 54 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 45 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne,  2017-2018 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200 kadın, 2000 erkek olmak üzere toplam 2.200 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin ön başvurusu kabul edilen adayların tabi olacağı fiziki yeterlilik sınavı parkuru ve parkur talimatı yayımlanmıştır.

2017 YILI PAEM GİRİŞ SINAVI FİZİKSEL YETERLİLİK SINAV TALİMATI 

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.
Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;
Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.
1) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden bir tanesini bile nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.) Adayın sıçrama tahtasından nizami atlayışları beden eğitimi görevlisi tarafından açıktan sayılır.
2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.  Lastik istasyonunu geçmek için en az bir tanesini nizami basması gerekerir.
3) Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 12 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır. (Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak (1) bir saniye, ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına (1) bir saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 12 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 12 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye ilave edilecektir. Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir.)
Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir.
4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine     (2) iki saniye ilave edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (6) altı saniye ilave edilecektir.)
5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan, dubanın içerisinden geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. Dubayı deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)
6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş ve her bir devirip düşürdüğü çubuk için adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Slalom çubuklarının bir tanesinin bile etrafından nizami dolaşmayan veya direk geçen aday diskalifiye edilir.
7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir)  üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine her hata için (2) iki saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin en az bir tanesini bile nizami geçmeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)
8) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)
9) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu hiç yapmayan, es geçen veya nizami yapamayan aday diskalifiye edilerek elenir.
10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.
11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.
12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

PAEM aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların kuvvet, denge, çeviklik, çabukluk, esneklik ve kondisyon açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. PAEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 54 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 45 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 70 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “PAEM Öğrenci Adayı Olamaz”  kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 23 YORUM
 1. Gülden dedi ki:

  Sınav başvurusu nereden yapılıyor acaba? Sinav son basvuru tarihi ve sinav tarihi hakkinda bilgilendirme yaparsaniz sevinirim.? Birde basvuru sonrasinda parkura gelmeden önce gerekecek evraklar nelerdir??

  1. admin dedi ki:

   Bu sene için başvuru işlemleri çoktan bitti. Seneye Temmuz ayında başvurabilirsiniz.

   1. Gülden dedi ki:

    Teşekkür ederim bunu da erkek arkadaşım için sormus olayim polis özel harekat alımı 2018de var mı peki? Erkek arkadaşım 1 74 boy 65 kilo spor lisesi mezunu spor yoneticiligi okuyor 2 yıllık herhangi bir kusuru yok olmayi çok istiyor izmirde yaşıyoruz acaba kazanma şansı olur mu bir akademiden seneye poh alımı olmayabilir diye duyum aldım

    1. admin dedi ki:

     PÖH alımı olacaktır. POMEM de. Onlara da başvurabilir. İlanları takipte kalın.

 2. Gülden dedi ki:

  Çok teşekkür ederim. ?

 3. Büşra dedi ki:

  Pöh olmak için pmyo okumak gerekiyor mu ben 2019 yılında anca başvuru yapabilirim merak ettiğim pmyo veya pomem okunması şart mı pöh olmak için

  1. admin dedi ki:

   Hayır, PÖH olmak için okul şartı yok.

 4. Barış dedi ki:

  Pmyo’da fitnes salonuna benzer şeyler varmı acaba

  1. admin dedi ki:

   Evet.

 5. Halo dedi ki:

  Adli sicil belgesi değil “adli sicil beyanı ” nasıl oluyor , bi örneği var mı , kendi el yazımızla mı yazacağız , pazartesi mülakata gideceğim , tek eksik belgem o kaldı ,

  1. admin dedi ki:

   Adli sicil beyanı diye bir belge yok. Doldurduğunuz evraklarda doldurmanız isteniyorsa, bu beyanın istenildiği yere, el yazınızla adli sicil kaydım yoktur yazarsınız.

   1. Halo dedi ki:

    Teşekkür ederim ( Komiser başvuru dilekçesinin ilgili kısmına dediğiniz gibi ……. şeklinde yazılıyormuşuz )

 6. Ahmet dedi ki:

  Merhaba. Mülakat gününde önce parkur olacağından mülaka spor kıyafetle gidip takım elbiseyi yanımızda götürmek daha uygun olur zannediyorum?
  Bir de parkur için şort giymek uygunsuzluk yaratır mı? İlla eşofman takımı kuralı gibi bir durum söz konusu mu?

  1. admin dedi ki:

   Nasıl rahat ve iyi yapacaksanız öyle yapın. Şort vs sorun olmaz. Elbisenizi parkurdan sonra değiştirir mülakata öyle girersiniz.

   1. Gökçe dedi ki:

    Merhaba,
    Parkur sinavina girmeden ısınmak için zaman veriyorlar mı? Sonuçta Hareketleri yapmak için bi esneklik kzanmamiz gerekiyor.
    Teşekkürler.

    1. admin dedi ki:

     Evet.

 7. Abdullah dedi ki:

  Merhaba komiser yardımcılığı alımı her sene yapılıyor mu ben 5 sene sonra üniversiteyi bitirince girmek istiyorum 5 sene sonrada alım olurmu teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   Meslek içinden alım olur fakat meslek dışından olmasının garantisi yok.

 8. Melisa Nalbant dedi ki:

  Merhaba polis akademisine gitmek istiyorum 12. Sınıfım. Polis akademisi kapandı diyorlar doğrumu bide akademiye gitmek için lise mezunu mu üniversite mezunu mu olmak gerekiyor.

  1. admin dedi ki:

   Lise sonda YGS girip PMYO başvurusu yapacaksın. Sitede PMYO bölümündeki makaleleri okuyunuz.

   1. Melisa Nalbant dedi ki:

    PMYO değilde akademi okuyup komiser yardımcısı olmak istiyorum ama çevremdeki insanlar kapandı dediler. Teşekkürler

 9. ali dedi ki:

  Alım sayısı ne zaman belli olur veya bir duyumun var mı admin ?

  1. Admin dedi ki:

   Yazın belli olur.