2016-2017 PAEM Başvuru Klavuzu

03.08.2016
1.687
A+
A-
2016-2017 PAEM Başvuru Klavuzu

Ön Başvuru Şekli
Sınav Ücreti Ödeme Şekli
Başvuruda İstenilen Belgeler
Sınavlar Hakkında Genel Bilgiler
Sağlık Şartları
Sınav sonuç Listelerinin Belirlenmesi ve İlanı
İletişim Bilgileri

ÖN BAŞVURU ŞEKLİ
Ön başvuruda bulunacak adaylar www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.
e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.

SINAV ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ
Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 75.00 TL (YETMİŞBEŞ Türk Lirası) 27 Temmuz 2016 saat 09:00’dan, 05 Ağustos 2016 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2016 Yılı Lisans Mezunu PAEM Öğrenci Adayı Başvurusu isimli hesaba yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı, EFT ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)
UYARI: Emniyet Teşkilatı Personelinden Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır
Sınav ücretini ödeyen adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
UYARI: 2016 Yılı Lisans Mezunu PAEM Öğrenci Adaylığı Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1)T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
2)Sınav giriş belgesi:
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır. Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için sınav giriş belgesi düzenlenmez.
3) Sınav başvuru Dilekçesi,
4) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen denklik belgesinin aslı ve fotokopisi
5) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
6) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf ve fotoğraflar için 1 adet mektup zarfı
7) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları hariç, sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, Sınav ücretini sinav.pa.edu.tr adresi üzerinden kredi kartı ile ödeyen adaylar aynı adres üzerinden alınacak kredi kartı ödeme belgesinin çıktısını getireceklerdir.
8) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararı,
9) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,
10) PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu
11) PAEM öğrenci adaylarının Fiziksel Yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığını gösterir tek hekim raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir) Tek hekim raporunu şahsen müracaat hakkı kazanmış adaylar alacaktır.

SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.
İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir.
Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı
Belirlenen taban puanın üzerinde puan alan adaylara, şahsen başvurularının alınması, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı için 18 Ağustos 2016 tarihinde www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi verilecektir. Adaylar, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen randevu gününde başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunacaklardır.
İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmayan adaylar ve Bakanlıkça belirlenen taban puanının altında puan alan adaylar ile ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan veya randevu tarihinde gelmeyen ya da istenilen evraklar ile ilgili eksikliği olan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır.
Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne çağrılır. Bu sıralamanın dışında kalan ön başvuruda bulunan adaylara randevu verilmez, sınava çağırılmazlar.
Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından ödenen başvuru ücretinin hiçbir şekilde geri iadesi yapılmayacaktır.

SAĞLIK ŞARTLARI
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne alınacak öğrenci adaylarında, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirme yapılır. Aynı yönetmelikte belirtilen A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce aday
öğrencilere sağlık kurulu raporları eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar, aşağıda belirtilen şekilde ön sağlık kontrolünden geçirilir.
Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır.
Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Bayanlarda boy 162. Erkeklerde 167 cm. Beden Kitle Endeksi 18(dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)
b) Komisyon, adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLUR” veya “Öğrenci Adayı OLAMAZ” şeklinde karar verir. “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
c) Hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar, diğer sınav aşamalarına geçemezler.


FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık komisyonunda hakkında “Öğrenci Adayı OLUR” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, fiziki yeterlilik sınavını, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:
a) Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.
b) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.

MÜLAKAT SINAVI
Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir.
Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş (5) ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir.
Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLUR”, başarısız adaylar hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verir.
Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “Öğrenci Adayı OLAMAZ” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %30’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon:(0312) 462 88 63-64-65
Faks: (0312) 462 88 69
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğü Gölbaşı / ANKARA

EK:
1-Sınav Başvuru Dilekçesi
2-Aday Sağlık Bilgilendirme Formu

Başvuru Klavuzunun Orjinaline Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

http://www.pa.edu.tr/Project/Files/Static/EgitimBirimleri/PAEM/AkademikTakvim/Paem%20ba%C5%9Fvuru%20k%C4%B1lavuzu.pdf

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 18 YORUM
 1. Hüseyin dedi ki:

  babam kıbrıs gazisi Paem de öncelik hakkımız var mı acaba?

  1. admin dedi ki:

   O konuda net bilgim yok ne yazık ki polis akademisini arayarak bilgi alabilirsiniz.

 2. Emirhan dedi ki:

  Yani şuanda liseyi bitirir bitirmez başvurabiliyormuyuz yoksa 4 yıllık bi üniversite okumamız gerekiyor mu veya pmyo yu kazanıp orada görev yaptıktan sonra paem e başvurabiliyormuyuz ve yaş sınırı kaç acaba

  1. admin dedi ki:

   Pmyo da lise sonda iken başvurursunuz. Paem için http://polisnoktasi.com/komiser-yardimcisi-nasil-olunur/ bakınız.

 3. Ziya dedi ki:

  Merhabalar ben üniversite son sınıfta okuyorum ve PAEM’E başvuracam acaba bu yıl PAEM alımı olacak mı? Sizden bunu öğrenebilir miyim TEŞEKKÜRLER…

  1. admin dedi ki:

   Olacaktır.

 4. nur dedi ki:

  merhaba ben hacettepe üniversitesinde 2.sınıf öğrencisiyim acaba f.y.o ya başvurma şansım var mı ya da bu yıl alım olacak mı 2014 ten bu yana alım olmamış da yardımcı olursanız sevinirim tşkler

  1. admin dedi ki:

   Fyo alımı yok.

 5. songl dedi ki:

  merhaba bu yaz alım olursa 2016 kpss puanını kullanabilir miyiz?

  1. admin dedi ki:

   Akademi açıklayacak onu.

 6. celik dedi ki:

  Ben ingilizce iktisat son sınıf öğrencisiyim bu sene paem ya da pomem e girmeyi düşünüyorum sizce ingilizce bilmem bana kurulda artı bir avantaj sağlar mı teşekkürler

  1. admin dedi ki:

   Sorulursa söylersiniz.

 7. Zp dedi ki:

  Merhaba 2017 kpss P3 puanım 72,38 bayanim. Mülakata cagirilma şansım sizce var mıdır? Bir de bu sene alımlar sadece 2017 mi yoksa 2016 ve 2017 ile mi yapılacak yardimci olur musunuz

  1. admin dedi ki:

   2016 ve 2017 geçerli olur. Alım türüne göre gelebilir de gelmeyebilir de…

 8. Mustafa dedi ki:

  Ön başvuru gerçekleştikten sonra şahsen başvuru nereden yapılacak ne zaman yapılacaktır tahmini paem de cevaplarsanız sevinirim

  1. admin dedi ki:

   Duyuru yapılıp açıklanıyor o bilgiler.

 9. AHMET dedi ki:

  ADMİN KLAVUZDAN İNDİRDİĞİM FORMLARI DOLDURDUM VE TARİH ATTIM BİR SORUN TEŞKİL EDER Mİ?

  1. admin dedi ki:

   Etmez.